Povestea vulturului

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Povestea Vulturului…

PowerPoint Presentation:

Este povestea vulturilor care trăiesc pe vârfurile cele mai înalte ale munţilor Anzi, în condiţii deosebit de dure; acolo îşi au locuinţa. Secretul supravieţuirii lor stă într-o enzimă protectoare emisă la baza fulgilor; astfel corpul vulturului este protejat împotriva calamităţilor în care îşi duce viaţa. Şi cu toate acestea, această rasă trăieşte cel mai mult.

PowerPoint Presentation:

Dar ca sa ajung ă la acest punct, v ulturul trebuie s ă ia o decizie grea .. . De şi condiţiile sale de viaţă sunt dintre cele mai dure, el p oate atinge varsta de 70 de ani

PowerPoint Presentation:

Unghiile sale lungi si flexibile nu mai sunt capabile s ă susţină prada Incepând de la vârsta d e 40 de ani

PowerPoint Presentation:

Ciocul lung ş i ascu ţ it i se î nconvoaie devenind din ce în ce mai impropriu pentru şfâşiatul prăzii.

PowerPoint Presentation:

Aripile- i grele ş i î mb ă tr â nite de ani ş i de grosimea penelor, î i î nfraneaz ă zburul si î i obosesc mu ş chii pieptului . Şi, ce este mai grav, enzima protectoare încetează să mai fie emisă, lipsind astfel vulturul de protecţia atât de necesară .

PowerPoint Presentation:

A tunci vulturul are doar dou ă op ţ iuni: - s ă moar ă ... sau - s ă treac ă printr-un dureros proces de transformare timp de 150 de zile.

PowerPoint Presentation:

In acel moment, pentru vultur, este imperios necesar să găsească o crăpătură pe un pisc înalt, unde să îşi încropescă un adăpost.

PowerPoint Presentation:

A colo el îş i love ş te continuu ciocul î ncovoiat d e o st â nc ă p â n ă c â nd acesta se rupe. Dup ă ce îş i rupe ciocul el a ş teapt ă s ă îi creasc ă cel nou apoi îş i smulge unghiile.

PowerPoint Presentation:

Dupa ce noile unghii apar, î ncepe s ă - ş i smulg ă penele î mb ă tr â nite până la ultima . Incet, încet se îmbracă din nou cu pene tinere alimentate din belşug la bază cu preţioasa enzimă protectoare .

PowerPoint Presentation:

... î nc ă 30 de ani Ş i astfel, dup ă cinci luni, vulturul îş i reia faimosul zbor pentru care a fost creat ş i pentru care , de fapt, tr ă ie ş te .. .

PowerPoint Presentation:

De multe ori , ca s ă suprave ţ uim , trebuie s ă trecem printr-un astfel de proces . Povestea vulturului poate fi povestea noastră a fiecăruia în parte ... C â teodat ă trebuie s ă renun ţă m la trecut, simboluri, î ndeledniciri sau obiceiuri. Numai eliber â ndu-ne de vechile obicei uri , de vechile practici, vom putea profita de prezent privind încrezători spre viitor .

PowerPoint Presentation:

R ep lay

authorStream Live Help