Lop hai la mam va lop mot la mam

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP 6.6!

Slide 2: 

Kiểm tra bài cũ: Hãy nêu đặc điểm chung của thực vật Hạt kín. Đặc điểm nào quan trọng nhất để phân biệt cây Hạt kín với cây Hạt trần? *Đặc điểm chung của thực vật Hạt kín: - Cơ quan sinh dưỡng: phát triển đa dạng, trong thân có mạch dẫn phát triển. - Cơ quan sinh sản: có hoa, quả. Hạt nằm trong quả. - Môi trường sống đa dạng. * Đặc điểm phân biệt cây Hạt trần và Hạt kín: - Cây Hạt trần: hạt nằm lộ trên các lá noãn hở. - Cây Hạt kín: hạt nằm trong quả được bảo vệ tốt hơn.

Slide 3: 

THỰC VẬT HẠT KÍN

Slide 4: 

Tiết 52 – Bài 42: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM Cây Hai lá mầm và cây Một lá mầm Đặc điểm phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm

Slide 5: 

1. Cây Hai lá mầm và cây Một lá mầm Tiết 52: Bài:42 LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM ? Nhắc lại đặc điểm của các cây Hạt kín về: Kiểu rễ, kiểu gân lá, số lá mầm của phôi trong hạt

Slide 6: 

1. Cây Hai lá mầm và cây Một lá mầm Quan sát Hình 42.1. Căn cứ vào các đặc điểm của lá, rễ, hoa, hãy phân biệt cây Hai lá mầm và cây Một lá mầm theo mẫu sau: Tiết 52: Bài:42 LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM

Slide 7: 

Rễ cọc Rễ chùm Gân hình mạng Gân song song hoặc hình cung Hoa 5 cánh (có thể 4 cánh) Hoa 6 cánh (có thể 3 cánh) Đa dạng (gỗ, cỏ, leo) Đa số là thân cỏ, một số ít thân cột Số lá mầm của Phôi trong hạt Phôi có hai lá mầm Phôi có một lá mầm Thảo luận: Quan sát tranh, thảo luận hoàn thành nội dung bảng học tập. Thời gian:4 phút

Slide 8: 

1. Cây Hai lá mầm và cây Một lá mầm Rễ cọc Rễ chùm Gân hình mạng Gân song song hoặc hình cung Hoa 5 cánh (có thể 4 cánh) Hoa 6 cánh (có thể 3 cánh) Đa dạng (gỗ, cỏ, leo) Đa số là thân cỏ, một số ít thân cột Phôi có hai lá mầm Phôi có một lá mầm Tiết 52: Bài:42 LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM 

Slide 9: 

2. Đặc điểm phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm Từ bảng trên, hãy suy ra đặc điểm phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm. -Kiểu rễ -Kiểu gân lá -Số cánh hoa -Dạng thân -Số lá mầm của phôi trong hạt Tiết 52: Bài:42 LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM

Slide 10: 

- Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm phân biệt với nhau chủ yếu ở số lá mầm của phôi: 2. Đặc điểm phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm - Ngoài ra, Hai lớp này còn có thể nhận biết nhờ những dấu hiệu bên ngoài như: kiểu rễ, kiểu gân lá, số cánh hoa, dạng thân. Kiểm tra lại nhận xét qua mẫu vật thật. Tiết 52: Bài:42 LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM +Cây Hai lá mầm: phôi của hạt có 2 lá mầm +Cây Một lá mầm: phôi của hạt có 1 lá mầm

Slide 11: 

2. Đặc điểm phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm Tiết 52: Bài:42 LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM Thảo luận: (4 phút) Sắp xếp các cây Hình 42.2 vào một trong hai lớp: lớp Hai lá Mầm và lớp Một lá mầm

Slide 12: 

Tiết 52: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM 2. Đặc điểm phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm -Kiểu gân lá hình mạng -Thân cỏ -Hoa 4 cánh CÂY HAI LÁ MẦM Bài 42: -Rễ cọc

Slide 13: 

Tiết 52: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM 2. Đặc điểm phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm Bài 42: - Rễ chùm - Thân cỏ - Hoa: 6 cánh CÂY MÔT LÁ MẦM

Slide 14: 

Tiết 52: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM 2. Đặc điểm phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm Bài 42: - Thân gỗ - Hoa năm cánh - Kiểu gân lá hình mạng CÂY HAI LÁ MẦM

Slide 15: 

- Rễ cọc - Thân cỏ - Kiểu gân lá hình mạng CÂY HAI LÁ MẦM Tiết 52: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM 2. Đặc điểm phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm Bài 42:

Slide 16: 

Tiết 52: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM 2. Đặc điểm phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm Bài 42: - Rễ chùm - Thân cỏ CÂY MÔT LÁ MẦM - Kiểu gân lá song song

Slide 17: 

Hai lá mầm Một lá mầm Tiết 52: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM Bài 42:

Slide 19: 

TRÒ CHƠI "AI NHANH HƠN" 2 1 Đội 1 lá mầm Đội 2 lá mầm Thành phần: Mỗi dãy một đội chơi (2 học sinh) Mỗi nhóm được phát một khay có nhiều mẫu vật. Đội Một lá mầm sẽ tìm ra các cây Một lá mầm. Đội Hai lá mầm sẽ tìm các cây Hai lá mầm. Trong khoảng thời gian 1 phút 30 giây đội nào nhận ra nhiều cây hơn sẽ giành phần thắng. Cách chơi: 0:00 0:01 0:02 0:03 0:04 0:05 0:06 0:07 0:08 0:09 0:10 0:11 0:12 0:13 0:14 0:15 0:16 0:17 0:18 0:19 0:21 0:22 0:23 0:24 0:25 0:26 0:27 0:28 0:29 0:30 0:31 0:32 0:33 0:34 0:35 0:36 0:37 0:38 0:39 0:40 0:41 0:42 0:43 0:44 0:45 0:46 0:47 0:48 0:49 0:50 0:51 0:52 0:53 0:54 0:55 0:56 0:57 0:58 0:59 1:00 1:01 1:02 1:03 1:04 1:05 1:06 1:07 1:08 1:09 1:10 1:11 1:12 1:13 1:14 1:15 1:16 1:17 1:18 1:19 1:20 1:21 1:22 1:23 1:24 1:25 1:26 1:27 1:28 1:29 1:30

Slide 21: 

Hướng dẫn về nhà

Slide 22: 

2. Đặc điểm phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm 1. Cây Hai lá mầm và cây Một lá mầm Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm phân biệt với nhau chủ yếu ở số lá mầm của phôi: +Cây Hai lá mầm: phôi của hạt có 2 lá mầm +Cây Một lá mầm: phôi của hạt có 1 lá mầm - Ngoài ra, Hai lớp này còn có thể nhận biết nhờ những dấu hiệu bên ngoài như: kiểu rễ, kiểu gân lá, số cánh hoa, dạng thân.  Tiết 52: Bài:42 LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM

Slide 23: 

Tháng 3 năm 2010 THÂN ÁI CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM!

Slide 25: 

HOA 6 CÁNH CÂY MỘT LÁ MẦM

Slide 26: 

MỘT SỐ DẠNG THÂN CÂY HAI LÁ MẦM MỘT SỐ DẠNG THÂN CÂY MỘT LÁ MẦM

authorStream Live Help