Phan ung oxi hoa khu

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

TRƯỜNG THCS HÀNH TÍN TÂY THAM GIA SINH HOẠT CỤM GV: LÊ DƯƠNG

Slide 2: 

Viết công thức tính lực đẩy Acsimet, giải thích các đại lượng có mặt trong công thức? Nêu kết luận về độ lớn của lực đẩy Acsimet với trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. Kiểm tra bài cũ Trả lời FA = d. V d: là trọng lượng riêng của chất lỏng V: là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ FA : là lực đẩy Acsimet   Độ lớn của lực đẩy Acsimet bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ

Slide 3: 

A B Hòn bi sắt Hòn bi gỗ Tại sao khi thả vào nước thì hòn bi gỗ nổi, còn bi sắt lại chìm?

Slide 4: 

Bi chìm Tàu nổi Tại sao con tàu bằng thép nặng hơn hòn bi thép lại nổi còn hòn bi thép thì chìm?

Slide 5: 

Tiết 14: Bài 12 SỰ NỔI

Slide 6: 

Tiết 14: Bài 12: SỰ NỔI I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm: - Một vật ở trong chất lỏng chịu tác dụng của những lực nào, phương và chiều của chúng có giống nhau không ? C1: Một vật nằm trong chất lỏng chịu tác dụng của trọng lực P và lực đẩy Acsimet FA, hai lực này cùng phương, ngược chiều.

Slide 7: 

Tiết 14: Bài 12: SỰ NỔI I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm: - Có thể xảy ra những trường hợp nào đối với trọng lượng P của vật và độ lớn của lực đẩy Acsimet FA ? Có thể xảy ra ba trường hợp: P > FA P = FA P < FA : Vật chìm xuống : Vật lơ lửng trong chất lỏng : Vật nổi lên - Trong từng trường hợp vật nổi hay chìm? Tại sao? Vẽ hình minh họa các véc - tơ lực tương ứng? a) b) c) FA < P FA = P FA > P C2: Nhúng một vật vào chất lỏng thì: Vật chìm xuống khi : FA < P Vật nổi lên khi: FA > P Vật lơ lửng khi : FA = P

Slide 8: 

Tiết 14: Bài 12: SỰ NỔI I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm C1,C2 II. Độ lớn của lực đẩy Acsimet khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng Tại sao miếng gỗ thả vào nước lại nổi? C3:Miếng gỗ thả vào nước nổi lên do: Pgỗ < FA1 (FA1 là lực đẩy Acsimet do nước tác dụng vào miếng gỗ được nhúng chìm hẳn trong nước). C4: Miếng gỗ đứng yên nên chịu tác dụng của hai lực cân bằng. Do đó: P = FA2 (FA2 là lực đẩy Acsimet do nước tác dụng vào miếng gỗ khi đang nổi). Khi miếng gỗ nổi trên mặt nước, trọng lượng P của nó và lực đẩy Ác-Si-Mét có bằng nhau không? Tại sao?

Slide 9: 

B. V là thể tích của cả miếng gỗ C. V là thể tích của phần miếng gỗ chìm trong nước D. V là thể tích được gạch chéo trong hình I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm C1,C2 II. Độ lớn của lực đẩy Acsimet khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng C3: Miếng gỗ thả vào nước nổi lên do: Pgỗ < FA1 (FA1 là lực đẩy Acsimet do nước tác dụng vào miếng gỗ được nhúng chìm hẳn trong nước). C4: Miếng gỗ đứng yên nên chịu tác dụng của hai lực cân bằng. Do đó: P = FA2 (FA2 là lực đẩy Acsimet do nước tác dụng vào miếng gỗ khi đang nổi). Tiết 14: Bài 12: SỰ NỔI Độ lớn của lực đẩy Acsimet được tính bằng công thức: FA = d.V Trong đó d là trọng lượng riêng của chất lỏng, còn V là gì? Trong các câu trả lời sau đây, câu nào là không đúng? A. V là thể tích của phần nước bị miếng gỗ chiếm chổ C5: Đáp án B

Slide 10: 

Tiết 14: Bài 12: SỰ NỔI I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm II. Độ lớn của lực đẩy Acsimet khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng d: là trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m3) V: là thể tích phần vật chìm trong chất lỏng (m3) Độ lớn của lực đẩy Acsimet khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng được tính như thế nào? Nhúng một vật vào chất lỏng thì:  Vật chìm xuống khi: P > FA  Vật lơ lửng trong chất lỏng khi: P = FA  Vật nổi lên khi: P < FA FA = d.V

Slide 11: 

Tiết 14: Bài 12: SỰ NỔI I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm Nhúng một vật vào chất lỏng thì:  Vật chìm xuống khi: P > FA  Vật lơ lửng trong chất lỏng khi: P = FA  Vật nổi lên khi: P < FA II. Độ lớn của lực đẩy Acsimet khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng C3, C4, C5/sgk 44 III. Vận dụng C6: Nhúng một vật vào chất lỏng thì:  Vật chìm xuống khi : dv > dl  Vật lơ lửng khi : dv = dl  Vật nổi lên khi: dv < dl Biết P=dv.V (dv là trọng lượng riêng của chất làm vật, V là thể tích của vật) và FA = dl.V. (dl là trọng lượng riêng của chất lỏng). Chứng minh rằng nếu vật là một khối đặc nhúng ngập trong chất lỏng thì: Vật sẽ chìm xuống khi: dv > dl . Vật sẽ lơ lửng trong chất lỏng khi: dv = dl - Vật sẽ nổi lên mặt chất lỏng khi: dv < dl . * Vật chìm xuống khi Thay (2), (3) vào (1) ta có: Mặt khác Tương tự * Vật lơ lửng trong chất lỏng khi * Vật nổi lên mặt chất lỏng khi

