cac loai re

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 2: 

BÀI 9: CÁC LOẠI RỄ-CÁC MIỀN CỦA RỄ CHƯƠNG II:RỄ Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2007

Slide 3: 

I.CÁC LOẠI RỄ: A. RỄ CHÙM B.RỄ CỌC H: Mỗi nhóm sắp xếp và phân loại rễ cây thành nhóm A và B?

Slide 4: 

H: Hoàn thành bài tập điền vào chỗ trống thích hợp (Rễ cọc,rễ chùm)? -Có 2 loại rễ chính:………….và ………… -…………..có rễ cái to khoẻ, đâm sâu xuống đất và nhiều rễ con mọc xiên. Từ các rễ con lại mọc ra từ rễ bé hơn nữa ……...….gồm nhiều rễ con, dài gần bằng nhau, thường mọc toả ra từ gốc thân thành một chùm THẢO LUẬN NHÓM RỄ CỌC RỄ CHÙM RỄ CỌC RỄ CHÙM

Slide 5: 

H: Quan sát H 9.2 và hoàn thành bài tập tr30/ SGK ? -Cây rễ cọc: -Cây rễ chùm: Cây cải,cây bưởi,cây hồng xiêm….. Cây tỏi tây,cây mạ (lúa)……….

Slide 6: 

-Rễ cọc:gồm rễ cái to và các rễ con mọc xiên VD:cây bưởi,cây cải,cây hồng xiêm,rau muống,… -Rễ chùm:Các rễ con mọc từ gốc thân VD:Cây lúa, cây ngô,cây kê,cây hành, cây tỏi tây TRẢ LỜI CÂU HỎI SAU: H:Có mấy loại rễ chính? Có 2 loại rễ cọc và rễ chùm H:Nêu đặc điểm của từng loại rễ?cho ví dụ? I.CÁC LOẠI RỄ:

Slide 7: 

II.CÁC MIỀN CỦA RỄ: Miền trưởng thành Miền hút Miền sinh trưởng Miền chóp rễ H9.3-CÁC MIỀN CỦA RỄ

Slide 8: 

H:Quan sát H9.3 cho thấy rễ gồm mấy miền? Kể tên các miền? H:Nêu chức năng các miền của rễ? CÁC MIỀN CỦA RỄ CHỨC NĂNG Dẫn truyền Hấp thụ nước và muối khoáng Làm cho rễ dài ra Miền trưởng thành có các mạch dẫn Miền hút có các lông hút Miền sinh trưởng(nơi tế bào phân chia) Miền chóp rễ Che chở cho đầu rễ II.CÁC MIỀN CỦA RỄ:

Slide 9: 

Câu 1: Chọn rễ cọc trong các nhóm cây sau đây: a) Rễ cây me,rau muống b) Rễ cây xoài, cây lúa, cây ổi c) Rễ cây hồng xiêm,cây cải d) Cả a và b đúng e) Cả a và c đúng Rất tiếc! Sai rồi Chúc mừng!Bạn trả lời đúng BÀI TẬP:

Slide 10: 

Câu 2: Chọn rễ chùm trong các nhóm cây sau đây: a) Rễ cây lúa,cây tỏi tây,cây hành b) Rễ cây xoài,cây lúa,cây ổi c) Rễ cây cây ngô,cây kê d) Cả a và c đúng e) Cả a và b đúng Rất tiếc! Sai rồi Chúc mừng!Bạn trả lời đúng

Slide 11: 

CÁC MIỀN CỦA RỄ CHỨC NĂNG Dẫn truyền Hấp thụ nước và muối khoáng Làm cho rễ dài ra Miền trưởng thành có các mạch dẫn Miền hút có các lông hút Miền sinh trưởng(nơi tế bào phân chia) Miền chóp rễ Che chở cho đầu rễ 1 2 3 4 CÂU 3: Điền các cụm từ thích hợp vào ơ trống tương ứng với hình bên bảng sau:

Slide 12: 

CÂU 4: Trong các miền của rễ,miền nào quan trọng nhất? MIỀN TRƯỞNG THÀNH MIỀN HÚT MIỀN SINH TRƯỞNG MIỀN CHÓP RỄ SAI RỒI THỬ LẠI NHÉ HOAN HÔ! CHUÙC MÖØNG BAÏN SAI RỒI THỬ LẠI NHÉ SAI RỒI THỬ LẠI NHÉ

Slide 13: 

Câu 5: Vì sao Miền hút là quan trọng nhất? a)Vì có lông hút b)Vì cĩ các mạch dẫn c)Vì cĩ khả năng hấp thụ nước và muối khống d) Cả a và b đều đúng e) Cả a và c đều đúng Sai rồi! lại nhé Đúng rồi!Chúc mừng bạn

Slide 14: 

DẶN DÒ: -Học Bài Trong Tập -Làm Bt Câu 1/ Sgk Trang 31 -Đọc “Em Có Biết”? -Xem Bài “Biến Dạng Của Rễ” -Làm biểu bảng tr 40/sgk NỮ NAM RỄ CÂY HÌNH NGƯỜI

authorStream Live Help