Tinh chat hoa hoc cua muoi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

PHÒNG GD-ĐT THÀNH PHỐ BẾN TRE TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VĨNH PHÚC KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO VIÊN: TRẦN VĂN THIÊM

Slide 2: 

BÀI 9: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA MUỐI I. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA MUỐI

Slide 3: 

-TN1: Có kim loại màu đỏ gạch bám ngoài đinh Fe, dd nhạt dần -TN2: Không có hiện tượng xảy ra. -TN1:Fe đã đẩy Cu ra khỏi dd CuSO4 và 1 phần Fe bị hoà tan tạo ra dd FeSO4 -TN2:Vì Cu hoạt đông yếu hơn Fe KL + M  M mới + KL mới TN1: Có kết tủa trắng xuất hiện. TN2:Có hiện tượng sủi bọt khí -TN1:Tạo thành BaSO4 không tan -TN2:Tạo thành H2CO3 là axit kém bền bị phân huỷ thành CO2 và H2O M + A  M mới + A mới( muối mới không tan hoặc có chất khí sinh ra) Có kết tủa trắng xuất hiện Tạo thành AgCl không tan dd M +dd M 2 M mới( có 1 muối không tan) Có xuất hiện kết tủa màu xanh lơ Tạo thành Cu(OH)2 không tan ddM+ddBM mới +B mới( M mới hoặc B mới không tan

Slide 4: 

Ba H + BaSO4 HCl BaCl2 + H2SO4  Ba Cl2 + H2 SO4  2

Slide 5: 

I. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA MUỐI 1.Dung dịch muối + kim loại  muối mới + kim loại mới. 2. Muối + axit  muối mới + axit mới 3. Dung dịch muối + dd muối  2 muối mới 4. Dung dịch muối + dd bazo  muối mới + bazo mới 5. Nhiều muối bị phân huỷ ở nhiệt cao.

Slide 6: 

BÀI 9: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA MUỐI I. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA MUỐI II. PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI TRONG DUNG DỊCH 1. Phản ứng trao đổi Phản ứng trao đổi là phản ứng hoá học, trong đó 2 hợp chất tham gia phản ứng trao đổi với nhau những thành phần cấu tạo của chúng để tạo ra những hợp chất mới.

Slide 7: 

H2SO4 + 2NaOH  Na2SO4 + 2H2O H Na Na2SO4 HOH H2O + 2 H2SO4 + NaOH  2

Slide 8: 

BÀI 9: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA MUỐI I. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA MUỐI II. PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI TRONG DUNG DỊCH 1. Phản ứng trao đổi Phản ứng trao đổi là phản ứng hoá học, trong đó 2 hợp chất tham gia phản ứng trao đổi với nhau những thành phần cấu tạo của chúng để tạo ra những hợp chất mới. 2. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi Phản ứng trao đổi trong dung dịch của các chất chỉ xảy ra nếu sản phẩm tạo thành có chất không tan hoặc chất khí.

Slide 9: 

Bài tập 4 ( SGK): Cho những dd muối sau đây phản ứng với nhau từng đôi một, hãy ghi dấu (x) nếu có phản ứng, dấu (o) nếu không. Viết PTHH ở ô có dấu (x) x x o x x x o o

Slide 10: 

DẶN DÒ Chuẩn bị bài mới: Một số muối quan trọng Làm bài tập 1,2,3,4,5 SGK trang 33 Thông tin, tranh, ảnh về cách khai thác, ứng dụng của muối ăn, muối KNO3

authorStream Live Help