SERVEI DE LOGOPÈDIA -2020

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

EL CURS 2019-2020 S’HA CREAT NOUS MATERIALS PER TREBALLAR A L’AULA DE LOGOPÈDIA: -PICTOGRAMES PER ELABORAR PLAFONS DE COMUNICACIÓ. -ARTICULEMES (FOTOS ON ES POT VEURE LES POSICIONS ARTICULATÒRIES DE CADA FONEMA). -JOC DELS NOMS DE REL (PER RELACIONAR FOTOS DE COMPANYS I MESTRES AMB EL SEU NOM). -SEQÜÈNCIES GRÀFIQUES ACOMPANYADES DEL TEXT PER MILLORAR LA CONSTRUCCIÓ DE NARRACIONS ORALS AMB SUPORT D’IMATGES I APRENDRE A RELACIONAR IMATGES I FRASES. -JOC D’IMATGES I PARAULES PER TREBALLAR LES OPOSICIONS FONOLÒGIQUES: PARAULES QUE ES DIFERENCIEN PER UN SO. -JOC DEL SUPER: IMATGES COM A SUPORT PER APRENDRE A ELABORAR LLISTES PER ANAR A COMPRAR O PER CLASSIFICAR PRODUCTES PER TEMES. :

SERVEI DE LOGOPÈDIA -ESCOLA REL-

EL CURS 2019-2020 S’HA CREAT NOUS MATERIALS PER TREBALLAR A L’AULA DE LOGOPÈDIA: -PICTOGRAMES PER ELABORAR PLAFONS DE COMUNICACIÓ. -ARTICULEMES (FOTOS ON ES POT VEURE LES POSICIONS ARTICULATÒRIES DE CADA FONEMA). -JOC DELS NOMS DE REL (PER RELACIONAR FOTOS DE COMPANYS I MESTRES AMB EL SEU NOM). -SEQÜÈNCIES GRÀFIQUES ACOMPANYADES DEL TEXT PER MILLORAR LA CONSTRUCCIÓ DE NARRACIONS ORALS AMB SUPORT D’IMATGES I APRENDRE A RELACIONAR IMATGES I FRASES. -JOC D’IMATGES I PARAULES PER TREBALLAR LES OPOSICIONS FONOLÒGIQUES: PARAULES QUE ES DIFERENCIEN PER UN SO. -JOC DEL SUPER: IMATGES COM A SUPORT PER APRENDRE A ELABORAR LLISTES PER ANAR A COMPRAR O PER CLASSIFICAR PRODUCTES PER TEMES. :

TASQUES DEL SERVEI DE LOGOPÈDIA AVALUAR LES COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES FER ELS PROGRAMES INDIVIDUALS LOGOPÈDICS PREPARAR MATERIALS ÚTILS PERQUE ELS ALUMNES APRENGUIN MÉS I MILLOR COORDINAR-SE AMB TOT L’ESQUIP DOCENT INFORMAR I ACONSELLAR ALS PARES FER SESSIONS DE LOGOPÈDIA ALS ALUMNES QUE NECESSITEN MÉS SUPORT PERSONALITZAT

EL CURS 2019-2020 S’HA CREAT NOUS MATERIALS PER TREBALLAR A L’AULA DE LOGOPÈDIA: -PICTOGRAMES PER ELABORAR PLAFONS DE COMUNICACIÓ. -ARTICULEMES (FOTOS ON ES POT VEURE LES POSICIONS ARTICULATÒRIES DE CADA FONEMA). -JOC DELS NOMS DE REL (PER RELACIONAR FOTOS DE COMPANYS I MESTRES AMB EL SEU NOM). -SEQÜÈNCIES GRÀFIQUES ACOMPANYADES DEL TEXT PER MILLORAR LA CONSTRUCCIÓ DE NARRACIONS ORALS AMB SUPORT D’IMATGES I APRENDRE A RELACIONAR IMATGES I FRASES. -JOC D’IMATGES I PARAULES PER TREBALLAR LES OPOSICIONS FONOLÒGIQUES: PARAULES QUE ES DIFERENCIEN PER UN SO. -JOC DEL SUPER: IMATGES COM A SUPORT PER APRENDRE A ELABORAR LLISTES PER ANAR A COMPRAR O PER CLASSIFICAR PRODUCTES PER TEMES. :

ES TREBALLA COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES EN LES SESSIONS DE LOGOPÈDIA I A L’AULA

EL CURS 2019-2020 S’HA CREAT NOUS MATERIALS PER TREBALLAR A L’AULA DE LOGOPÈDIA: -PICTOGRAMES PER ELABORAR PLAFONS DE COMUNICACIÓ. -ARTICULEMES (FOTOS ON ES POT VEURE LES POSICIONS ARTICULATÒRIES DE CADA FONEMA). -JOC DELS NOMS DE REL (PER RELACIONAR FOTOS DE COMPANYS I MESTRES AMB EL SEU NOM). -SEQÜÈNCIES GRÀFIQUES ACOMPANYADES DEL TEXT PER MILLORAR LA CONSTRUCCIÓ DE NARRACIONS ORALS AMB SUPORT D’IMATGES I APRENDRE A RELACIONAR IMATGES I FRASES. -JOC D’IMATGES I PARAULES PER TREBALLAR LES OPOSICIONS FONOLÒGIQUES: PARAULES QUE ES DIFERENCIEN PER UN SO. -JOC DEL SUPER: IMATGES COM A SUPORT PER APRENDRE A ELABORAR LLISTES PER ANAR A COMPRAR O PER CLASSIFICAR PRODUCTES PER TEMES. :

