Bien Dang cua re

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

SINH HỌC 6 GV : LÊ TUYẾT CHI

Slide 2: 

Tiết 13 BIẾN DẠNG CỦA RỄ

Slide 3: 

NỘI DUNG CHÍNH KHÁI NIỆM VỀ CÁC LOẠI RỄ BIẾN DẠNG TÌM HIỂU HÌNH THÁI VÀ CHỨC NĂNG CỦA CÁC LOẠI RỄ BIẾN DẠNG

Slide 4: 

TRẢ LỜI DỰA VÀO THÔNG TIN SGK , CÁC EM HÃY CHO BIẾT THẾ NÀO LÀ RỄ BIẾN DẠNG ? CÂU HỎI MỘT SỐ LOẠI RỄ BIẾN ĐỔI HÌNH DẠNG VÀ CẤU TẠO ĐỂ LÀM CÁC CHỨC NĂNG KHÁC GỌI LÀ RỄ BIẾN DẠNG

Slide 5: 

Một số loại rễ biến đổi hình dạng và cấu tạo để làm các chức năng khác của cây , gọi là rễ biến dạng . I) KHÁI NIỆM VỀ RỄ BIẾN DẠNG

Slide 6: 

CÁC LOẠI RỄ BIẾN DẠNG TÊN RỄ BIẾN DẠNG TÊN CÂY ĐẶC ĐIỂM CỦA RỄ CHỨC NĂNG ĐỐI VỚI CÂY RỄ CỦ RỄ MÓC RỄ THỞ GIÁC MÚT CẢI CỦ CÀ RỐT RỄ PHÌNH TO CHỨA CHẤT DỰ TRỮ CHO CÂY KHI RA HOA, TẠO QUẢ TRẦU KHÔNG HỒ TIÊU CÂY ĐƯỚC CÂY BỤT MỌC CÂY TẦM GỬI CÂY TƠ HỒNG RỄ PHỤ MÓC VÀO TRỤ BÁM GIÚP CÂY LEO LÊN MỌC NGƯỢC LÊN MẶT ĐẤT GIÚP CÂY HÔ HẤP TRONG KHÔNG KHÍ RỄ BIẾN THÀNH GIÁC MÚT,ĐÂM VÀO THÂN CÀNH CÂY KHÁC LẤY THỨC ĂN TỪ CÂY CHỦ

Slide 7: 

1 . Rễ củ : Chứa chất dự trữ cho cây khi ra hoa tạo quả . + VD: khoai lang, cà rốt, củ cải, của sắn… 2 . Rễ móc : Giúp cây leo lên . + VD: Trầu không, Trầu bà, Hồ tiêu … 3 . Rễ thở : Giúp cây hô hấp trong không khí . + VD: cây Bần , cây Đước , cây Bụt mọc … 4 . Giác mút : Lấy thức ăm từ cây chủ . + VD: cây Tầm gửi, cây tơ hồng . II) CÁC LOẠI RỄ BIẾN DẠNG

Slide 8: 

RỄ CẢI CỦ RỄ CÂY HOA CÚC

Slide 9: 

CÂU HỎI RỄ CẢI CỦ GIỐNG VÀ KHÁC VỚI RỄ CÂY HOA CÚC NHƯ THẾ NÀO ? TRẢ LỜI * Giống : Đều là loại rễ cọc . * Khác : _ Rễ cải củ : phình to , chứa chất dinh dưỡng dự trữ , không hút nước và muối khoáng nữa . _ Rễ cây hoa cúc : nhỏ , chức năng chủ yếu là hút nước và muối khoáng cho cây.

Slide 10: 

MỘT SỐ LOẠI RỄ CỦ Củ từ Củ cải Cà rốt Củ đậu Khoai lang Khoai mì

Slide 11: 

Rễ phụ cây cẩm gùi Rễ phụ trầu không

Slide 12: 

CÂU HỎI SO SÁNH CÁCH MỌC VÀ CHỨC NĂNG CỦA RỄ PHỤ CÂY CẨM GÙI VÀ CÂY TRẦU KHÔNG ? TRẢ LỜI RỄ PHỤ CÂY CẨM GÙI MỌC TỪ RỄ CÁI DƯỚI ĐẤT. CHỨC NĂNG : HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG. RỄ TRẦU KHÔNG MỌC TRÊN THÂN , TRÊN MẶT ĐẤT. CHỨC NĂNG : BÁM VÀO TRỤ GIÚP CÂY LEO LÊN . GỌI LÀ RỄ MÓC

Slide 13: 

MỘT SỐ LOẠI RỄ MÓC Trau ba Hồ tiêu Trầu không

Slide 14: 

Rễ cây Đước Rễ cây Bụt mọc Cây Đước

Slide 15: 

CÂU HỎI HÃY NHẬN XÉT CÁCH MỌC CỦA RỄ CÂY ĐƯỚC VÀ CÂY BỤT MỌC . NÊU CHỨC NĂNG CỦA CHÚNG ? TRẢ LỜI RỄ CÂY ĐƯỚC VÀ CÂY BỤT MỌC MỌC NGƯỢC LÊN TRÊN MẶT ĐẤT. CHỨC NĂNG : LẤY KHÔNG KHÍ CHO PHẦN RỄ DƯỚI ĐẤT THỞ .

Slide 16: 

Cây Tầm Gửi Cây Tơ Hồng Giác mút

Slide 17: 

CÂU HỎI HÃY NÊU VỊ TRÍ MỌC CỦA CÂY TẦM GỬI VÀ TƠ HỒNG . ĐẶC ĐIỂM CỦA RỄ HAI CÂY ĐÓ . CHỨC NĂNG CỦA CHÚNG? TRẢ LỜI CÂY TẦM GỬI VÀ TƠ HỒNG MỌC BÁM TRÊN THÂN, CÀNH CÂY KHÁC . RỄ CỦA CHÚNG BIẾN THÀNH GIÁC MÚT ĐÂM VÀO THÂN, CÀNH CỦA CÂY CHỦ . CHỨC NĂNG : LẤY THỨC ĂN CỦA CÂY CHỦ .

Slide 18: 

CỦNG CỐ CÂU HỎI TẠI SAO PHẢI THU HOẠCH CÁC CÂY CÓ RỄ CỦ TRƯỚC KHI CHÚNG RA HOA ? TRẢ LỜI VÌ SAU KHI RA HOA , CHẤT DINH DƯỠNG TRONG RỄ CỦ BỊ GIẢM HOẶC KHÔNG CÒN  RỄ XỐP, TEO NHỎ , CHẤT LƯỢNG VÀ KHỐI LƯỢNG ĐỀU GIẢM .

Slide 19: 

DẶN DÒ HỌC BÀI MANG VÂT MẪU : _ 1 CÀNH CÂY CÓ CHỒI Ở NGỌN VÀ DỌC CÀNH . _ 1 VÀI CÂY LEO , CÂY BÒ , CÂY CỎ .

authorStream Live Help