Tong ket lich su the gioi hien dai

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ CHÚC CÁC EM HỌC SINH THAM GIA TIẾT HỌC SÔI NỔI, ĐẠT KẾT QUẢ TỐT

Slide 2: 

BÀI 13: TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ 1945 ĐẾN NAY I. Những nội dung chính của lịch sử thế giới từ 1945 đến nay. Hệ thống xã hội chủ nghĩa ra đời, phát triển và tan rã PTGPDT bùng nổ và giành thắng lợi, làm tan rã hệ thống thuộc địa Các nước TB lớn đạt những thành tựu nhảy vọt về KT, KHKT Trật tự thế giới 2 cực ra đời, sau hơn 50 năm chi phối QH QT cuối cùng đã chấm dứt Cuộc CMKHKT lần 2 phát triển vũ bão đạt những thành tựu kỳ diệu Câu hỏi: Bằng những kiến thức đã học, em hãy cho biết lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 đến nay có những nội dung cơ bản nào?.

Slide 3: 

NỐI CÁC Ý Ở CỘT A VỚI CỘT B SAO CHO PHÙ HỢP

Slide 4: 

Xinh ga po- Từ một nước thuộc địa, sau 30 năm sau ngày độc lập vươn lên trở thành một nước phát triển

Slide 5: 

CHỦ TỊCH MAO TRẠCH ĐÔNG ĐÔNG TUYÊN BỐ THÀNH LẬP NƯỚC CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA, ĐÁNH DẤU MỘT THẮNG LỢI QUAN TRONG CỦA PTGPDT CŨNG NHƯ PT CỘNG SẢN TRÊN THẾ GIỚI

Slide 6: 

Cừu Đô li – Một kỳ tích khoa học. Với kỳ tích này những độc vật quý hiếm trước nguy cơ tuyệt chủng có cơ hội được phục hồi

Slide 7: 

TÀU VŨ TRỤ VÀ CÁC PHI HÀNH GIA: NHỮNG SỨ GIẢ KẾT NỐI NỀN VĂN MINH TRÁI ĐẤT VỚI NỀN VĂN MINH VŨ TRỤ

Slide 8: 

Thử bom hạt nhân- Một thành tựu KH không mong muốn của loài người

Slide 9: 

Máy bay chiến đấu tàng hình- Thành tựu về KHQS đang được sự dụng với các mục đích khác nhau

Slide 10: 

II. Các xu thế phát triển của thế giới hiện nay. Đang hình thành trật tự thế giới đa cực Các nước lớn như Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Tquốc, ấn Độ, Các nước CN mới.. đang ra sức chi phối ảnh hưởng của mình trong trật tự thế giới đa cực đó. Câu hỏi: Theo các em, trật tự thế giới mới hiện nay đang được hình thành theo xu thế đơn cực hay đa cực? (Đa cực: Chịu sự chi phối của nhiều nước. Đơn cực: Chịu sự chi phối của 1 nước) Câu hỏi: Trong trật tự đa cực đó, những nước nào có sự chi phối mạnh nhất? Mỹ đang dùng sức mạnh tổng hợp: KT, QS, CT… Nga: QS và sự trỗi dậy về KT Tây Âu: Dựa vào sự liên kết của nhiều QG TB lớn Nhật Bản: KT, KHKT TQ, ấn Độ, cac nước CN mới…..

Slide 11: 

Câu hỏi: Ngoài việc chịu ảnh hưởng trật tự theo xu thế đa cực. Trong QH quốc tế hiện nay còn có những vấn đề nào được các nước quan tâm II. Các xu thế phát triển của thế giới hiện nay Đang hình thành trật tự thế giới đa cực Các nước lớn như Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Tquốc, ấn Độ, Các nước CN mới.. đang ra sức chi phối ảnh hưởng của mình trong trật tự thế giới đa cực đó. Xu thế liên kêt, hợp tác khu vực diễn ra mạnh mẽ Chủ nghĩa khủng bố đe doạ.

Slide 12: 

