Commander SK guide

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG BiẾN TẦN COMMANDER SK:

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG BiẾN TẦN COMMANDER SK REGENT GARMENT FACTORY LTD

Slide 2:

NỘI DUNG CHÍNH. GIỚI THIỆU NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG BIẾN TẦN. GIỚI THIỆU NỐI DÂY COMMANDER SKA1200075. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT. CÀI ĐẶT CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN.

Slide 3:

CHỈNH LƯU NGHỊCH LƯU NGUỒN CẤP 1P, 3P NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG BIẾN TẦN. ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU 3PHA

Slide 4:

ĐI DÂY ĐIỀU KHIỂN CHO BIẾN TẦN

Slide 5:

ĐI DÂY ĐIỆN NGUỒN VÀ TẢI CHO BIẾN TẦN

Slide 6:

THAO TÁC MÀN HÌNH ĐIỀU KHIỂN.

Slide 7:

CÀI ĐẶT CÁC THÔNG SỐ Ở MỨC ĐỘ 1

Slide 8:

CÀI ĐẶT CÁC THÔNG SỐ Ở MỨC ĐỘ 1 Ghi chú : Cách phá khóa biến tần : Nhấn giữ 2 phím ấn V, Λ ( Tăng và giảm ) và bật nguồn biến tần .

authorStream Live Help