Tiet 32 CLO

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI NĂM HỌC 2010- 2011

Slide 2: 

KHHH: Cl NTK: 35,5 CTPT: Cl2 III/ỨNG DỤNG CỦA ClO: Quan sát hình : - Dùng để khử trùng nước sinh hoạt, bể bơi. - Tẩy trắng vải sợi, bột giấy - Điều chế nước Javel, clorua vôi - Điều chế nhựa PVC, chất màu, chất dẻo Nêu các ứng dụng của clo Tiết 32: ClO ( tiết 2) IV/ ĐIỀU CHẾ KHÍ ClO - Trong tự nhiên, clo chỉ tồn tại ở dạng hợp chất, vì vậy người ta điều chế clo từ những hợp chất của nó.  

Slide 3: 

KHHH: Cl NTK: 35,5 CTPT: Cl2 III/ỨNG DỤNG CỦA ClO: - Dùng để khử trùng nước sinh hoạt, bể bơi. -Tẩy trắng vải sợi, bột giấy - Điều chế nước Javel, clorua vôi - Điều chế nhựa PVC, chất màu, chất dẻo Tiết 32: ClO ( tiết 2) IV/ ĐIỀU CHẾ KHÍ ClO 1/ Điều chế clo trong phòng thí nghiệm * Nguyên liệu: - Dung dịch HCl đặc * Cách điều chế : Trong tự nhiên, clo chỉ tồn tại ở dạng hợp chất, vì vậy người ta điều chế clo từ những hợp chất của nó. ( sgk ) Em hãy nêu vai trò của bình đựng H2SO4 Bông tẩm sút có vai trò gì Vai trò của bình đựng dung dịch NaOH - Hiện tượng: có khí màu vàng lục, mùi hắc * Cách lắp đặt : Như hình sgk Quan sát và nhận xét hiện tượng      Quan sát lại thí nghiệm trên màn hình và viết Phương trình phản ứng.

Slide 4: 

ĐiỀU CHẾ CLO TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM Dung dịch HCl MnO2 H2SO4 đặc Bông tẩm xút Cl2 Cl2 Cl2 khô Sau khi phản ứng hoàn toàn sản phẩm tạo ra là: MnCl2 và H2O

Slide 5: 

KHHH: Cl NTK: 35,5 CTPT: Cl2 III/ỨNG DỤNG CỦA ClO: - Dùng để khử trùng nước sinh hoạt, bể bơi. -Tẩy trắng vải sợi, bột giấy - Điều chế nước Javel, clorua vôi - Điều chế nhựa PVC, chất màu, chất dẻo Tiết 32: ClO ( tiết 2) IV/ ĐIỀU CHẾ KHÍ ClO 1/ Điều chế clo trong phòng thí nghiệm * Nguyên liệu: - Dung dịch HCl đặc * Cách điều chế : MnO2 ( đen) + 4 HCl đ * Phương trình phản ứng: t0 MnCl2 + Cl2 ( vàng lục) + H2O Trong tự nhiên, clo chỉ tồn tại ở dạng hợp chất, vì vậy người ta điều chế clo từ những hợp chất của nó. ( sgk ) - Hiện tượng: có khí màu vàng lục, mùi hắc * Cách lắp đặt : Như hình sgk 

Slide 6: 

KHHH: Cl NTK: 35,5 CTPT: Cl2 III/ỨNG DỤNG CỦA ClO:  Dùng để khử trùng nước sinh hoạt, bể bơi.  Tẩy trắng vải sợi, bột giấy  Điều chế nước Javel, clorua vôi  Điều chế nhựa PVC, chất màu, chất dẻo Tiết 32: ClO ( tiết 2) IV/ ĐIỀU CHẾ KHÍ ClO 1/ Điều chế clo trong phòng thí nghiệm * Nguyên liệu: - Dung dịch HCl đặc * Cách điều chế ( SGK ) Phương trình phản ứng: MnO2 ( đen) + 4 HCl đặc MnCl2 + Cl2(( vàng lục) + H2O 2/ Điều chế clo trong công nghiệp Trong công nghiệp clo được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch NaCl bão hòa ( có màng ngăn) Trong tự nhiên, clo chỉ tồn tại ở dạng hợp chất, vì vậy người ta điều chế clo từ những hợp chất của nó. * Cách lắp đặt : Như hình sgk Qua thí nghiệm trên em hãy nhận xét cách thu khí clo. Có thể thu khí clo bằng cách đẩy nước không? Vì sao? Thu bằng cách đẩy không khí ( đặt ngửa bình thu, vì clo nặng hơn không khí.) Không nên thu khí clo bằng cách đẩy nước vì clo tan một phần trong nước, đồng thời có phản ứng với nước. t0   

Slide 7: 

dd NaCl dd NaCl dd NaOH Cực dương Cực âm Màng ngăn xốp dd NaOH H2 Cl2 Sơ đồ điện phân dung dịch NaCl

Slide 8: 

