cac loai hoa

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

SINH HỌC 6 BÀI 29: CÁC LOẠI HOA GV: Đào Thị Phương Mai

Slide 2: 

? Hoa gồm những bộ phận chính nào? Nêu đặc điểm cấu tạo và chức năng của các bộ phận đó? ? Bộ phận nào có chức năng quan trọng nhất? Vì sao? Kiểm tra bài cũ

Slide 3: 

- Hoa của các loại cây rất khác nhau - Phân chia hoa dựa vào + Bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa + Cách xếp hoa trên cây

Slide 4: 

H. BỘ PHẬN NÀO LÀ BỘ PHẬN SINH SẢN CHỦ YẾU CỦA HOA? - BỘ PHẬN SINH SẢN CHỦ YẾU CỦA HOA LÀ NHỊ VÀ NHỤY

Slide 5: 

Bài 29: CÁC LOẠI HOA 1. Phân chia các nhóm hoa căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa

Slide 6: 

Quan sát các hoa mang đến lớp, tìm xem mỗi hoa có các bộ phận sinh sản chủ yếu nào rồi đánh dấu x vào mục: các bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa trong bảng dưới đây?

Slide 7: 

Quan sát hình 29.1 rồi hoàn thành nhanh bảng trang 97 SGK mục: các bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa

Slide 8: 

x x x x x x x x x x x x 1 2 3 4 5 6 7 8

Slide 9: 

Nhóm hoa có chỉ có nhị hoặc nhụy H. CÓ PHẢI TẤT CẢ CÁC HOA ĐỀU CÓ BỘ PHẬN SINH SẢN CHỦ YẾU HAY KHÔNG? - KHÔNG PHẢI TẤT CẢ CÁC HOA ĐỀU CÓ ĐẦY ĐỦ BỘ PHẬN SINH SẢN CHỦ YẾU Nhóm hoa có đủ nhị và nhụy Nhụy Nhị Nhụy Nhị Hoa lưỡng tính Hoa đơn tính Căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa, chia hoa thành 2 nhóm

Slide 10: 

Hãy chọn các từ thích hợp trong các từ hoa đơn tính, hoa đực, hoa lưỡng tính, hoa cái điền vào chỗ trống trong các câu dưới đây: Căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa có thể chia hoa thành hai nhóm chính: 1. Những hoa có đủ nhị và nhụy gọi là:………………. 2. Những hoa thiếu nhị hoặc nhụy gọi là:…………… + Hoa đơn tính chỉ có nhị gọi là:………… + Hoa đơn tính chỉ có nhụy gọi là:………… hoa cái hoa đực hoa lưỡng tính hoa đơn tính

Slide 11: 

x x x x x x x x HOÀN THÀNH NỐT CỘT CUỐI CÙNG CỦA BẢNG Hoa đơn tính Hoa đơn tính Hoa lưỡng tính Hoa lưỡng tính Hoa đơn tính Hoa đơn tính Hoa lưỡng tính Hoa lưỡng tính

Slide 12: 

Bài 29: CÁC LOẠI HOA 1. Phân chia các nhóm hoa căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa Căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa chia hoa thành 2 nhóm - Hoa lưỡng tính: có đủ nhị và nhụy - Hoa đơn tính: chỉ có nhị hoặc nhụy + Chỉ có nhị gọi là hoa đực + Chỉ có nhụy gọi là hoa cái

Slide 13: 

H. Hoa đực và hoa cái hoa nào quan trọng hơn? - Hoa cái quan trọng hơn vì có số lượng ít hơn

Slide 14: 

Một số cây có các loại hoa đặc biệt như cây đu đủ có 3 loại hoa: lưỡng tính, đực, cái. Những hoa này có thể mọc trên cùng một cây, nhưng cũng có khi trên một cây chỉ có hoa lưỡng tính và hoa cái (thường gọi là cây đu đủ cái), hoặc chỉ có hoa lưỡng tính và hoa đực (thường gọi là cây đu đủ đực và nó vẫn có quả).

Slide 15: 


Slide 16: 

H. Cách mọc của hoa mướp đực và hoa mướp cái có giống nhau không? - Hoa cái thường mọc riêng lẻ - Hoa đực thường mọc thành chùm

Slide 17: 

Bài 29: CÁC LOẠI HOA 1. Phân chia các nhóm hoa căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa 2. Phân chia các nhóm hoa dựa vào cách xếp hoa trên cây

Slide 18: 

Dựa vào cách xếp hoa trên cây người hoa đã chia hoa thành hai nhóm: hoa mọc đơn độc và hoa mọc thành cụm.

Slide 19: 

H. Hoa mọc đơn độc và mọc thành cụm có đặc điểm gì? - Hoa mọc đơn độc: mỗi cuống chỉ mang một hoa - Hoa mọc thành cụm: trên một cuống chính mang nhiều hoa.

