T_nhieu hon it hon

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

TOÁN - Tiết 2: NHIỀU HƠN - ÍT HƠN

Slide 2: 

Toán

Slide 3: 

Toán

Slide 4: 

Toán

Slide 5: 

Toán

Slide 6: 

Bạn hãy so sánh hai nhóm con vật sau:

Slide 7: 

Toán: Nhiều hơn – ít hơn

Slide 15: 

Bạn hãy so sánh mặt cười màu xanh và mặt cười màu đỏ nào.

Slide 16: 

Hôm nay các bạn đã đựơc học những khái niệm so sánh nào vậy? nhiều hơn ít hơn

Slide 17: 

Về nhà các bạn nhớ ôn lại bài nhé! Tạm biệt và hẹn gặp lại!

authorStream Live Help