KHHH:Cl NTK: 35,5 CTPT: Cl2 III/ỨNG DỤNG CỦA ClO:  Dùng để khử trùng nước sinh hoạt, bể bơi.  Tẩy trắng vải sợi, bột giấy  Điều chế nước Javel, clorua vôi  Điều chế nhựa PVC, chất màu, chất dẻo Tiết 32: ClO ( tiết 2) IV/ ĐIỀU CHẾ KHÍ ClO 1/ Điều chế clo trong phòng thí nghiệm * Nguyên liệu: - MnO2 Hoặc KMnO4, - Dung dịch HCl đặc * Cách điều chế ( SGK ) Phương trình phản ứng: MnO2 ( đen) + 4 HCl đ MnCl2 + Cl2(( vàng lục) + H2O 2/ Điều chế clo trong công nghiệp Trong công nghiệp clo được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch NaCl bão hòa ( có màng ngăn) - Phương trình phản ứng: 2 NaCl + 2 H2O đp Có màng ngăn 2 NaOH + Cl2 + H2 Một số hình ảnh về nhà máy sản suất clo ở việt nam Nhà máy hóa chất việt trì Phú Thọ Nhà máy hóa chất Biên Hòa Đồng Nai Ở việt nam ta có những nhà máy sản xuất clo nào Em hãy viết phương trình phản ứng  t0

Slide 9: 

KHHH:Cl NTK: 35,5 CTPT: Cl2 III/ỨNG DỤNG CỦA ClO:  Dùng để khử trùng nước sinh hoạt, bể bơi.  Tẩy trắng vải sợi, bột giấy  Điều chế nước Javel, clorua vôi  Điều chế nhựa PVC, chất màu, chất dẻo Tiết 32: ClO ( tiết 2) IV/ ĐIỀU CHẾ KHÍ ClO 1/ Điều chế clo trong phòng thí nghiệm * Nguyên liệu: - MnO2 Hoặc KMnO4, - Dung dịch HCl đặc * Cách điều chế ( SGK ) Phương trình phản ứng: MnO2 ( đen) + 4 HCl đ MnCl2 + Cl2(( vàng lục) + H2O 2/ Điều chế clo trong công nghiệp Trong công nghiệp clo được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch NaCl bão hòa ( có màng ngăn) - Phương trình phản ứng: 2 NaCl + 2 H2O đp Có màng ngăn 2 NaOH + Cl2 + H2 1: Trong phòng thí nghiệm người ta thu khí clo bằng cách nào sau đây? A Đẩy không khí, đặt ngửa bình B Đẩy không khí, úp ngược bình C Đẩy nước D Cả 3 cách trên đều được 2: Sau khi làm thí nghiệm, khí clo dư được loại bỏ bằng cách sục khí clo vào ? Dd HCl Dd NaCl Dd NaOH Nước Bài tập1:Hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau đây và giải thích. A D B C 3: Nguyên tắc chung để điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm là: Dùng chất giàu clo để nhiệt phân ra clo Cho dung dịch HCl đặc tác dụng với các chất oxi hóa mạnh Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn Dùng flo đẩy clo ra khỏi muối của nó A B C D t0

Slide 10: 

KHHH:Cl NTK: 35,5 CTPT: Cl2 III/ỨNG DỤNG CỦA ClO:  Dùng để khử trùng nước sinh hoạt, bể bơi.  Tẩy trắng vải sợi, bột giấy  Điều chế nước Javel, clorua vôi  Điều chế nhựa PVC, chất màu, chất dẻo Tiết 32: ClO ( tiết 2) IV/ ĐIỀU CHẾ KHÍ ClO 1/ Điều chế clo trong phòng thí nghiệm * Nguyên liệu: - MnO2 Hoặc KMnO4, - Dung dịch HCl đặc * Cách điều chế ( SGK ) Phương trình phản ứng: MnO2 ( đen) + 4 HCl đ MnCl2 + Cl2(( vàng lục) + H2O 2/ Điều chế clo trong công nghiệp Trong công nghiệp clo được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch NaCl bão hòa ( có màng ngăn) - Phương trình phản ứng: 2 NaCl + 2 H2O đp Có màng ngăn 2 NaOH + Cl2 + H2 t0 Bài tập 2: Viết các phương trình phản ứng hóa học và ghi đầy đủ điều kiện khi cho clo tác dụng với: a/ Nhôm. b/ Đồng. c/ Hiđro. d/ Nước. e/ Dung dịch NaOH Giải a/ 2Al + 3Cl2 2AlCl3 b/ Cu + Cl2 CuCl2 c/ H2 + Cl2 2HCl d/ Cl2 + H2O HCl + HClO e/ Cl2 + 2NaOH NaCl + NaClO + H2O

Slide 11: 

Hướng dẫn về nhà - Hoàn thành cỏc bài tập 7, 8, 9 SGK trang 82 - Học thuộc cỏc nội dung chớnh của bài - Chuẩn bị bài Cacbon

Xin chân thành cảm ơn các thầy cô đến dự giờ thăm lớp.Chúc các em chăm ngoan học giỏi. : 

Xin chân thành cảm ơn các thầy cô đến dự giờ thăm lớp.Chúc các em chăm ngoan học giỏi.

authorStream Live Help