ES FA SERVIR MATERIAL MANIPULATIU , FOTOS DE VIVÈNCIES QUOTIDIANES A L’ESCOLA I A CASA, MATERIAL D’INTERNET, ESTRIS PER BUFAR, MIRALLS, CONTES, LA NOSTRA VEU… PER ESTIMULAR EN L’ ALUMNAT: LA MILLORA DE LA PARLA, EL PENSAMENT , LA COMUNICACIÓ, LA LECTURA I L’ESCRIPTURA, LA PRONUNCIACIÓ CORRECTA, LA MILLORA DEL LÈXIC, LA DISCRIMINACIÓ AUDITIVA, LA MOVILITAT ORO-FACIAL, L’ESTRUCTURACIÓ MORFO-SINTÀCTICA, L’ATENCIÓ I LA MEMÒRIA. A COMENÇAMENT DE CURS DECIDIM QUE PRIORITZAREM EN LES SESSIONS DE LOGOPÈDIA PARTINT DE L’AVALUACIÓ INICIAL I DELS ÚLTIMS INFORMES.

EL CURS 2019-2020 S’HA CREAT NOUS MATERIALS PER TREBALLAR A L’AULA DE LOGOPÈDIA: -PICTOGRAMES PER ELABORAR PLAFONS DE COMUNICACIÓ. -ARTICULEMES (FOTOS ON ES POT VEURE LES POSICIONS ARTICULATÒRIES DE CADA FONEMA). -JOC DELS NOMS DE REL (PER RELACIONAR FOTOS DE COMPANYS I MESTRES AMB EL SEU NOM). -SEQÜÈNCIES GRÀFIQUES ACOMPANYADES DEL TEXT PER MILLORAR LA CONSTRUCCIÓ DE NARRACIONS ORALS AMB SUPORT D’IMATGES I APRENDRE A RELACIONAR IMATGES I FRASES. -JOC D’IMATGES I PARAULES PER TREBALLAR LES OPOSICIONS FONOLÒGIQUES: PARAULES QUE ES DIFERENCIEN PER UN SO. -JOC DEL SUPER: IMATGES COM A SUPORT PER APRENDRE A ELABORAR LLISTES PER ANAR A COMPRAR O PER CLASSIFICAR PRODUCTES PER TEMES. :

S’AJUDA ALS ALUMNES A COMUNICAR-SE MILLOR

EL CURS 2019-2020 S’HA CREAT NOUS MATERIALS PER TREBALLAR A L’AULA DE LOGOPÈDIA: -PICTOGRAMES PER ELABORAR PLAFONS DE COMUNICACIÓ. -ARTICULEMES (FOTOS ON ES POT VEURE LES POSICIONS ARTICULATÒRIES DE CADA FONEMA). -JOC DELS NOMS DE REL (PER RELACIONAR FOTOS DE COMPANYS I MESTRES AMB EL SEU NOM). -SEQÜÈNCIES GRÀFIQUES ACOMPANYADES DEL TEXT PER MILLORAR LA CONSTRUCCIÓ DE NARRACIONS ORALS AMB SUPORT D’IMATGES I APRENDRE A RELACIONAR IMATGES I FRASES. -JOC D’IMATGES I PARAULES PER TREBALLAR LES OPOSICIONS FONOLÒGIQUES: PARAULES QUE ES DIFERENCIEN PER UN SO. -JOC DEL SUPER: IMATGES COM A SUPORT PER APRENDRE A ELABORAR LLISTES PER ANAR A COMPRAR O PER CLASSIFICAR PRODUCTES PER TEMES. :

S’ACONSELLA ALS PARES PER MILLORAR LA COMUNICACIÓ I ESTIMULAR EL LLENGUATGE DELS SEUS FILLS/FILLES

EL CURS 2019-2020 S’HA CREAT NOUS MATERIALS PER TREBALLAR A L’AULA DE LOGOPÈDIA: -PICTOGRAMES PER ELABORAR PLAFONS DE COMUNICACIÓ. -ARTICULEMES (FOTOS ON ES POT VEURE LES POSICIONS ARTICULATÒRIES DE CADA FONEMA). -JOC DELS NOMS DE REL (PER RELACIONAR FOTOS DE COMPANYS I MESTRES AMB EL SEU NOM). -SEQÜÈNCIES GRÀFIQUES ACOMPANYADES DEL TEXT PER MILLORAR LA CONSTRUCCIÓ DE NARRACIONS ORALS AMB SUPORT D’IMATGES I APRENDRE A RELACIONAR IMATGES I FRASES. -JOC D’IMATGES I PARAULES PER TREBALLAR LES OPOSICIONS FONOLÒGIQUES: PARAULES QUE ES DIFERENCIEN PER UN SO. -JOC DEL SUPER: IMATGES COM A SUPORT PER APRENDRE A ELABORAR LLISTES PER ANAR A COMPRAR O PER CLASSIFICAR PRODUCTES PER TEMES. :