Slide 20: 

HOA MỌC ĐƠN ĐỘC HOA MỌC THÀNH CỤM

Slide 21: 

Bài 29: CÁC LOẠI HOA 1. Phân chia các nhóm hoa căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa 2. Phân chia các nhóm hoa dựa vào cách xếp hoa trên cây Dựa vào cách xếp hoa trên cây người hoa đã chia hoa thành hai nhóm: + Hoa mọc đơn độc + Hoa mọc thành cụm.

Slide 22: 

H. Em có nhận xét gì về kích thước của hoc mọc đơn độc và hoa mọc thành cụm? - Hoa mọc thành cụm mỗi hoa thường nhỏ hơn so với hoa mọc đơn độc

Slide 23: 

H. Những hoa nhỏ thường mọc thành cụm có tác dụng gì đối với sâu bọ và đối với sự thụ phấn của hoa? Những hoa nhỏ thường mọc thành cụm có tác dụng thu hút sâu bọ. Sâu bọ có thể phát hiện ra chúng từ xa và bay đến hút mật hoặc lấy phấn hoa rồi sang hoa khác nên có thể giúp cho nhiều hoa được thụ phấn, quả sẽ đậu được nhiều hơn.

Slide 24: 

H. Có hoa nào mọc thành cụm nhưng không có màu sắc không sặc sỡ, không có hương thơm, mật ngọt không? Hoa lúa Hoa ngô

Slide 25: 

H. Có hoa nào mọc thành cụm nhưng chỉ có hoa đực hoặc hoa cái không? Hoa ngô Hoa mướp Hoa đu đủ

Slide 26: 

PHÂN CHIA HOA Bộ phận sinh sản chủ yếu Cách xếp hoa trên cây Hoa đơn tính (chỉ có nhị hoặc nhụy) Hoa lưỡng tính (có đủ nhị và nhụy) Hoa mọc đơn độc Hoa mọc thành cụm Hoa đực Chỉ có nhị Hoa cái Chỉ có nhụy

Slide 27: 

CỦNG CỐ Chọn câu trả lời đúng nhất Thế nào là hoa đơn tính? Hoa có đài, tràng, nhị Hoa có đài, tràng, nhụy Hoa có nhị hoặc nhụy Hoa có đài, tràng, nhị, nhụy 2. Thế nào là hoa lưỡng tính? Là hoa có đài, tràng, nhị, nhụy Hoa có đài, tràng, nhi. Hoa có nhị hoặc nhụy Hoa có đài, tràng, nhụy

Slide 28: 

- HOA MỌC THÀNH CỤM HOA BƯỞI - HOA LƯỠNG TÍNH Gọi tên và phân biệt các hoa sau?

Slide 29: 

- HOA MỌC ĐƠN ĐỘC HOA BÍ ĐỎ - HOA ĐƠN TÍNH

Slide 30: 

- HOA MỌC ĐƠN ĐỘC HOA LY - HOA LƯỠNG TÍNH

Slide 31: 

- HOA MỌC ĐƠN ĐỘC HOA SEN - HOA LƯỠNG TÍNH

Slide 32: 

- HOA MỌC THÀNH CỤM HOA TÁO TÂY - HOA LƯỠNG TÍNH

Slide 33: 

HOA MƯỚP - HOA ĐƠN TÍNH

Slide 34: 

HOA HUỆ - HOA LƯỠNG TÍNH - HOA MỌC THÀNH CỤM

Slide 35: 

HOA KHOAI TÂY - HOA LƯỠNG TÍNH - HOA MỌC THÀNH CỤM

Slide 36: 

HOA LIỄU - HOA ĐƠN TÍNH - HOA MỌC THÀNH CỤM

Slide 37: 

HOA CÚC - HOA LƯỠNG TÍNH - HOA MỌC THÀNH CỤM

Slide 38: 

HOA DƯA CHUỘT - HOA ĐƠN TÍNH - HOA MỌC ĐƠN ĐỘC

Slide 39: 

Chăm sóc cây cho cây đủ dinh dưỡng, cho nhiều hoa - Bảo vệ hoa đề đậu nhiều quả Chăm sóc và bảo vệ cây H. Để cây cho nhiều quả thì chúng ta phải làm gì?

Slide 40: 

DẶN DÒ Học bài Trả lời câu hỏi SGK Xem lại tất cả những bài đã học trong học kì I để tiết sau ôn tập.

Slide 41: 

CHÚC CÁC THẦY CÔ SỨC KHỎE BÀI HỌC KẾT THÚC CHÚC CÁC EM HỌC TỐT

authorStream Live Help