Quang hop

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ HỘI GIẢNG Trường THCS Lai Cách Bài giảng Sinh học 6 Giáo viên: Trần Thị Thu Trang TẠI TRƯỜNG THCS CƯƠNG SƠN Ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 2010 Chào mừng các thầy cô về dự với đợt thực tập cụm GV: Trần Văn Quân

Slide 2: 

Tiết 23: Quang hợp Thí nghiệm về thuốc thử tinh bột. Cách tiến hành: Nhỏ dung dịch iốt loãng vào chỗ có tinh bột ( cơm nguội, củ khoai lang, củ khoai tây, củ săn, hay mẩu bánh mi...) . Vậy: nhỏ dung dịch iôt loãng vào tinh bột thì chỗ đó luôn có màu xanh tím Vậy: nhỏ dung dịch iôt loãng vào tinh bột thì chỗ đó luôn có màu xanh tím Kết quả thí nghiệm:

Slide 3: 

1. Xác định chất mà lá cây chế tạo được khi có ánh sáng. Kết luận: - lá chế tạo được tinh bột khi có ánh sáng. Tiết 23: Quang hợp Thí nghiệm: ? Chỉ có phần nào của lá cây chế tạo được tinh bột? vì sao em biết? Vậy: nhỏ dung dịch iôt loãng vào tinh bột thì chỗ đó luôn có màu xanh tím Trả lời: Chỉ có phần lá cây không bị bịt băng giấy đen mới chế tạo được tinh bột. - Vì khi cho lá cây vào cốc đựng dung dịch iốt loãng thì phần không bị bịt băng giấy đen có màu xanh tím. ? Việc bịt lá thí nghiệm bằng băng giấy đen nhằm mục đích gì? Trả lời: Nhằm mục đích không cho ánh sáng chiếu vào phần lá bị bịt băng giấy đen để kiểm tra việc sản xuất tinh bột của lá khi có và không có ánh sáng. ? Qua thí nghiêm này ta rút ra được kết luận gì ?

Slide 4: 

1. Xác định chất mà lá cây chế tạo được khi có ánh sáng. Kết luận: lá chế tạo được tinh bột khi có ánh sáng. Tiết 23: Quang hợp

Slide 5: 

1. Xác định chất mà lá cây chế tạo được khi có ánh sáng. 2. Xác định chất khí thải ra trong quá trình lá chế tạo tinh bột. Tiết 23: Quang hợp Qua thí nghiệm trên, và dựa vào kiến thức phần 1 hãy thảo luận và trả lời các câu hỏi sau: Thí nghiệm Kết luận: lá chế tạo được tinh bột khi có ánh sáng. ?1: Cành rong trong cốc nào chế tạo được tinh bột? Vì sao? ?2: Những hiện tượng nào chứng tỏ cành rong trong cốc đó đã thải ra chất khí ? Đó là khí gì ? Trả lời: ?1: Cành rong trong cốc thứ 2 (cốc B) chế tạo được tinh bột. Vì cốc thứ 2 (cốc B) được để ra ngoài chỗ có ánh sáng. ?2:- Hiện tượng trong cốc thú 2 (cốc B) có những bọt khí thoát ra rồi nổi lên và chiếm một khoảng không trong ống nghiệm. - Đó là khí oxi

Slide 6: 

1. Xác định chất mà lá cây chế tạo được khi có ánh sáng. 2. Xác định chất khí thải ra trong quá trình lá chế tạo tinh bột. Tiết 23: Quang hợp ? Qua thí nghiêm này ta rút ra được kết luận gì ? Trả lời: - Trong quá trinh chế tạo tinh bột, lá đã nhả khí ôxi ra môi trường ngoài.

Slide 7: 

1. Xác định chất mà lá cây chế tạo được khi có ánh sáng. 2. Xác định chất khí thải ra trong quá trình lá chế tạo tinh bột. Tiết 23: Quang hợp Kết luận: Trong quá trinh chế tạo tinh bột, lá đã nhả khí ôxi ra môi trường ngoài.

Slide 8: 

1. Xác định chất mà lá cây chế tạo được khi có ánh sáng. 2. Xác định chất khí thải ra trong quá trình lá chế tạo tinh bột. Tiết 23: Quang hợp 3. Cây cần những chất gì để chế tạo tinh bột. ? Không có nước cây có sinh trưởng phát triển được không? Đáp án: Cây không thể sinh trương và phát triển đươc,mà còn bị chết. Lá cây cần nước để chế tạo tinh bột. Khoang chứa khí Hình 20.4: Sơ đồ cấu tạo một phần phiến lá

Slide 9: 

1. Xác định chất mà lá cây chế tạo được khi có ánh sáng. 2. Xác định chất khí thải ra trong quá trình lá chế tạo tinh bột. Tiết 23: Quang hợp 3. Cây cần những chất gì để chế tạo tinh bột. Thí nghiệm: Qua thí nghiệm trên các em hãy cho biết: ? 1: Lá cây trong chuông nào không chế tạo được tinh bột ? Vì sao em biết? ? 2: Điều kiện thí nghiệm của cây trong chuông thứ nhất khác với cây trong chuông thứ hai ở điểm nào ?

