Raj ili pakao

Views:
 
Category: Others/ Misc
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Raj ili Pakao? :

Raj ili Pakao? Priča Paola Koelja

Slide 2:

Jedan čovek njegov konj i pas koračali su nekakvim putem . Dok su prolazili blizu jednog džinovskog drveta, pogodi ih grom i ubi na mestu.

Slide 3:

Ali putnik nije primetio da je napustio ovaj svet i nastavio je da hoda zajedno sa svojim pratiocima životinjama . Ponekad, umrlima treba vremena da shvate da se nalaze u novim uslovima..

Slide 4:

Dugo su hodali ; uspeli su se na neki brežuljak, sunce je pržilo a oni su bili oznojani i žedni . Na jednoj krivini ugledaše veličanstvenu mermernu kapiju koja je vodila na neki trg popločan zlatom, a nasred trga, uzdizala se fontana iz koje je tekla voda .

Slide 5:

Putnik se obrati čoveku koji je stražario pred kapijom . - “ Dobar dan " - “ Dobar dan " odgovori stražar - “ Kakvo je ovo mesto, kada je toliko lepo ?" - “ Ovo je nebo “

Slide 6:

- “ Baš dobro što smo stigli na nebo , jako smo žedni !" - “ Slobodno možeš da uđeš i piješ vode ". Stražar pokaza na fontanu. - “ I moj konj i pas su žedni " - “ Žao mi je ", reče stražar, “ ali ovde je zabranjen ulaz životinjama ".

Slide 7:

Čovek je bio jako razočaran: bio je mnogo žedan , ali nije želeo samo on da pije. Zahvalio se stražaru i nastavio. Kada je prošao brežuljak, putnik i njegove životinje stigoše do nekog mesta gde stajala stara kapija koja je vodila do zemljane staze opasane drvećem .

Slide 8:

U senci drveća ležao je čovek sa šeširom ; i verovatno dremao . - “ Dobar dan " reče putnik . Čovek samo klimnu glavom . - “ Ja, moj konj i moj pas smo mnogo žedni ". - “ Ima tu jedan izvor medju stenama, reče čovek pokazujući na mesto,

Slide 9:

I doda : - “ Pijte koliko god želite ". Čovek, konj i pas približiše se izvoru i napiše vode . Putnik ode da se zahvali . - “ Vratite se kad god želite ", reče čovek .

Slide 10:

- “ A kako se zove ovo mesto ?" - " NEB O." - “ Nebo ? Ali stražar sa mermerne kapije rekao je da je ono tamo nebo "

Slide 11:

- “ Ono tamo nije nebo, ono je pakao ". Putnik ostade zbunjen . - “ Trebali biste da zabranite onima tamo da koriste vaše ime ! Jer takva laž stvara veliku zbrku !"

Slide 12:

- “ Ma nikako . U stvari, samo nam čine uslugu. Jer tamo se zadržavaju svi oni koji se ne libe da napuste svoje najbolje prijatelje ..." Odgovori stražar.

Slide 13:

Ne napuštaj nikad svoje prave prijatelje Zato što : Pronaći prijatelja je Milost , Imati prijatelja je Dar , Sačuvati prijatelja je Vrlina , Biti tvoj prijatelj ! To je čast …

Slide 14:

Zato : Pitamo se ponekad zašto nam prijatelji stalno šalju emailove sa šalama, bez ijedne napisane reči. Možda to možemo objasniti i ovako . Kada imamo puno posla, ali želimo nekom da stavimo do znanja da ga nismo zaboravili, šta radimo ? Šaljemo nešto što će ga nasmejati . Kada nemamo ništa posebno da kažemo, šaljemo šale, da bismo ulepšali dan i nasmejali sve one sa kojima želimo da ostanemo u kontaktu.

Slide 15:

A kada imamo šta da kažemo, ali ne znamo kako, opet radimo isto, jer želimo da stavimo do znanja da ih se još sećamo, i da su još važni za nas, šta onda radimo?_ Opet šaljemo nešto što će ih nasmejati a što je nasmejalo i nas. Sledeći put kad dobijete nešto slično, nemojte pomisliti “evo još jednog emaila”, već pomislite i na to, da je danas, s druge strane kompjutera, vaš prijatelj mislio na vas i poslao vam još jedan osmeh .

Slide 16:

- POZDRAV SVIM PRIJATELJIMA!

authorStream Live Help