Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng tám 1945

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CÀ MAU TRƯỜNG THPT HỒ THỊ KỶ : 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CÀ MAU TRƯỜNG THPT HỒ THỊ KỶ CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THAO GIẢNG-GV: TẠ HÙNG SƠN BÀI 23: TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Kiểm tra bài cũ : 

Kiểm tra bài cũ 1- Em hãy trình bày về sự ra đời của Mặt trận Việt Minh? 2- Mặt trận Việt Minh đã chuẩn bị lực lượng cho Cách mạng tháng Tám? 3- Em hãy trình bày về cao trào Kháng Nhật cứu nước?

Slide 3: 

BÀI 23: TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM1945 VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

I- Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố : 

BÀI 23: TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA I- Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố II- Giành chính quyền ở Hà Nội III- Giành chính quyền trong toàn quốc IV- Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của Cách mạng tháng Tám

BÀI 23: TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA : 

BÀI 23: TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA I- Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố Chiến tranh thế giới lần thứ II sắp kết thúc ,cùng với sự đầu hàng cuả phe phát xít Đức và Nhật. Hội nghị toàn quốc của Đảng diễn ra từ ngày 14 16/8/1945 tại Tân Trào quyết định tổng khởi nghĩa trong cả nước.

Đức đầu hàng đồng minh Nhật đầu hàng đồng minh : 

Đức đầu hàng đồng minh Nhật đầu hàng đồng minh

BÀI 23: TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA : 

BÀI 23: TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA I- Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố II- Giành chính quyền ở Hà Nội - Sau khi Nhật đảo chính Pháp, không khí cách mạng ở Hà Nội rất sôi sục. Tối 15 - 16/8/1945, Việt Minh tổ chức diễn thuyết , truyền đơn, biểu ngữ kêu gọi khởi nghĩa xuất hiện khắp nơi trong thành phố. -Ngày 19/8/1945, đông đảo quần chúng kéo về quảng trường nhà hát lớn thành phố dự mít tinh do Việt Minh tổ chức. Sau đó, nhanh chóng biến thành biểu tình, tuần hành, thị uy, quần chúng chia nhau đi chiếm cơ quan của chính quyền địch. Khởi nghiã thắng lợi.

Mít tinh tại nhà hát lớn Hà Nộisáng 19/8/1945 : 

Mít tinh tại nhà hát lớn Hà Nộisáng 19/8/1945

BÀI 23: TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA : 

BÀI 23: TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA I- Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố II- Giành chính quyền ở Hà Nội IV- Giành chính quyền trong cả nước Đầu tháng 8/1945, không khí khởi nghĩa lan rộng khắp cả nước. - Từ 14 18/8/1945, nhiều nơi khởi nghĩa giành chính quyền. - 4 tỉnh giành được chính quyền sớm nhất cả nước: Bắc Giang, Hải Dương, Hà tĩnh, Quảng Nam ( 18/8), sau đó là Hà Nội (19/8), Huế (23/8), Sài Gòn (25/8) . Đến 28/8 cả nước giành chính quyền. - Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn độc lập”, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà.

Slide 11: 

2/9/1945: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập. Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời.

BÀI 23: TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA : 

BÀI 23: TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA I- Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố II- Giành chính quyền ở Hà Nội III- Giành chính quyền trong cả nước IV- Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của Cách mạng tháng Tám a. Trong nước: - Cách mạng tháng 8 thành công đã đập tan ách thống trị hơn 80 năm của Thực dân Pháp và phát xít Nhật, lật đổ chế độ phong kiến tồn tại hàng ngàn năm trên đất nước ta. - Nó mở ra kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc – kỉ nguyên độc lập tự do. b. Quốc tế: - Đây là thắng lợi đầu tiên của một dân tộc nhược tiểu tự giải phóng khỏi ách đế quốc thực dân. - Nó là nguồn cổ vũ lớn lao đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 2. Nguyên nhân thắng lợi: 1. Ý nghĩa lịch sử: - Truyền thống yêu nước, đoàn kết dân tộc. Có sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Chủ tịch HCM, Nhân dân ta chuẩn bị chu đáo, toàn diện . Điều kiện quốc tế thuận lợi.

Slide 14: 

BÀI TẬP Bài 1: Hãy nối một vế ở cột bên trái với một vế ở cột bên phải, bằng các mũi tên sao cho đúng. Tháng 9/ 5 / 1945 Phát xít Nhật đầu hàng quân Đồng minh không điều kiện. Tháng 14/ 8 / 1945 Phát xít Đức bị tiêu diệt.

Slide 15: 

XIN CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THAO GIẢNG GV: TẠ HÙNG SƠN

authorStream Live Help