Wahyu dan Iman

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Wahyu dan Iman : 

Wahyu dan Iman

Wahyu dan Iman : 

Wahyu dan Iman Tuhan menampakkan diriNya Sumber-sumber wahyu Iman Pengaruh Iman dalam hidup kita

1) Tuhan menampakkan diriNya : 

1) Tuhan menampakkan diriNya Bolehkah kita mengetahui keberadaan Tuhan? Mengapa Ia menunjukkan diriNya kepada manusia? Perlukah Tuhan menunjukkan diriNya? Apa tujuan Tuhan menunjukkan diriNya? Boleh, Ia dapat diketahui melalui akal (nalar) manusia Kerana Ia mahu berbagi kebaikanNya dan kebijaksanaanNya dengan manusia Untuk mengajarkan kepada kita tentang diriNya dan kebenaran-kebenaran yang diperlukan untuk mencapai keselamatan dan kehidupan kekal bersamaNya.

Bagaimana Tuhan menunjukkan diriNya? : 

Bagaimana Tuhan menunjukkan diriNya? Ia bersabda melalui nabi-nabi dan malaikat, dengan: perkataan, perbuatan, penampakkan, dan mukjizat

Tahap-tahap perwahyuan : 

Tahap-tahap perwahyuan Penciptaan Terjerumusnya manusia Janji keselamatan Perjanjian dengan para nabi Yesus Kristus: perwujudan sempurna diri Tuhan

2) Sumber-sumber perwahyuan : 

2) Sumber-sumber perwahyuan KITAB & TRADISI (Adat Resam) Kitab Suci – diteguhkan oleh Tradisi (Adat Resam) yang diturunkan oleh para Rasul Kitab Suci – (‘kanon’) terdiri daripada buku-buku dan surat-surat yang terdapat dalam Kitab Suci kita disusun oleh Magisterium Gereja – yang mewakili Tradisi dan memelihara ajaran-ajaran yang tertulis di dalam Kitab Suci

2) Sumber-sumber Wahyu : 

2) Sumber-sumber Wahyu Kitab Suci Tradisi Tradisi Kitab Suci

3) Iman : 

? 3) Iman Jika keberadaanNya dapat diketahui dengan akal & nalar manusia, mengapa tidak semua orang dapat mencapai Tuhan? Kerana kelemahan akal dan kehendak manusia setelah terjerumusnya Adam dan Hawa MAKA Diperlukan IMAN sebagai tanggapan dari jemputan Tuhan

Iman – apa itu? : 

Iman – apa itu? Tanggapan kepada wahyu Tuhan Tidak hanya kepercayaan kerana ‘masuk akal’ tetapi kepercayaan kepada seseorang yaitu Tuhan Iman, selain karunia daripada Tuhan, juga merupakan suatu perbuatan manusia Iman bukan buah daripada akal fikiran manusia

Iman: bagaimana memilikinya? : 

Iman: bagaimana memilikinya? Meski iman bukan buah fikiran, iman ‘masuk akal’ Contohnya, seseorang boleh mulai percaya karena: mukjizat, ramalan, dan kesucian daripada umat Gereja Contoh-contoh boleh membawa seseorang dekat kepada kebenaran, tetapi tidak mampu membuat seseorang percaya. Hanya kehendak manusia yang dapat membuat seseorang membuka diri kepada IMAN

4) Pengaruh Iman dalam hidup kita : 

4) Pengaruh Iman dalam hidup kita Apa maksudnya mempunyai Iman dalam hidup kita? Adakah tanggung jawab sebagai seseorang yang beriman? Sebab Akibat

‘Akibat’ mempunyai IMAN : 

‘Akibat’ mempunyai IMAN Karunia Kerana Iman adalah sebuah karunia, Bagi yang tidak punya, atau yang imannya tidak kuat, perlu memohon Tuhan untuk memberi kita IMAN

‘Akibat’ mempunyai Iman… : 

‘Akibat’ mempunyai Iman… Kerana Iman adalah sebuah hibah, Kita harus memelihara, menanamkan, menguatkan IMAN tersebut. Hibah

‘Akibat’ mempunyai Iman… : 

‘Akibat’ mempunyai Iman… Kerana Iman adalah amanah, Kita harus menjaga, menghayati dan memberikan kesaksian dengan hidup kita, serta mewartakan Iman tersebut kepada kawan-kawan dan sanak saudara Amanah, Tugas

authorStream Live Help