Thuc vat bao ve dat va nguon nuoc

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH MÔN: SINH HỌC 6 Giáo viên: Võ Đông Sơ PHÒNG GD – ĐT CÁT TIÊN TRƯỜNG THCS QUẢNG NGÃI

Slide 2: 

Bài 46: THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC I/ THỰC VẬT GIÚP GIỮ ĐẤT, CHỐNG XÓI MÒN

Hình ảnh về hiện tượng xói lở Núi, bờ Sông, bờ Biển : 

Hình ảnh về hiện tượng xói lở Núi, bờ Sông, bờ Biển

II/ THỰC VẬT GÓP PHẦN HẠN CHẾ NGẬP LỤT, HẠN HÁN : 

II/ THỰC VẬT GÓP PHẦN HẠN CHẾ NGẬP LỤT, HẠN HÁN Bài 46: THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC I/ THỰC VẬT GIÚP GIỮ ĐẤT, CHỐNG XÓI MÒN

Slide 5: 

Hình ảnh hiện tượng lũ lụt ở một số địa phương

Slide 6: 

1/ Tại sao có hiện tượng lũ lụt? 2/ Kể tên một số địa phương hay bị lũ lụt ở Việt Nam? 3/ Tại sao các địa phương đó hay bị lũ lụt? 3/ Tình trạng lũ lụt ở Cát Tiên trong những năm gần đây? Thảo luận

Hình ảnh lũ lụt ở Huyện Cát Tiên trong những năm gần đây : 

Hình ảnh lũ lụt ở Huyện Cát Tiên trong những năm gần đây

Một số hình ảnh hạn hán ở một số địa phương : 

Một số hình ảnh hạn hán ở một số địa phương

III/ THỰC VẬT GÓP PHẦN BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC NGẦM : 

III/ THỰC VẬT GÓP PHẦN BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC NGẦM II/ THỰC VẬT GÓP PHẦN HẠN CHẾ NGẬP LỤT, HẠN HÁN Bài 46: THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC I/ THỰC VẬT GIÚP GIỮ ĐẤT, CHỐNG XÓI MÒN

Kết luận: : 

Kết luận: Thực vật đặc biệt là rừng có vai trò: Chống xói mòn, sụt lở đất, hạn chế lũ lụt (nhờ có hệ rễ giữ đất, tán cây cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra). Bảo vệ nguồn nước ngầm tránh hạn hán.

1/ Con người cần phải làm gì để bảo vệ đất chống xói mòn, sạt lỡ, giảm lũ lụt và bảo vệ nguồn nước ngầm? : 

1/ Con người cần phải làm gì để bảo vệ đất chống xói mòn, sạt lỡ, giảm lũ lụt và bảo vệ nguồn nước ngầm? 2/ Tại sao ở vùng bờ biển người ta phải trồng rừng ở phía ngoài đê? BÀI TẬP 3/ Nếu còn nhiều rừng đầu nguồn thì có xảy ra lũ lụt, hạn hán không?

Bài tập về nhà: : 

Bài tập về nhà: Đọc “Em có biết”. Sưu tầm hình ảnh, tin tức về tình hình phá rừng và phong trào trồng cây gây rừng.

authorStream Live Help