Slide 12: 

Tiết 14: Bài 12: SỰ NỔI I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm Nhúng một vật vào chất lỏng thì:  Vật chìm xuống khi: P > FA  Vật lơ lửng trong chất lỏng khi: P = FA  Vật nổi lên khi: P < FA II. Độ lớn của lực đẩy Acsimet khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng III. Vận dụng Trong đó: + d là trọng lượng riêng của chất lỏng + V là thể tích của phần vật chìm trong chất lỏng FA = d.V C6: Tại sao con tàu bằng thép nặng hơn hòn bi thép lại nổi còn hòn bi thép lại chìm, Biết rằng con tàu không phải là một khối thép đặc mà có nhiều khoảng rỗng? - Hòn bi làm bằng thép có trọng lượng riêng 78000N, lớn hơn trọng lượng riêng của nước 10000N nên bị chìm. - Tàu làm bằng thép nhưng được thiết kế sao cho có các khoang rỗng để trọng lượng riêng của cả con tàu nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước nên con tàu có thể nổi trên mặt nước. TRẢ LỜI C7:

Slide 13: 

Thả một hòn bi thép vào thuỷ ngân thì bi nổi hay chìm? Tại sao? Hòn bi thép nổi lên vì: dthép = 78000 N/m3 d thủy ngân = 136000 N/m3  d thép < d thủy ngân TRẢ LỜI Tiết 14: Bài 12: SỰ NỔI I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm Nhúng một vật vào chất lỏng thì:  Vật chìm xuống khi: P > FA  Vật lơ lửng trong chất lỏng khi: P = FA  Vật nổi lên khi: P < FA II. Độ lớn của lực đẩy Acsimet khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng III. Vận dụng Trong đó: + d là trọng lượng riêng của chất lỏng + V là thể tích của phần vật chìm trong chất lỏng FA = d.V C6: C7: C8:

Slide 14: 

Hai vật M và N có cùng thể tích được nhúng ngập trong nước. Vật M chìm xuống đáy bình còn vật N lơ lửng trong chất lỏng. Gọi PM, FAM là trọng lượng và lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật M; PN, FAN là trọng lượng và lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật N. Hãy chọn dấu “=” ; “<” ; “>” thích hợp cho các ô trống: PM PN PM PN M N = = < > Tiết 14: Bài 12: SỰ NỔI

 Dầu thô tràn lên bờ gây ô nhiễm môi trường : 

Khi dầu lửa bị đổ xuống nước thì dầu nổi. Vì trọng lượng riêng của dầu nhẹ hơn nước.  Lớp dầu này ngăn cản việc hoà tan ôxi vào nước. Vì vậy, sinh vật không lấy được ôxi sẽ bị chết Các hoạt động khai thác và vận chuyển dầu có thể làm rò rỉ dầu lửa. Khi dầu lửa bị đổ xuống nước thì dầu chìm hay nổi? Tại sao? Nếu có nhiều dầu đổ trên mặt nước sông, nước biển thì gây ra tác hại gì?  Dầu thô tràn lên bờ gây ô nhiễm môi trường  Biện pháp: Đảm bảo an toàn trong vận chuyển dầu lửa, có biện pháp kịp thời khi gặp sự cố tràn dầu

Slide 16: 

Sinh hoạt của con người và các hoạt động sản xuất thải ra môi trường lượng khí thải lớn (NO, CO2, SO2…). Các chất khí này đều nặng hơn không khí nên có xu hướng chuyển xuống lớp không khí sát mặt đất ảnh hưởng trầm trọng đến môi trường và sức khỏe con người. Hiệu ứng nhà kính có tác hại gì? Còn một số chất nhẹ hơn không khí chuyển động lên trên làm thủng tầng ôzon bao quanh Trái Đất gây hiệu ứng nhà kính.

Slide 17: 

Vậy chúng ta phải làm gì để bảo vệ môi trường? Đất đai khô cằn Hậu quả với môi trường Nước biển dâng lên Băng tan ở hai đầu cực Trái Đất Ngập lụt do triều cường

Slide 18: 

+Trong các nhà máy công nghiệp cần có biện pháp lưu thông không khí (sử dụng các quạt gió,xây dựng các ống khói, lắp đặt hệ thống hút bụi, …) +Hạn chế thải khí độc hại ra môi trường. + Sử lý các chất thải độc hại trước khi xả ra môi trường. Biện pháp khắc phục:

Slide 19: 

Trồng rừng Sử dụng năng lượng sạch

Slide 20: 

Học phần ghi nhớ Đọc phần: Có thể em chưa biết Làm bài tập trong sách bài tập:12.112.7/ SBT 35,36 HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

Slide 21: 

Có thể em chưa biết:

Slide 22: 

Tàu ngầm

Slide 23: 

“Biển chết”

Slide 24: 

CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ CHÚC QUÝ THẦY CÔ SỨC KHOẺ, HẠNH PHÚC VÀ THÀNH ĐẠT

authorStream Live Help