ES TREBALLA L’ESTRUCTURACIÓ DEL DISCURS ORAL

EL CURS 2019-2020 S’HA CREAT NOUS MATERIALS PER TREBALLAR A L’AULA DE LOGOPÈDIA: -PICTOGRAMES PER ELABORAR PLAFONS DE COMUNICACIÓ. -ARTICULEMES (FOTOS ON ES POT VEURE LES POSICIONS ARTICULATÒRIES DE CADA FONEMA). -JOC DELS NOMS DE REL (PER RELACIONAR FOTOS DE COMPANYS I MESTRES AMB EL SEU NOM). -SEQÜÈNCIES GRÀFIQUES ACOMPANYADES DEL TEXT PER MILLORAR LA CONSTRUCCIÓ DE NARRACIONS ORALS AMB SUPORT D’IMATGES I APRENDRE A RELACIONAR IMATGES I FRASES. -JOC D’IMATGES I PARAULES PER TREBALLAR LES OPOSICIONS FONOLÒGIQUES: PARAULES QUE ES DIFERENCIEN PER UN SO. -JOC DEL SUPER: IMATGES COM A SUPORT PER APRENDRE A ELABORAR LLISTES PER ANAR A COMPRAR O PER CLASSIFICAR PRODUCTES PER TEMES. :

ES TREBALLA EN SINTONIA AMB ELS TUTORS PER FER UN TREBALL SIGNFICATIU I MOTIVADOR. ES MARQUEN OBJECTIUS LOGOPÈDICS PARTINT DELS TEMES QUE INTERESSEN ALS ALUMNES I TAMBÉ ELS TEMES QUE ES TREBALLEN A L’AULA (RECEPTES DE CUINA, TEXT SOBRE UN PROJECTE DE CLASSE,….)

EL CURS 2019-2020 S’HA CREAT NOUS MATERIALS PER TREBALLAR A L’AULA DE LOGOPÈDIA: -PICTOGRAMES PER ELABORAR PLAFONS DE COMUNICACIÓ. -ARTICULEMES (FOTOS ON ES POT VEURE LES POSICIONS ARTICULATÒRIES DE CADA FONEMA). -JOC DELS NOMS DE REL (PER RELACIONAR FOTOS DE COMPANYS I MESTRES AMB EL SEU NOM). -SEQÜÈNCIES GRÀFIQUES ACOMPANYADES DEL TEXT PER MILLORAR LA CONSTRUCCIÓ DE NARRACIONS ORALS AMB SUPORT D’IMATGES I APRENDRE A RELACIONAR IMATGES I FRASES. -JOC D’IMATGES I PARAULES PER TREBALLAR LES OPOSICIONS FONOLÒGIQUES: PARAULES QUE ES DIFERENCIEN PER UN SO. -JOC DEL SUPER: IMATGES COM A SUPORT PER APRENDRE A ELABORAR LLISTES PER ANAR A COMPRAR O PER CLASSIFICAR PRODUCTES PER TEMES. :

EL SERVEI DE LOGOPÈDIA DISPOSA DE MATERIAL LOGOPÈDIC PER TREBALLAR.. LÈXIC. CORRESPONDÈNCIA SO-GRAFIA. PRONUNCIACIÓ. GRAFOMOTRICITAT. DISCRIMINACIÓ AUDITIVA. CONSCIÈNCIA SIL.LÀBICA I CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA. CONEIXEMENT DE L’ALFABET.

EL CURS 2019-2020 S’HA CREAT NOUS MATERIALS PER TREBALLAR A L’AULA DE LOGOPÈDIA: -PICTOGRAMES PER ELABORAR PLAFONS DE COMUNICACIÓ. -ARTICULEMES (FOTOS ON ES POT VEURE LES POSICIONS ARTICULATÒRIES DE CADA FONEMA). -JOC DELS NOMS DE REL (PER RELACIONAR FOTOS DE COMPANYS I MESTRES AMB EL SEU NOM). -SEQÜÈNCIES GRÀFIQUES ACOMPANYADES DEL TEXT PER MILLORAR LA CONSTRUCCIÓ DE NARRACIONS ORALS AMB SUPORT D’IMATGES I APRENDRE A RELACIONAR IMATGES I FRASES. -JOC D’IMATGES I PARAULES PER TREBALLAR LES OPOSICIONS FONOLÒGIQUES: PARAULES QUE ES DIFERENCIEN PER UN SO. -JOC DEL SUPER: IMATGES COM A SUPORT PER APRENDRE A ELABORAR LLISTES PER ANAR A COMPRAR O PER CLASSIFICAR PRODUCTES PER TEMES. :

ES FAN SESSIONS INDIVIDUALS PER EVITAR DISPERSIÓ I INTERFERÈNCIES EN LA FEINES DE SUPORT INTENSIU.

