bien dang la

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Chào mừng cô và các bạn lớp sinh thể k30

Các thành viên của nhóm: : 

Các thành viên của nhóm: 1. BÙI THỊ LOAN 2. HOÀNG THỊ DUYÊN 3. BÙI THỊ HỒNG THẮM 4. ĐINH THỊ KIM NHUNG 5.BÙI THỊ TƯ 6. VŨ THỊ LUYẾN

Slide 3: 

BIẾN DẠNG CỦA LÁ BÀI 25

Slide 4: 

Cây Xương Rồng Lá của cây xương rồng có đặc điểm gì? Lá Đặc điểm hình thái của lá biến dạng: Chức năng của lá biến dạng: - Lá có dạng gai nhọn - Giảm sự thoát hơi nước Tên lá biến dạng: - Lá biến thành gai Bài 25: BIẾN DẠNG CỦA LÁ 1. Có những loại lá biến dạng nào?

Slide 5: 

Lá chét Đặc điểm hình thái của lá biến dạng: - Lá có dạng tua cuốn. Chức năng của lá biến dạng: - Giúp cây leo lên cao. Tên lá biến dạng: - Tua cuốn. Cây Đậu Hà Lan Bài 25. BIẾN DẠNG CỦA LÁ 1. Có những loại lá biến dạng nào? Lá của cây đậu Hà lan có đặc điểm gì?

Slide 6: 

Đặc điểm hình thái của lá biến dạng: - Lá có dạng tay móc. Chức năng của lá biến dạng: - Giúp cây leo lên cao. Tên lá biến dạng: - Tay móc. Cây mây Lá ngọn Bài 25. BIẾN DẠNG CỦA LÁ 1. Có những loại lá biến dạng nào? Lá của cây mây có đặc điểm gì?

Slide 7: 

Cây Dong Đặc điểm hình thái của lá biến dạng: Lá có dạng vảy mỏng, màu nâu nhạt phủ trên thân rễ. Chức năng của lá biến dạng: - Bảo vệ cho chồi của thân rễ. Tên lá biến dạng: - Lá vảy. Lá Bài 25. BIẾN DẠNG CỦA LÁ 1. Có những loại lá biến dạng nào? Lá của cây dong ta có đặc điểm gì?

Slide 8: 

Lá Đặc điểm hình thái của lá biến dạng: - Bẹ lá phình to thành vảy dày. Chức năng của lá biến dạng: - Chứa chất dự trữ. Tên lá biến dạng: - Lá dự trữ. Củ hành tím Bài 25. BIẾN DẠNG CỦA LÁ 1. Có những loại lá biến dạng nào? Lá của cây hành có đặc điểm gì?

Slide 9: 

Lá Đặc điểm hình thái của lá biến dạng: - Trên lá có nhiều lông tuyến tiết ra chất dính thu hút, và tiêu hoá ruồi. Chức năng của lá biến dạng: - Bắt và tiêu hoá ruồi. Tên lá biến dạng: - Lá bắt mồi. Cây bèo đất Bài 25. BIẾN DẠNG CỦA LÁ 1. Có những loại lá biến dạng nào? Lá của cây bèo đất có đặc điểm gì?

Slide 10: 

Gân lá Đặc điểm hình thái của lá biến dạng: - Gân chính của một số lá phát triển thành bình có nắp đậy, thành bình có tuyến tiết chất dịch thu hút và tiêu hoá đượcsâu bọ. Chức năng của lá biến dạng: - Bắt và tiêu hoá sâu bọ. Tên lá biến dạng: - Lá bắt mồi. Cây nắp ấm Bài 25. BIẾN DẠNG CỦA LÁ 1. Có những loại lá biến dạng nào? Lá của cây nấp ấm có đặc điểm gì?

Slide 11: 

Tên vật mẫu Đặc điểm hình thái chủ yếu của lá biến dạng Chức năng chủ yếu của lá biến dạng Tên lá biến dạng Xương rồng Lá đậu Hà Lan Lá cây mây Củ dong ta Cù hảnh Cây bèo đất Cây nắp ấm Lá có gai nhọn Làm giảm sự thoát hơi nước Lá biến thành gai Lá ngọn có dạng tua cuốn Giúp cây leo lên cao Tua cuốn Lá ngọn có dạng tay móc Giúp cây bám để leo lên cao Tay móc Lá phủ trên thân rễ, có dạng vẫy mỏng, màu nâu nhạt Che chở, bảo vệ cho chồi của thân rễ Lá vẫy Bẹ lá phình to thành vẫy dày, màu trắng Chứa chất dự trữ cho cây Lá dự trữ Trên lá có rất nhiều lông tuyến tiết chất thu hút và có thể tiêu hóa ruồi Bắt và tiêu hóa ruồi Lá bắt mồi Lá bắt mồi Bắt và tiêu hóa sâu bọ chui vào bình Gân lá phát triển thành cái bình có nấp đậy, thành bình có tuyến tiết chất dịch thu hút và tiêu hóa được sâu bọ. Phiếu học tập Đặc điểm hình thái và chức năng của một số lá biến dạng

Slide 12: 

1. Có những loại lá biến dạng nào? Qua bảng trên các em hãy cho biết có những loại lá biến dạng phổ biến nào ? Trả lời - Lá biến thành gai. - Lá biến thành tua cuốn. - Lá biến thành tai móc. - Lá vảy. - Lá dự trữ chất hữu cơ. - Lá bắt mồi. 

Slide 13: 

Bài 25. BIẾN DẠNG CỦA LÁ 2. Biến dạng của lá có ý nghĩa gì?  Qua bảng đặc điểm hình thái và chức năng của lá biến dạng em hãy cho biết biến dạng của lá có ý nghĩa gì với cây? Trả lời Lá của một số loại cây đã biến đổi hình thái thích hợp với các chức năng khác nhau trong những hoàn cảnh khác nhau.

Slide 14: 

1. Hành tây 5. Củ riềng 6. Xương rồng 3. Cây bí xanh 4. Cây mây 2. Cây nấp ấm d. Tua cuốn c. Lá biến thành gai b. Lá vảy e. Lá dự trữ f. Tay móc a. Lá bắt mồi ? Em hãy chọn nội dung a, b, c . . . sao cho phù hợp với hình 1, 2, 3 . . .

Câu hỏi trắc nghiệm : 

Câu hỏi trắc nghiệm 1. Lá biến thành gai có chức năng: Quang hợp. Hô hấp Thoát hơi nước Hạn chế sự thoát hơi nước

Câu hỏi trắc nghiệm : 

Câu hỏi trắc nghiệm 2. Lá vẫy có chức năng: Che chở, bảo vệ cho chồi của thân rễ. Che chở, bảo vệ cho chồi mầm. Bảo vệ cho rễ mầm. Bảo vệ cho thân mầm.

Slide 17: 

BÀI HỌC KẾT THÚC

authorStream Live Help