BÀI 13: TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ 1945 ĐẾN NAY I- NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ 1945 ĐẾN NAY. - HỆ THỐNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA RA ĐỜI, PHÁT TRIỂN VÀ TAN RÃ - PTGPDT BÙNG NỔ VÀ GIÀNH THẮNG LƯỢC, LÀM TAN RÃ HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA - CÁC NƯỚC TB LỚN ĐẠT NHỮNG THÀNH TỰU NHẢY VỌT VỀ KT, KHKT TRẬT TỰ THẾ GIỚI 2 CỰC RA ĐỜI, SAU HỚN 50 NĂM CHI PHỐI QH QT CUỐI CÙNG ĐÃ CHẤM DỨT - CUỘC CMKHKT LẦN 2 PHÁT TRIỂN VŨ BÃO II. CÁC XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA THẾ GIỚI HIỆN NAY - ĐANG HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI ĐA CỰC - CÁC NƯỚC LỚN NHƯ MỸ, NGA, ANH, PHÁP, ĐỨC, NHẬT, TQUỐC, ẤN ĐỘ, CÁC NƯỚC CN MỚI.. ĐANG RA SỨC CHI PHỐI ẢNH HƯỞNG CỦA MÌNH TRONG TRẬT TỰ THẾ GIỚI ĐA CỰC ĐÓ. - XU THẾ LIÊN KÊT, HỢP TÁC KHU VỰC DIỄN RA MẠNH MẼ - CHỦ NGHĨA KHỦNG BỐ ĐE DOẠ.

Slide 13: 

BÀI TẬP CỦNG CỐ: ĐIỀN CÁC TƯ THÍCH HỢP SAU ĐÂY VÀO CHỖ TRỐNG: XHCN; CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI; BÃO TÁP CÁCH MẠNG; CÁCH MẠNG KHKT; ĐỐI ĐẦU SAU 1 , NHÂN LOẠI CHỨNG KIẾN BAO BIẾN THIÊN THAY ĐỔI TRONG VÒNG XOÁY CỦA LỊCH SỬ. MỘT HỆ THỐNG 2 HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHANH CHÓNG NHƯNG CŨNG TAN RÃ NHANH CHÓNG NHƯ KHI NÓ RA ĐỜI. CƠN 3 CỦA CÁC NƯỚC Á-PHI VÀ MỸ LA TINH ĐÃ LÀM TAN RÃ CẢ HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA CỦA CNĐQ, ĐƯA CÁC NƯỚC Á-PHI VÀ MỸ LA TINH BƯỚC VÀO KỶ NGUYÊN ĐỘC LẬP. NHÂN LOẠI CŨNG ĐƯỢC CHỮNG KIẾN SỰ ĐỔI THAY HÀNG NGÀY, HÀNG GIỜ BỞI SỰ PHÁT TRIỂN VŨ BÃO CỦA CUỘC 4 LẦN THỨ HAI. CUỘC CÁCH MẠNG ĐƯA NHÂN LOẠI BƯỚC VÀO MỘT NỀN VĂN MINH MINH MỚI, VĂN MINH TRÍ TUỆ. TRONG SỰ BIẾN THIÊN THAY ĐỔI ĐÓ DÙ CÓ LÚC QUAN HỆ GIỮA CÁC NƯỚC ĐÃ VÔ CÙNG CĂNG THẲNG NHƯNG HIỆN TẠI ĐÃ ĐƯA CÁC DÂN TỘC XÍCH LẠI GẦN NHAU HƠN, SỰ LIÊN KẾT, HỘI NHẬP DIỄN RA VỚI QUY MÔ NGÀY CÀNG RỘNG LỚN VÀ TOÀN DIỆN, QUAN HỆ 5 ĐÃ ĐƯỢC THAY THẾ DẦN BĂNG QUAN HỆ ĐỐI THOẠI. chiến tranh thế giới thứ hai XHCN bão táp cách mạng cách mạng KHKT đối đầu

Slide 14: 

T O A N C Â U Đ I Ê N B I Ê N P H U C U B A H Ô I N H Â P Đ Ô I T T H O A I C Ư U Đ Ô L Y Ô số 1 có 7 chữ cái, Chính sách ngoại giao xuyên suốt của Mỹ từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 Ô số 2 11 chữ cái: Một cgiến thắng quân sự vang dội của Việt nam năm 1954, có ảnh hưởng sâu sắc tới PTGPDT trên thế giới Ô số 3 : 4 chữ cái: Quốc gia vùng biển Caribê hiên ngang dũng mãnh trong cuộc đấu tranh chống CNĐQ Ô số 4 : 7 chữ cái: Một xu thế mang tính tất yếu trong quan hệ kinh tế hiện nay Ô số 5: Xu thế diễn ra trong quan hệ quốc tế thay thế cho quan hệ đối đầu Ô số 6: Một thành tựu đặc sắc của cuộc cách mạng KHKT lần 2 diễn ra trong lĩnh vực công nghệ sinh học

Slide 15: 

HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ VIẾT MỘT BÀI LỊCH SỬ VỚI CÁC YÊU CẦU SAU. ĐỘ DÀI KHÔNG QUÁ 1000 CHỮ. KHÁI QUÁT ĐƯỢC 5 NỘI DUNG LỚN CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ 1945 ĐẾN NAY

authorStream Live Help