EL CURS 2019-2020 S’HA CREAT NOUS MATERIALS PER TREBALLAR A L’AULA DE LOGOPÈDIA: -PICTOGRAMES PER ELABORAR PLAFONS DE COMUNICACIÓ. -ARTICULEMES (FOTOS ON ES POT VEURE LES POSICIONS ARTICULATÒRIES DE CADA FONEMA). -JOC DELS NOMS DE REL (PER RELACIONAR FOTOS DE COMPANYS I MESTRES AMB EL SEU NOM). -SEQÜÈNCIES GRÀFIQUES ACOMPANYADES DEL TEXT PER MILLORAR LA CONSTRUCCIÓ DE NARRACIONS ORALS AMB SUPORT D’IMATGES I APRENDRE A RELACIONAR IMATGES I FRASES. -JOC D’IMATGES I PARAULES PER TREBALLAR LES OPOSICIONS FONOLÒGIQUES: PARAULES QUE ES DIFERENCIEN PER UN SO. -JOC DEL SUPER: IMATGES COM A SUPORT PER APRENDRE A ELABORAR LLISTES PER ANAR A COMPRAR O PER CLASSIFICAR PRODUCTES PER TEMES. :

S’HA FABRICAT MATERIAL PER RELACIONAR IMATGE I PARAULA I PER IDENTIFICAR I LLEGIR PARAULES QUE COMENCEN PER DIFERENTS FONEMES.

EL CURS 2019-2020 S’HA CREAT NOUS MATERIALS PER TREBALLAR A L’AULA DE LOGOPÈDIA: -PICTOGRAMES PER ELABORAR PLAFONS DE COMUNICACIÓ. -ARTICULEMES (FOTOS ON ES POT VEURE LES POSICIONS ARTICULATÒRIES DE CADA FONEMA). -JOC DELS NOMS DE REL (PER RELACIONAR FOTOS DE COMPANYS I MESTRES AMB EL SEU NOM). -SEQÜÈNCIES GRÀFIQUES ACOMPANYADES DEL TEXT PER MILLORAR LA CONSTRUCCIÓ DE NARRACIONS ORALS AMB SUPORT D’IMATGES I APRENDRE A RELACIONAR IMATGES I FRASES. -JOC D’IMATGES I PARAULES PER TREBALLAR LES OPOSICIONS FONOLÒGIQUES: PARAULES QUE ES DIFERENCIEN PER UN SO. -JOC DEL SUPER: IMATGES COM A SUPORT PER APRENDRE A ELABORAR LLISTES PER ANAR A COMPRAR O PER CLASSIFICAR PRODUCTES PER TEMES. :

S’HA FET MATERIAL PER LLEGIR , CLASSIFICAR I LLEGIR PARAULES QUE COMENCEN PELS DIFERENTS FONEMES

EL CURS 2019-2020 S’HA CREAT NOUS MATERIALS PER TREBALLAR A L’AULA DE LOGOPÈDIA: -PICTOGRAMES PER ELABORAR PLAFONS DE COMUNICACIÓ. -ARTICULEMES (FOTOS ON ES POT VEURE LES POSICIONS ARTICULATÒRIES DE CADA FONEMA). -JOC DELS NOMS DE REL (PER RELACIONAR FOTOS DE COMPANYS I MESTRES AMB EL SEU NOM). -SEQÜÈNCIES GRÀFIQUES ACOMPANYADES DEL TEXT PER MILLORAR LA CONSTRUCCIÓ DE NARRACIONS ORALS AMB SUPORT D’IMATGES I APRENDRE A RELACIONAR IMATGES I FRASES. -JOC D’IMATGES I PARAULES PER TREBALLAR LES OPOSICIONS FONOLÒGIQUES: PARAULES QUE ES DIFERENCIEN PER UN SO. -JOC DEL SUPER: IMATGES COM A SUPORT PER APRENDRE A ELABORAR LLISTES PER ANAR A COMPRAR O PER CLASSIFICAR PRODUCTES PER TEMES. :

S’UTILITZEN IMATGES PER ESTIMULAR EL LLENGUATGE ORAL.

EL CURS 2019-2020 S’HA CREAT NOUS MATERIALS PER TREBALLAR A L’AULA DE LOGOPÈDIA: -PICTOGRAMES PER ELABORAR PLAFONS DE COMUNICACIÓ. -ARTICULEMES (FOTOS ON ES POT VEURE LES POSICIONS ARTICULATÒRIES DE CADA FONEMA). -JOC DELS NOMS DE REL (PER RELACIONAR FOTOS DE COMPANYS I MESTRES AMB EL SEU NOM). -SEQÜÈNCIES GRÀFIQUES ACOMPANYADES DEL TEXT PER MILLORAR LA CONSTRUCCIÓ DE NARRACIONS ORALS AMB SUPORT D’IMATGES I APRENDRE A RELACIONAR IMATGES I FRASES. -JOC D’IMATGES I PARAULES PER TREBALLAR LES OPOSICIONS FONOLÒGIQUES: PARAULES QUE ES DIFERENCIEN PER UN SO. -JOC DEL SUPER: IMATGES COM A SUPORT PER APRENDRE A ELABORAR LLISTES PER ANAR A COMPRAR O PER CLASSIFICAR PRODUCTES PER TEMES. :

A PARTIR DELS BLOGS DE CADA CLASSE (FOTOS I TEXT) L’ALUMNAT POT RECORDAR EL QUE PASSA A L’ESCOLA AL LLARG DEL CURS I HO POT EXPLICAR ALS COMPANYS , EN LES SESSIONS DE LOGOPÈDIA I A CASA.

