Hoa ngoc lan

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THẦY CÔ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ Giáo viên : Bùi Thị Sơn Môn : Tập đọc lớp 1

Slide 2: 

Thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2010 Tập đọc: KIỂM TRA BÀI CŨ

Slide 3: 

CHỦ ĐIỂM THIÊN NHIÊN – ĐẤT NƯỚC Thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2010 Tập đọc:

Slide 4: 

Thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2010 Tập đọc:

Slide 5: 

Thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2010 Tập đọc:

Slide 6: 

Thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2010 Tập đọc : HOA NGỌC LAN Ở ngay đầu hố nhà bà em cú một cõy hoa ngọc lan.Thõn cõy cao , to , vỏ bạc trắng . Lỏ dày , cỡ bằng bàn tay, xanh thẫm. Hoa lan lấp lú qua kẽ lỏ. Nụ hoa xinh xinh, trắng ngần. Khi hoa nở cỏnh xũe ra duyờn dỏng. Hương lan ngan ngỏt, tỏa khắp vườn , khắp nhà. Vào mựa lan, sỏng sỏng, bà thường cài một bỳp lan lờn mỏi túc em.

Slide 7: 

Ở ngay đầu hố nhà bà em cú một cõy hoa ngọc lan .Thõn cõy cao , to , vỏ bạc trắng . Lỏ dày , cỡ bằng bàn tay, xanh thẫm. Hoa lan lấp lú qua kẽ lỏ . Nụ hoa xinh xinh , trắng ngần . Khi hoa nở cỏnh xũe ra duyờn dỏng . Hương lan ngan ngỏt , tỏa khắp vườn , khắp nhà . Vào mựa lan , sỏng sỏng , bà thường cài một bỳp lan lờn mỏi túc em . Thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2010 Tập đọc: Hoa ngọc lan Mỗi tổ hãy tìm theo yêu cầu sau : Tìm các tiếng , từ khó đọc?

Slide 8: 

Ở ngay đầu hố nhà bà em cú một cõy hoa ngọc lan . Thõn cõy cao , to , vỏ bạc trắng . Lỏ dày , cỡ bằng bàn tay, xanh thẫm . Hoa lan lấp lú qua kẽ lỏ . Nụ hoa xinh xinh , trắng ngần . Khi hoa nở cỏnh xũe ra duyờn dỏng . Hương lan ngan ngỏt , tỏa khắp vườn , khắp nhà . Vào mựa lan , sỏng sỏng , bà thường cài một bỳp lan lờn mỏi túc em . Thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2010 Tập đọc: Hoa ngọc lan

Slide 9: 

Bài “ Hoa ngọc lan” có mấy câu? Thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2010 Tập đọc: Hoa ngọc lan

Slide 10: 

Ở ngay đầu hè nhà bà em có một cây hoa ngọc lan .Thân cây cao , to , vỏ bạc trắng . Lá dày , cỡ bằng bàn tay , xanh thẫm . Hoa lan lấp ló qua kẽ lá . Nụ hoa xinh xinh , trắng ngần . Khi hoa nở cánh xòe ra duyên dáng . Hương lan ngan ngát , tỏa khắp vườn , khắp nhà . Vào mùa lan , sáng sáng , bà thường cài một búp lan lên mái tóc em . Thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2010 Tập đọc: Hoa ngọc lan

Slide 11: 

Bài “ Hoa ngọc lan” có mấy câu? 8 câu Thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2010 Tập đọc: Hoa ngọc lan

Slide 12: 

Thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2010 Tập đọc: Hoa ngọc lan Ở ngay đầu hè nhà bà em có một cây hoa ngọc lan .Thân cây cao , to , vỏ bạc trắng . Lá dày , cỡ bằng bàn tay , xanh thẫm . Hoa lan lấp ló qua kẽ lá . Nụ hoa xinh xinh , trắng ngần . Khi hoa nở cánh xòe ra duyên dáng . Hương lan ngan ngát , tỏa khắp vườn , khắp nhà . Vào mùa lan , sáng sáng , bà thường cài một búp lan lên mái tóc em . Đọc nối tiếp câu

Slide 13: 

Hát múa nào các bạn ơi

Slide 14: 

Thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2010 Tập đọc: Hoa ngọc lan Bài “ Hoa ngọc lan” có mấy đoạn? 3 đoạn

Slide 15: 

Thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2010 Tập đọc: Hoa ngọc lan Ở ngay đầu hè nhà bà em có một cây hoa ngọc lan .Thân cây cao , to , vỏ bạc trắng . Lá dày , cỡ bằng bàn tay , xanh thẫm ./ Hoa lan lấp ló qua kẽ lá . Nụ hoa xinh xinh , trắng ngần . Khi hoa nở cánh xòe ra duyên dáng . Hương lan ngan ngát ,tỏa khắp vườn ,khắp nhà ./ Vào mùa lan , sáng sáng , bà thường cài một búp lan lên mái tóc em ./ Đọc nối tiếp đoạn Thi đọc Đọc đồng thanh

Slide 16: 

1. Tìm tiếng trong bài có chứa vần ăp Thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2010 Tập đọc: Hoa ngọc lan

Slide 17: 

Thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2010 Tập đọc: Hoa ngọc lan Ở ngay đầu hè nhà bà em có một cây hoa ngọc lan.Thân cây cao , to , vỏ bạc trắng . Lá dày , cỡ bằng bàn tay, xanh thẫm. Hoa lan lấp ló qua kẽ lá. Nụ hoa xinh xinh, trắng ngần. Khi hoa nở cánh xòe ra duyên dáng. Hương lan ngan ngát, tỏa khắp vườn , khắp nhà. Vào mùa lan, sáng sáng, bà thường cài một búp lan lên mái tóc em.

Slide 18: 

Thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2010 Tập đọc: Hoa ngọc lan Ở ngay đầu hè nhà bà em có một cây hoa ngọc lan.Thân cây cao , to , vỏ bạc trắng . Lá dày , cỡ bằng bàn tay , xanh thẫm. Hoa lan lấp ló qua kẽ lá. Nụ hoa xinh xinh , trắng ngần . Khi hoa nở cánh xòe ra duyên dáng. Hương lan ngan ngát , tỏa khắp vườn , khắp nhà. Vào mùa lan , sáng sáng , bà thường cài một búp lan lên mái tóc em.

Slide 19: 

ăm ăp 2. Nói câu chứa tiếng có vần Thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2010 Tập đọc: Hoa ngọc lan

Slide 20: 

Vận động viên đang tập ngắm bắn. Thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2010 Tập đọc: Hoa ngọc lan vần ăm

Slide 21: 

Bạn học sinh rất ngăn nắp. Thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2010 Tập đọc: Hoa ngọc lan Vầnăp

Slide 22: 

CỦNG CỐ DẶN DÒ * HỌC SINH NHẮC LẠI BÀI HỌC * CHUẨN BỊ TIẾT 2

Slide 23: 

KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ MẠNH KHOẺ HẠNH PHÚC CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI

authorStream Live Help