Vai tro cua thuc vat doi voi dong vat va doisong con nguoi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Chào mừng các thầy cô : 

Chào mừng các thầy cô Đã có mặt trong buổi dự giờ hôm nay

Sinh học : Tiết 50: Bài 48: : 

Sinh học : Tiết 50: Bài 48: Vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người

A  Kiểm tra bài cũ : 

A  Kiểm tra bài cũ Câu 1: Tại sao ở vùng bờ biển, người ta phải trồng rừng ở phía ngoài đê ? Câu 2: Vai trò của việc trồng rừng .

II  Câu trả lời đúng : : 

II  Câu trả lời đúng : Câu 1: Ở vùng bờ biển người ta phải trông frừng ở phía ngoài đê để : - Chống gió bão. - chống xói mòn, rửa trôi đất. Câu 2: Vai trò của việc trồng rừng : Hạn chế hạn hán , lũ lụt.

B  Bài mới : : 

B  Bài mới : I  Vai trò của thực vật đối với động vật Thông qua quá trình quanh hợp, cây xanh nhả ô – xi tạo ra chất hữư cơ cung cấp cho hoạt đọng sống của đọng vật. Thực vật còn cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho đọng vật.

II  Vai trò của thực vật đối với đời sống của con người : 

II  Vai trò của thực vật đối với đời sống của con người Cung cấp lương thực , thực phẩm cho con người. Cung cấp củi đốt, cây gỗ làm nhà, xây dựng. Cung cấp dược phẩm, và nhiều công dụng khác. Tuy nhiên có các loai cây có hại cho sức khoẻ nếu ta sử dụng không đúng cách.

B  Câu hỏi sách giáo khoa : 

B  Câu hỏi sách giáo khoa Câu 1: Thực vật có vai trò gì đối với động vật. Câu 2: Kể tên một số loài động vật ăn thực vật.

Trả lời: : 

Trả lời: Câu 1: Các em dựa vào kiến thức ở mục I Câu 2: Các động vật ăn thực vật là : + Trâu ,bò + Nai ,hươi, dê , thỏ + Lợn ....

Câu hỏi tư duy : : 

Câu hỏi tư duy : Tại sao ta nói : “ Nếu không có thực vật thì không có loài người. ’’

Trả lời : : 

Trả lời : Nếu khôngcó thực vật thì con người sẽ : - Thiếu ô-xi và nguồn thức ăn. - Không có thực vật thì không có nguồn thức ăn cung cấp cho đọng vật. Thiếu đọng vật và thực vật  con người không tồn tại.

Dặn dò : : 

Dặn dò : Đọc lạo bài. Làm bài tập đầy đủ. Học bài cũ. Xem trước bài mới.

Buổi học kết thúc : 

Buổi học kết thúc Chúc thầy cô và các em có một tiết học vui vẻ.

authorStream Live Help