EL CURS 2019-2020 S’HA CREAT NOUS MATERIALS PER TREBALLAR A L’AULA DE LOGOPÈDIA: -PICTOGRAMES PER ELABORAR PLAFONS DE COMUNICACIÓ. -ARTICULEMES (FOTOS ON ES POT VEURE LES POSICIONS ARTICULATÒRIES DE CADA FONEMA). -JOC DELS NOMS DE REL (PER RELACIONAR FOTOS DE COMPANYS I MESTRES AMB EL SEU NOM). -SEQÜÈNCIES GRÀFIQUES ACOMPANYADES DEL TEXT PER MILLORAR LA CONSTRUCCIÓ DE NARRACIONS ORALS AMB SUPORT D’IMATGES I APRENDRE A RELACIONAR IMATGES I FRASES. -JOC D’IMATGES I PARAULES PER TREBALLAR LES OPOSICIONS FONOLÒGIQUES: PARAULES QUE ES DIFERENCIEN PER UN SO. -JOC DEL SUPER: IMATGES COM A SUPORT PER APRENDRE A ELABORAR LLISTES PER ANAR A COMPRAR O PER CLASSIFICAR PRODUCTES PER TEMES. :

A PARTIR DE LES FOTOS QUE ENS ENVIEN ELS PARES DEL CAP DE SETMANA L’ALUMNAT POT EXERCITAR HABILITATS COMUNICATIVES AMB COMPANYS DE CLASSE ,MESTRES I LOGOPEDA.

EL CURS 2019-2020 S’HA CREAT NOUS MATERIALS PER TREBALLAR A L’AULA DE LOGOPÈDIA: -PICTOGRAMES PER ELABORAR PLAFONS DE COMUNICACIÓ. -ARTICULEMES (FOTOS ON ES POT VEURE LES POSICIONS ARTICULATÒRIES DE CADA FONEMA). -JOC DELS NOMS DE REL (PER RELACIONAR FOTOS DE COMPANYS I MESTRES AMB EL SEU NOM). -SEQÜÈNCIES GRÀFIQUES ACOMPANYADES DEL TEXT PER MILLORAR LA CONSTRUCCIÓ DE NARRACIONS ORALS AMB SUPORT D’IMATGES I APRENDRE A RELACIONAR IMATGES I FRASES. -JOC D’IMATGES I PARAULES PER TREBALLAR LES OPOSICIONS FONOLÒGIQUES: PARAULES QUE ES DIFERENCIEN PER UN SO. -JOC DEL SUPER: IMATGES COM A SUPORT PER APRENDRE A ELABORAR LLISTES PER ANAR A COMPRAR O PER CLASSIFICAR PRODUCTES PER TEMES. :

EL CURS 2018-19 ES VA CREAR UN SYMBALOO DE LOGOPÈDIA I EL CURS 2019-2020 UN BLOG AMB UNA SELECCIÓ DE DE RECURSOS LOGOPÈDICS PER PODER SER UTILITZATS EN LES SESSIONS DE LOGOPÈDIA I A LES AULES

EL CURS 2019-2020 S’HA CREAT NOUS MATERIALS PER TREBALLAR A L’AULA DE LOGOPÈDIA: -PICTOGRAMES PER ELABORAR PLAFONS DE COMUNICACIÓ. -ARTICULEMES (FOTOS ON ES POT VEURE LES POSICIONS ARTICULATÒRIES DE CADA FONEMA). -JOC DELS NOMS DE REL (PER RELACIONAR FOTOS DE COMPANYS I MESTRES AMB EL SEU NOM). -SEQÜÈNCIES GRÀFIQUES ACOMPANYADES DEL TEXT PER MILLORAR LA CONSTRUCCIÓ DE NARRACIONS ORALS AMB SUPORT D’IMATGES I APRENDRE A RELACIONAR IMATGES I FRASES. -JOC D’IMATGES I PARAULES PER TREBALLAR LES OPOSICIONS FONOLÒGIQUES: PARAULES QUE ES DIFERENCIEN PER UN SO. -JOC DEL SUPER: IMATGES COM A SUPORT PER APRENDRE A ELABORAR LLISTES PER ANAR A COMPRAR O PER CLASSIFICAR PRODUCTES PER TEMES. :

HEM ACTUALITZAT EL PROJECTE LINGÜÍSTIC DE L’ESCOLA I EL PROJECTE CURRICULAR EN LA DIMENSIÓ DE COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES.

