Cay phat sinh gioi dong vat

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Tiết 59 – Bài 56: CÂY PHÁT SINH GIỚI ĐỘNG VẬT GV: Trần Thị Thu Hương. Tổ: Khoa học Tự nhiên. Trường: THCS Thạch Bình.

Slide 2: 

KIỂM TRA BÀI CŨ So sánh sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính? - Là hình thức sinh sản không có tế bào sinh dục đực, cái kết hợp. - Phân đôi, mọc chồi. - Là hình thức sinh sản có sự kết hợp của tế bào sinh dục đực & cái  hợp tử. - Trứng thụ tinh phát triển thành phôi, phôi phát triển trong hoặc ngoài cơ thể mẹ.

Slide 3: 

NỘI DUNG BÀI HỌC Bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật. Cây phát sinh giới động vật

Slide 4: 

1. Bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật. Quan sát hình:

Slide 5: 

? Trên H56.1A, hãy gạch chân 1 nét những đặc điểm của lưỡng cư cổ giống với cá vây chân cổ, gạch chân 2 nét những đặc điểm của lưỡng cư cổ giống với lưỡng cư ngày nay. ? Trên H56.2B, hãy gạch chân 1 nét với những đặc điểm của chim cổ giống với bò sát ngày nay.

Slide 6: 

Những đặc điểm giống và khác nhau đó nói lên điều gì về mối quan hệ họ hàng giữa các nhóm động vật? - Lưỡng cư có nguồn gốc từ cá vây chân cổ. - Chim có nguồn gốc từ bò sát cổ.

Slide 7: 

- Lưỡng cư có nguồn gốc từ cá vây chân cổ. CM : Lưỡng cư cổ có đặc điểm giống cá vây chân cổ : vây đuôi, di tích nắp mang, thân có vảy. Nòng nọc giống cá. -Bò sát có nguồn gốc từ lưỡng cư cổ. CM : Bò sát cổ có đặc điểm giống lưỡng cư cổ : có 1 đốt sống cổ, tim 3 ngăn. - Chim có nguồn gốc từ bò sát cổ. CM : Chim cổ có đặc điểm giống bò sát cổ : hàm có răng, có đuôi dài, ngón có vuốt. - Thú có nguồn gốc từ bò sát cổ. CM : Thú giống bò sát cổ : chi nằm ngang, đẻ trứng.

Slide 8: 

1. Bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật. Kết luận: Di tích hóa thạch của các động vật cổ có nhiều điểm giống động vật ngày nay. Những loài động vật mới được hình thành có đặc điểm giống tổ tiên của chúng.

Slide 9: 

2. Cây phát sinh giới động vật Quan sát sơ đồ cây phát sinh giới động vật và cho biết

Slide 10: 

Cây phát sinh giới động vật biểu thị điều gì? Cây phát sinh giới động vật cho biết mức độ quan hệ họ hàng của các nhóm động vật.

Slide 11: 

Mức độ quan hệ họ hàng được thể hiện trên cây phát sinh như thế nào? Nhóm có vị trí gần nhau, cùng nguồn gốc có quan hệ họ hàng gần hơn nhóm ở xa.

Slide 12: 

Tại sao khi quan sát cây phát sinh lại biết được số lượng loài của nhóm động vật nào đó? Vì kích thước trên cây phát sinh lớn thì số loài đông.

Slide 13: 

Ngành Chân khớp có quan hệ họ hàng gần với Thân mềm hay Động vật có xương sống hơn? Chân khớp có quan hệ gần với Thân mềm hơn.

Slide 14: 

Thân mềm có quan hệ họ hàng gần với ngành Ruột khoang hơn hay ngành Giun đốt hơn? Thân mền có quan hệ với ngành Giun đốt gần hơn.

Slide 15: 

Chim và Thú có quan hệ với nhóm nào? Chim và thú gần với bò sát hơn các loài khác.

Slide 16: 

Tại sao ngày nay vẫn còn tồn tại những động vật có cấu tạo phức tạp như động vật có xương sống bên cạnh động vật nguyên sinh có cấu tạo rất đơn giản ? Khi một nhóm động vật mới xuất hiện, chúng phát sinh biến dị cho phù hợp với môi trường và dần dần thích nghi. Ngày nay do khí hậu ổn định, mỗi loài tồn tại có cấu tạo thích nghi riêng với môi trường.

Slide 17: 

Khi nhìn cây phát sinh chúng ta biết được điều gì? Cây phát sinh phản ánh: + Mức độ quan hệ giữa các nhóm động vật + Quá trình tiến hoá của các nhóm động vật từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp.+ Biết được số lượng của các nhóm động vật. 2. Cây phát sinh giới động vật

Slide 18: 

KẾT LUẬN Giới động vật từ khi được hình thành đã có cấu tạo thường xuyên thay đổi theo hướng thích nghi với những thay đổi của điều kiện sống. Người ta đã chứng minh lương cư cổ bắt nguồn từ cá vây tay cổ, bò sát cổ bắt nguồn từ lưỡng cư cổ, chim cổ và thú cổ bắt nguồn từ bò sát cổ… Qua cây phát sinh thấy được quan hệ họ hàng của các nhóm động vật khác nhau, thậm chí còn so sánh được nhánh nào có nhiều hoặc ít loài hơn nhánh khác.

Slide 19: 

Cá voi có quan hệ họ hàng gần với hươu sao hơn hay cá chép hơn? (Cá voi có quan hệ họ hàng với hươu sao) Đà điểu có quan hệ họ hàng gần với cá chép hơn hay dơi hơn? (Đà điểu có quan hệ họ hàng với dơi) CỦNG CỐ

Slide 20: 

DẶN DÒ - Trả lời các câu hỏi trong SGK và sách bài tập. Đọc mục :Em có biết?” Đọc trước bài 57: Đa dạng sinh học.

authorStream Live Help