Lop mot la mam va lop hai la mam

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Chào mừng các thầy cô : 

Chào mừng các thầy cô Đã có mặt trong buổi học hôm nay

Sinh học : Tiết 44: Bài 42: : 

Sinh học : Tiết 44: Bài 42: , và lớp hai lá mầm Lớp một lá mầm

A  Kiểm tra bài cũ : 

A  Kiểm tra bài cũ Các cây Hạt kín có đặc điểm chung gì ?

Trả lời : : 

Trả lời : Có rễ thân, lá phát triển và đa dạng. Trong thân có mạc dẫn thực. Có hoa , hoa là đặc điểm nổi bật nhất của thực vật Hạt kín. Hoa của các cây Hạt kín có cấu tạo, hình dạng, màu sắc khác nhau, thích hợp với cách thụ phấn Sau khi thụ tinh noãn  hạt. Hạt nằm trong quả và được bảo vệ tốt hơn. Quả có nhiều dạng khác nhau.

Em lên bảng trả lời rất tốt : 10 đ : 

Em lên bảng trả lời rất tốt : 10 đ Em lên bảng trả lời rất tốt : 10 đ

B  Bài hôm nay : : 

B  Bài hôm nay : Thực vật Hạt kín chia làm 2 lớp :

Giữa cây một lá mầm và cây hai lá mầm có những đặc điểm khác nhau : : 

Giữa cây một lá mầm và cây hai lá mầm có những đặc điểm khác nhau :

C  Câu hỏi sách giáo khoa : 

C  Câu hỏi sách giáo khoa Câu 1: Đặc điểm chủ yếu phân biệt giữa cât một lá mầm và hai lá mầm.

Trả lời câu hỏi 1: : 

Trả lời câu hỏi 1: Quan sát số lá : Cây một lá mầm : 1 lá mầm. Cây hai lá mầm : 2 lá mầm.

Câu 2 : 

Câu 2 Có thể nhận biết cây thuộc lớp 1 lá mầm và 2 lá mầm nhờ những dấu hiệu bên ngoài nào ?

Trả lời câu hỏi thứ 2 : : 

Trả lời câu hỏi thứ 2 : Phôi. Hệ rễ. Gân lá. Loai thân cây.

Buổi học kết thúc : 

Buổi học kết thúc Chúc thầy cô và các em có một tiết học vui vẻ .

authorStream Live Help