EL CURS 2019-2020 S’HA CREAT NOUS MATERIALS PER TREBALLAR A L’AULA DE LOGOPÈDIA: -PICTOGRAMES PER ELABORAR PLAFONS DE COMUNICACIÓ. -ARTICULEMES (FOTOS ON ES POT VEURE LES POSICIONS ARTICULATÒRIES DE CADA FONEMA). -JOC DELS NOMS DE REL (PER RELACIONAR FOTOS DE COMPANYS I MESTRES AMB EL SEU NOM). -SEQÜÈNCIES GRÀFIQUES ACOMPANYADES DEL TEXT PER MILLORAR LA CONSTRUCCIÓ DE NARRACIONS ORALS AMB SUPORT D’IMATGES I APRENDRE A RELACIONAR IMATGES I FRASES. -JOC D’IMATGES I PARAULES PER TREBALLAR LES OPOSICIONS FONOLÒGIQUES: PARAULES QUE ES DIFERENCIEN PER UN SO. -JOC DEL SUPER: IMATGES COM A SUPORT PER APRENDRE A ELABORAR LLISTES PER ANAR A COMPRAR O PER CLASSIFICAR PRODUCTES PER TEMES. :

ENS DOCUMENTEM I MILLOREM LA NOSTRA FORMACIÓ PER ESTAR MÉS PREPARATS PER ATENDRE L’ALUMNAT EN LES SEVES NECESSITATS COMUNICATIVES HEM FET UN RECULL D’ ARTICLES I MATERIALS PER CONTRIBUIR A LA FORMACIÓ EN TEMES LOGOPÈDICS DELS LOGOPEDES, ELS MESTRES I EDUCADORS DE L’ESCOLA I EL PERSONAL DE PRÀCTIQUES.

EL CURS 2019-2020 S’HA CREAT NOUS MATERIALS PER TREBALLAR A L’AULA DE LOGOPÈDIA: -PICTOGRAMES PER ELABORAR PLAFONS DE COMUNICACIÓ. -ARTICULEMES (FOTOS ON ES POT VEURE LES POSICIONS ARTICULATÒRIES DE CADA FONEMA). -JOC DELS NOMS DE REL (PER RELACIONAR FOTOS DE COMPANYS I MESTRES AMB EL SEU NOM). -SEQÜÈNCIES GRÀFIQUES ACOMPANYADES DEL TEXT PER MILLORAR LA CONSTRUCCIÓ DE NARRACIONS ORALS AMB SUPORT D’IMATGES I APRENDRE A RELACIONAR IMATGES I FRASES. -JOC D’IMATGES I PARAULES PER TREBALLAR LES OPOSICIONS FONOLÒGIQUES: PARAULES QUE ES DIFERENCIEN PER UN SO. -JOC DEL SUPER: IMATGES COM A SUPORT PER APRENDRE A ELABORAR LLISTES PER ANAR A COMPRAR O PER CLASSIFICAR PRODUCTES PER TEMES. :

HEM DISSENYAT UN NOU MODEL D’INFORME LOGOPÈDIC PER ADJUNTAR ALS INFORMES DE FINAL DE CURS

EL CURS 2019-2020 S’HA CREAT NOUS MATERIALS PER TREBALLAR A L’AULA DE LOGOPÈDIA: -PICTOGRAMES PER ELABORAR PLAFONS DE COMUNICACIÓ. -ARTICULEMES (FOTOS ON ES POT VEURE LES POSICIONS ARTICULATÒRIES DE CADA FONEMA). -JOC DELS NOMS DE REL (PER RELACIONAR FOTOS DE COMPANYS I MESTRES AMB EL SEU NOM). -SEQÜÈNCIES GRÀFIQUES ACOMPANYADES DEL TEXT PER MILLORAR LA CONSTRUCCIÓ DE NARRACIONS ORALS AMB SUPORT D’IMATGES I APRENDRE A RELACIONAR IMATGES I FRASES. -JOC D’IMATGES I PARAULES PER TREBALLAR LES OPOSICIONS FONOLÒGIQUES: PARAULES QUE ES DIFERENCIEN PER UN SO. -JOC DEL SUPER: IMATGES COM A SUPORT PER APRENDRE A ELABORAR LLISTES PER ANAR A COMPRAR O PER CLASSIFICAR PRODUCTES PER TEMES. :

EL SERVEI DE LOGOPÈDIA FA UN RECULL D’INFORMACIÓ SOBRE CADA ALUMNE DE L’ESCOLA PER PODER-LOS CONÈIXER I ATENDRE MILLOR, ADAPTANT LA METODOLOGIA I ELS OBJECTIUS A LES HABILITATS, MANCANCES , INTERESSOS,… DE CADA ALUMNE.

EL CURS 2019-2020 S’HA CREAT NOUS MATERIALS PER TREBALLAR A L’AULA DE LOGOPÈDIA: -PICTOGRAMES PER ELABORAR PLAFONS DE COMUNICACIÓ. -ARTICULEMES (FOTOS ON ES POT VEURE LES POSICIONS ARTICULATÒRIES DE CADA FONEMA). -JOC DELS NOMS DE REL (PER RELACIONAR FOTOS DE COMPANYS I MESTRES AMB EL SEU NOM). -SEQÜÈNCIES GRÀFIQUES ACOMPANYADES DEL TEXT PER MILLORAR LA CONSTRUCCIÓ DE NARRACIONS ORALS AMB SUPORT D’IMATGES I APRENDRE A RELACIONAR IMATGES I FRASES. -JOC D’IMATGES I PARAULES PER TREBALLAR LES OPOSICIONS FONOLÒGIQUES: PARAULES QUE ES DIFERENCIEN PER UN SO. -JOC DEL SUPER: IMATGES COM A SUPORT PER APRENDRE A ELABORAR LLISTES PER ANAR A COMPRAR O PER CLASSIFICAR PRODUCTES PER TEMES. :

ES TREBALLA LA MILLORA EN L’ARTICULACIÓ DE SONS I PARAULES I ES FAN DOCUMENTS DIGITALS PERSONALITZATS PER DEIXAR CONSTÀNCIA DE LA FEINA FETA AMB CADA ALUMNE I PER PODER REPASSAR EL QUE VAN APRENENT , INTEGRANT I GENERALITZANT .

