Dieu che Hidro Phan ung the

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

CHÀO MỪNG CÔ VÀ CÁC BẠN Người thực hiện: LÊ VIỆT HÙNG Lớp Hoá K31 CĐSP

Slide 2: 

H Ê O Y U N X Ư I A O R Đ S H I I H O C H Ư C S P H Â N T H H Ê I H H K I X O M Ư T K Ư Â CÂU HỎI Đây là chất khí nhẹ nhất trong các chất khí 1 2 3 4 5 6 7 KIỂM TRA BÀI CŨ Sự tác dụng của ôxi với một chất gọi là gì? Năng lượng gì sinh ra khi đốt cháy các chất? Phản ứng hoá học nào được dùng để điều chế khí ôxi trong phòng thí nghiệm? Chất chiếm ôxi của chất khác gọi là gì? Sự tách ôxi ra khỏi hợp chất gọi là gì? Trong phản ứng oxi hóa khử, chất khử là chất chiếm oxi hay nhường oxi ? Ê U C Ê H Đ I

Slide 3: 

ĐIỀU CHẾ HIĐRO PHẢN ỨNG THẾ BÀI: 33

Slide 4: 

b) PTPƯ: Zn + HCl ZnCl2 + H2 Fe + H2SO4 (l) FeSO4 + H2 Nguyên liệu – nguyên tắc: Trong phòng thí nghiệm, khí hiđro được điều chế bằng cách cho axit (HCl hoặc H2SO4 loãng) tác dụng với kim loại kẽm (hoặc sắt, nhôm). ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾ ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO: 1. TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM: BÀI 33: 2 ? Cách làm

Slide 5: 

CÂU HỎI Nguyên liệu để điều chế khí O2 trong phòng thí nghiệm là: - Những hợp chất giàu oxi Ví dụ: KMnO4, KCIO3…. Nguyên liệu để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm là gì? Ví dụ? Nguyên liệu để điều chế khí H2 trong phòng thí nghiệm là: Những hợp chất có chứa nguyên tử H: HCl (axit clohiđric) hoặc H2SO4 loãng (axit sunfuric) Một số kim loại: Zn (kẽm) , Fe(sắt) hoặc Al (nhôm) Tương tự để điều chế khí hiđro ta cần những nguyên liệu nào? Ví dụ?

Slide 6: 

Kẽm Axit HCl Làm thế nào để điều chế hiđro từ những nguyên liệu trên?

Slide 7: 

Zn + H2SO4  Al + HCl  Fe + H2SO4  PTPƯ: Zn + HCl  ZnCl2 + H2 Xem phim và trả lời câu hỏi: Có hiện tượng gì xảy ra ? Có bọt khí bay lên, kẽm tan dần. Có phản ứng xảy ra CÂU HỎI : Hãy viết PTPƯ ? Hãy hoàn thành các PTPƯ sau: a b c 2 ZnSO4 + H2 AlCl3 + H2 FeSO4 + H2 2 2 6 3

Slide 8: 

thu khí oxi thu khí hiđro a b - Hình vẽ a biểu diễn cách thu khí hidro. (do hidro nhẹ hơn không khí) Cho biết hình vẽ nào biểu diễn cách thu khí hiđro? Giải thích tại sao? Có hai cách thu: Bằng cách đẩy nước ( do khí hiđro ít tan trong nước) Bằng cách đẩy không khí Có mấy cách thu khí hiđro? CÂU HỎI :

Slide 9: 

CÂU HỎI : Khí thoát ra cháy với ngọn lửa màu xanh nhạt. Khi đưa que đóm đang cháy vào đầu ống dẫn khí có hiện tượng gì?

Slide 10: 

Trong công nghiệp người ta điều chế khí hiđro bằng cách nào? CÂU HỎI : Trong công nghiệp người ta điều chế hiđro bằng nhiều cách: Điện phân nước. Dùng than khử oxi của hơi nước. Từ khí thiên nhiên, khí dầu mỏ Xem phim trả lời câu hỏi: H2O điện phân H2 + O2 2V 1V  Ống nghiệm bên phải thu hiđro 2 2 Hãy viết PT điện phân nước? Ống nghiệm nào thu hiđro?

Slide 11: 

Nguyên tắc-nguyên tắc: PTPƯ: Cách thu: Thu khí hiđro vào ống nghiệm bằng cách đẩy không khí hay đẩy nước. Cách thử: Bằng cách đốt: khí H2 cháy với ngọn lửa màu xanh nhạt. ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾ ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO: 1. TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM: BÀI 33:

Slide 12: 

Nguyên tắc-nguyên tắc: PTPƯ: Cách thu: Cách thử: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾ ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO: 1. TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM: 2. TRONG CÔNG NGHIỆP: BÀI 33: Điện phân nước: H2O điện phân H2 + O2 Dùng than khử oxi của hơi nước: C + H2O t0 CO2 + H2 2 2 2 2

Slide 13: 

ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO: II. PHẢN ỨNG THẾ LÀ GÌ? ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾ BÀI 32: 1. TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM: 2. TRONG CÔNG NGHIỆP:

Slide 14: 

Cl Cl Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất. Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2 Hãy nhận xét thành phần các chất trước và sau phản ứng? Nguyên tử Zn của đơn chất kim loại đã thay thế nguyên tử nào của hợp chất axit? Nguyên tử Zn của đơn chất kim loại đã thay thế nguyên tử của nguyên tố hiđro của hợp chất axit. Thảo luận  Phản ứng trên gọi là phản ứng thế. Vậy phản ứng thế là gì ? H Zn H Cl Cl H H Zn

Slide 15: 

ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO: II. PHẢN ỨNG THẾ LÀ GÌ? ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾ BÀI 32: Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất , trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất. ……………. ………………….. …………. ………… ………… …………………..

Slide 16: 

CỦNG CỐ BÀI Em hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu sau: Trong phòng thí nghiệm, khí ………………. được điều chế bằng cách cho axít………………............. tác dụng với kim loại…………………… Phản ứng thế là phản ứng hoá học giữa……………. và ……………… , trong đó nguyên tử của đơn chất ………………. nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất. Trong công nghiệp,người ta điều chế H2 bằng cách ……………. nước hoặc dùng than …………….. của nước trong lò khí than. hiđro đơn chất hợp chất HCl hoặc H2SO4 loãng Zn hoặc Fe, Al thay thế điện phân khử oxi

Slide 17: 

BÀI TẬP Lập phương trình hoá học của các phản ứng sau và cho biết chúng thuộc loại phản ứng hoá học nào? Mg + O2 Phản ứng hoá hợp (phản ứng oxi hoá khử) KMnO4 Phản ứng phân huỷ Fe + CuCl2 Phản ứng thế to to MgO K2MnO4 + MnO2 +O2 FeCl2 + Cu 2 2 2

Slide 18: 

Học bài . Làm bài tập SGK/117. Xem trước bài Luyện tập 6. DẶN DÒ

authorStream Live Help