Slide 10: 

1. Xác định chất mà lá cây chế tạo được khi có ánh sáng. 2. Xác định chất khí thải ra trong quá trình lá chế tạo tinh bột. Tiết 23: Quang hợp 3. Cây cần những chất gì để chế tạo tinh bột. ? 1: Lá cây trong chuông nào không chế tạo được tinh bột ? Vì sao em biết? ? 2: Điều kiện thí nghiệm của cây trong chuông thứ nhất khác với cây trong chuông thứ hai ở điểm nào ? Trả lời: Lá cây trong chuông thứ nhất (chuông có cốc nước vôi trong) không chế tạo được tinh bột. Vì ở lá của cây đó khi thử bằng thuốc thử tinh bột không có màu xanh tim Trả lời: Điều kiện của cây trong chuông thứ nhất khác với cây thứ hai là có thêm cốc nước vôi trong

Slide 11: 

1. Xác định chất mà lá cây chế tạo được khi có ánh sáng. 2. Xác định chất khí thải ra trong quá trình lá chế tạo tinh bột. Tiết 23: Quang hợp 3. Cây cần những chất gì để chế tạo tinh bột. ? : Vây lá cây cần khí gì để chế tạo tinh bột? Trả lời: Lá cây cần khí cácbônic để chế tạo tinh bột.

Slide 12: 

1. Xác định chất mà lá cây chế tạo được khi có ánh sáng. 2. Xác định chất khí thải ra trong quá trình lá chế tạo tinh bột. Tiết 23: Quang hợp 3. Cây cần những chất gì để chế tạo tinh bột. Kết luận: Trong quá trinh chế tạo tinh bột, lá cây cần nước và khí cacbônic.

Slide 13: 

1. Xác định chất mà lá cây chế tạo được khi có ánh sáng. 2. Xác định chất khí thải ra trong quá trình lá chế tạo tinh bột. Tiết 23: Quang hợp 3. Cây cần những chất gì để chế tạo tinh bột. 4. Khái niệm về quang hợp. Tinh bột Nước cacbônic cacbônic oxi oxi Nước Sơ đồ quang hợp Diệp lục Quan sát hình bên em hãy viết sơ đồ quá trình quang hợp: Nước + Khí cacbônic Tinh bột + Khí ôxi ánh sáng chất diệp lục rễ hút từ đất lấy từ không khí trong lá lá nhả ra ngoài môi trường

Slide 14: 

1. Xác định chất mà lá cây chế tạo được khi có ánh sáng. 2. Xác định chất khí thải ra trong quá trình lá chế tạo tinh bột. Tiết 23: Quang hợp 3. Cây cần những chất gì để chế tạo tinh bột. 4. Khái niệm về quang hợp. a/s Nước + khí cacbônic Tinh bột + khí oxi diệp lục Sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp: ? Từ sơ đồ trên em hãy phát biểu khái niệm đơn giản về quang hợp. Khái niệm về quang hợp. Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbôníc và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả khí oxi

Slide 15: 

O2 O2 O2 O2 O2 C02 C02 C02 C02 C02 O2

Slide 16: 

Từ tinh bột và các muối khoáng hòa tan cây sản xuất được nhiều loại chất hưu cơ khác nhưng không cần ánh sáng.

Slide 17: 

? Thân non có màu xanh có tham gia quang hợp được hay không ? vì sao? Đáp án: Thân non có thể tham gia quang hợp được vì thân non co màu xanh, có diệp lục. Còn những cây lá rụng sớm hoặc không có lá như : Sương rồng, cành giao... thì thân giữ vài trò quang hợp vì thân cũng có màu xanh.

Slide 18: 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ HỘI GIẢNG Trường THCS Lai Cách Bài giảng Sinh học 6 Giáo viên: Trần Thị Thu Trang KÍNH CHÚC CÁC THẦY, CÁC CÔ SỨC KHỎE, CHÚC CÁC EM HOC TỐT Ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 2010 GV: Trần Văn Quân

Slide 19: 

1 2 3 4 TRÒ CHƠI Ô CHỮ Đây là một cơ quan sinh sản của cây chứa hạt Đây là phần rộng nhất của lá Đây là nguyên liệu không thể thiếu của quá trình quang hợp Đây là một bộ phận của thân có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng Q U A N G H Ơ P Ô CHỮ CHÌA KHOÁ

Slide 20: 

? :Tại sao ở xung quanh nhà và những nơi công cộng như trường học, bệnh viện, đường đi, khu vui chơi… cần trồng nhiều cây xanh? Trồng nhiều cây xanh để giảm lượng khí cacbônic cung cấp nhiều khí ôxi và làm bầu không khí mát mẻ, trong lành Trường học Bệnh viện nhi

authorStream Live Help