EL CURS 2019-2020 S’HA CREAT NOUS MATERIALS PER TREBALLAR A L’AULA DE LOGOPÈDIA: -PICTOGRAMES PER ELABORAR PLAFONS DE COMUNICACIÓ. -ARTICULEMES (FOTOS ON ES POT VEURE LES POSICIONS ARTICULATÒRIES DE CADA FONEMA). -JOC DELS NOMS DE REL (PER RELACIONAR FOTOS DE COMPANYS I MESTRES AMB EL SEU NOM). -SEQÜÈNCIES GRÀFIQUES ACOMPANYADES DEL TEXT PER MILLORAR LA CONSTRUCCIÓ DE NARRACIONS ORALS AMB SUPORT D’IMATGES I APRENDRE A RELACIONAR IMATGES I FRASES. -JOC D’IMATGES I PARAULES PER TREBALLAR LES OPOSICIONS FONOLÒGIQUES: PARAULES QUE ES DIFERENCIEN PER UN SO. -JOC DEL SUPER: IMATGES COM A SUPORT PER APRENDRE A ELABORAR LLISTES PER ANAR A COMPRAR O PER CLASSIFICAR PRODUCTES PER TEMES. :

ES TREBALLA LA DISCRIMINACIÓ AUDITIVA AMB EL MATERIAL QUE HEM CREAT

EL CURS 2019-2020 S’HA CREAT NOUS MATERIALS PER TREBALLAR A L’AULA DE LOGOPÈDIA: -PICTOGRAMES PER ELABORAR PLAFONS DE COMUNICACIÓ. -ARTICULEMES (FOTOS ON ES POT VEURE LES POSICIONS ARTICULATÒRIES DE CADA FONEMA). -JOC DELS NOMS DE REL (PER RELACIONAR FOTOS DE COMPANYS I MESTRES AMB EL SEU NOM). -SEQÜÈNCIES GRÀFIQUES ACOMPANYADES DEL TEXT PER MILLORAR LA CONSTRUCCIÓ DE NARRACIONS ORALS AMB SUPORT D’IMATGES I APRENDRE A RELACIONAR IMATGES I FRASES. -JOC D’IMATGES I PARAULES PER TREBALLAR LES OPOSICIONS FONOLÒGIQUES: PARAULES QUE ES DIFERENCIEN PER UN SO. -JOC DEL SUPER: IMATGES COM A SUPORT PER APRENDRE A ELABORAR LLISTES PER ANAR A COMPRAR O PER CLASSIFICAR PRODUCTES PER TEMES. :

EL MATEIX MATERIAL EL TENIM EN MATERIAL IMPRÈS I MANIPULATIU I EN FORMAT DIGITAL.

EL CURS 2019-2020 S’HA CREAT NOUS MATERIALS PER TREBALLAR A L’AULA DE LOGOPÈDIA: -PICTOGRAMES PER ELABORAR PLAFONS DE COMUNICACIÓ. -ARTICULEMES (FOTOS ON ES POT VEURE LES POSICIONS ARTICULATÒRIES DE CADA FONEMA). -JOC DELS NOMS DE REL (PER RELACIONAR FOTOS DE COMPANYS I MESTRES AMB EL SEU NOM). -SEQÜÈNCIES GRÀFIQUES ACOMPANYADES DEL TEXT PER MILLORAR LA CONSTRUCCIÓ DE NARRACIONS ORALS AMB SUPORT D’IMATGES I APRENDRE A RELACIONAR IMATGES I FRASES. -JOC D’IMATGES I PARAULES PER TREBALLAR LES OPOSICIONS FONOLÒGIQUES: PARAULES QUE ES DIFERENCIEN PER UN SO. -JOC DEL SUPER: IMATGES COM A SUPORT PER APRENDRE A ELABORAR LLISTES PER ANAR A COMPRAR O PER CLASSIFICAR PRODUCTES PER TEMES. :

L’ALUMNAT UTILITZA ELS MIRALLS PER TREBALLAR PRÀXIES BUCO-FONATÒRIES I PER INCORPORAR NOUS FONEMES . AIXÍ PRENEN CONSCIÈNCIA DE COM MOURE I COL.LOCAR ELS ORGANS BUCO-FONATORIS PER ARTICULAR MILLOR

EL CURS 2019-2020 S’HA CREAT NOUS MATERIALS PER TREBALLAR A L’AULA DE LOGOPÈDIA: -PICTOGRAMES PER ELABORAR PLAFONS DE COMUNICACIÓ. -ARTICULEMES (FOTOS ON ES POT VEURE LES POSICIONS ARTICULATÒRIES DE CADA FONEMA). -JOC DELS NOMS DE REL (PER RELACIONAR FOTOS DE COMPANYS I MESTRES AMB EL SEU NOM). -SEQÜÈNCIES GRÀFIQUES ACOMPANYADES DEL TEXT PER MILLORAR LA CONSTRUCCIÓ DE NARRACIONS ORALS AMB SUPORT D’IMATGES I APRENDRE A RELACIONAR IMATGES I FRASES. -JOC D’IMATGES I PARAULES PER TREBALLAR LES OPOSICIONS FONOLÒGIQUES: PARAULES QUE ES DIFERENCIEN PER UN SO. -JOC DEL SUPER: IMATGES COM A SUPORT PER APRENDRE A ELABORAR LLISTES PER ANAR A COMPRAR O PER CLASSIFICAR PRODUCTES PER TEMES. :

ES FA UN DIARI DE SESSIONS I UNA AVALUACIÓ CONTÍNUA DEIXANT CONSTÀNCIA DELS PETITS PROGRESSOS DE CADA DIA. A FINAL DE CURS ES FA UN INFORME DE FINAL DE CURS PER LES FAMÍLIES.

EL CURS 2019-2020 S’HA CREAT NOUS MATERIALS PER TREBALLAR A L’AULA DE LOGOPÈDIA: -PICTOGRAMES PER ELABORAR PLAFONS DE COMUNICACIÓ. -ARTICULEMES (FOTOS ON ES POT VEURE LES POSICIONS ARTICULATÒRIES DE CADA FONEMA). -JOC DELS NOMS DE REL (PER RELACIONAR FOTOS DE COMPANYS I MESTRES AMB EL SEU NOM). -SEQÜÈNCIES GRÀFIQUES ACOMPANYADES DEL TEXT PER MILLORAR LA CONSTRUCCIÓ DE NARRACIONS ORALS AMB SUPORT D’IMATGES I APRENDRE A RELACIONAR IMATGES I FRASES. -JOC D’IMATGES I PARAULES PER TREBALLAR LES OPOSICIONS FONOLÒGIQUES: PARAULES QUE ES DIFERENCIEN PER UN SO. -JOC DEL SUPER: IMATGES COM A SUPORT PER APRENDRE A ELABORAR LLISTES PER ANAR A COMPRAR O PER CLASSIFICAR PRODUCTES PER TEMES. :

EL CURS 2018-19 ES VA FER UN DÍPTIC AMB PROPOSTES PER REFORÇAR LA FEINA DE LOGOPÈDIA A CASA.

EL CURS 2019-2020 S’HA CREAT NOUS MATERIALS PER TREBALLAR A L’AULA DE LOGOPÈDIA: -PICTOGRAMES PER ELABORAR PLAFONS DE COMUNICACIÓ. -ARTICULEMES (FOTOS ON ES POT VEURE LES POSICIONS ARTICULATÒRIES DE CADA FONEMA). -JOC DELS NOMS DE REL (PER RELACIONAR FOTOS DE COMPANYS I MESTRES AMB EL SEU NOM). -SEQÜÈNCIES GRÀFIQUES ACOMPANYADES DEL TEXT PER MILLORAR LA CONSTRUCCIÓ DE NARRACIONS ORALS AMB SUPORT D’IMATGES I APRENDRE A RELACIONAR IMATGES I FRASES. -JOC D’IMATGES I PARAULES PER TREBALLAR LES OPOSICIONS FONOLÒGIQUES: PARAULES QUE ES DIFERENCIEN PER UN SO. -JOC DEL SUPER: IMATGES COM A SUPORT PER APRENDRE A ELABORAR LLISTES PER ANAR A COMPRAR O PER CLASSIFICAR PRODUCTES PER TEMES. :

EL CURS 2019-2020 S’HA CREAT NOUS MATERIALS PER TREBALLAR A L’AULA DE LOGOPÈDIA: -PICTOGRAMES PER ELABORAR PLAFONS DE COMUNICACIÓ. -ARTICULEMES (FOTOS ON ES POT VEURE LES POSICIONS ARTICULATÒRIES DE CADA FONEMA). -JOC DELS NOMS DE REL (PER RELACIONAR FOTOS DE COMPANYS I MESTRES AMB EL SEU NOM). -SEQÜÈNCIES GRÀFIQUES ACOMPANYADES DEL TEXT PER MILLORAR LA CONSTRUCCIÓ DE NARRACIONS ORALS AMB SUPORT D’IMATGES I APRENDRE A RELACIONAR IMATGES I FRASES. -JOC D’IMATGES I PARAULES PER TREBALLAR LES OPOSICIONS FONOLÒGIQUES: PARAULES QUE ES DIFERENCIEN PER UN SO. -JOC DEL SUPER: IMATGES COM A SUPORT PER APRENDRE A ELABORAR LLISTES PER ANAR A COMPRAR O PER CLASSIFICAR PRODUCTES PER TEMES.

authorStream Live Help