chuyen dong co hoc

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN CHỢ MỚI TRƯỜNG THCS NHƠN MỸ GIÁO ÁN DỰ THI ỨNG DỤNG CNTT VẬT LÝ 8 Bài 1: CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC Người thực hiện : NGUYẾN THÁI BẰNG THÁNG 11 NĂM 2009

Slide 2: 

Bài 1 : CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC Mặt trời mộc ở đằng Đông, lặn ở đằng Tây, như vậy có phải là Mặt Trời chuyển động còn Trái Đất đứng yên không ? Bài này giúp chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi này Đông Tây

Slide 3: 

Bài 1 : CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC I.Làm thế nào để nhận biết một vật chuyển động hay đứng yên. Học sinh thảo luận nhóm: Làm thế nào để biết một vật đang chuyển động hay đứng yên thông qua hỏi các hình ảnh sao?(C1) Trong vật lí học, để nhận biết một vật chuyển động hay đứng yên người ta dựa vào vị trí của vật so với vật khác được chọn làm mốc ( vật mốc) Vật mốc là mặt đường Vật mốc là những đám mây Vật mốc là mặt sông

Slide 4: 

Bài 1 : CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC I.Làm thế nào để nhận biết một vật chuyển động hay đứng yên. Nhìn xe đang chuyển động các em hãy chọn một số vật mốc? Có thể chọn bất kì vật nào làm vật mốc. Thường ta chọn Trái Đất và những vật gắn với Trái Đất như nhà cửa, cây cối … làm vật mốc Vật mốc có thể là : cây cối, nhà cửa…….

Slide 5: 

Bài 1 : CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC I.Làm thế nào để nhận biết một vật chuyển động hay đứng yên. Trên hình là một chiếc máy bay đang chuyển động. Trong đó vật làm mốc là chiếc tháp. Các em hãy cho biết vị trí của máy bay sau một thời gian sẽ như thế nào so với tháp? Vật mốc Vị trí của máy bay thay đổi theo thời gian

Slide 6: 

Bài 1 : CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC I.Làm thế nào để nhận biết một vật chuyển động hay đứng yên. Khi vị trí của vật so với vật mốc thay đổi theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc. Chuyển động này được gọi là chuyển động cơ học Vật mốc Chuyển động của máy là chuyển động cơ học? Vậy chuyển động cơ học là gì? Khi vị trí của vật so với vật mốc thay đổi theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc. Chuyển động này được gọi là chuyển động cơ học

Slide 7: 

Bài 1 : CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC I.Làm thế nào để nhận biết một vật chuyển động hay đứng yên. Khi vị trí của vật so với vật mốc thay đổi theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc. Chuyển động này được gọi là chuyển động cơ học C2 : Hãy tìm ví dụ về chuyển động cơ học, trong đó chỉ rõ vật được chọn làm vật mốc Vật mốc Minh họa làm sáng tỏa C2

Slide 8: 

Bài 1 : CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC I.Làm thế nào để nhận biết một vật chuyển động hay đứng yên. Khi vị trí của vật so với vật mốc thay đổi theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc. Chuyển động này được gọi là chuyển động cơ học C3 : Khi nào vật đứng yên? Hãy tìm ví dụ về vật đứng yên, trong đó chỉ rõ vật làm mốc. Minh họa thêm C3 Nếu vật là chiếc xe, nếu xe có chuyển hay đứng thì người ngồi trên xe vẫn đứng yên Vật mốc

Slide 9: 

Bài 1 : CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC I.Làm thế nào để nhận biết một vật chuyển động hay đứng yên. Khi vị trí của vật so với vật mốc thay đổi theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc. Chuyển động này được gọi là chuyển động cơ học I.Tính tương đối của chuyển động. Hành khách ngồi trên một toa tàu đang rời khỏi nhà ga C4 : So với nhà ga thì hành khách chuyển động hay đứng yên ? Hành khách trên toa tau đang chuyển động với nhà ga

Slide 10: 

Bài 1 : CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC I.Làm thế nào để nhận biết một vật chuyển động hay đứng yên. Khi vị trí của vật so với vật mốc thay đổi theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc. Chuyển động này được gọi là chuyển động cơ học I.Tính tương đối của chuyển động. Hành khách ngồi trên một toa tàu đang rời khỏi nhà ga C5 :So với toa tàu thì hành khách chuyển động hay đứng yên? Tại sao? So với toa tàu thì hành khách đứng yên. Vì hành khách không thay đổi vị trí so với toa tàu

Slide 11: 

Bài 1 : CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC I.Làm thế nào để nhận biết một vật chuyển động hay đứng yên. Khi vị trí của vật so với vật mốc thay đổi theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc. Chuyển động này được gọi là chuyển động cơ học I.Tính tương đối của chuyển động. Một vật có thể chuyển động…………. Nhưng lại là…………………đối với vật khác. C6: Hãy dựa vào các câu trả lời trên để tìm từ thích hợp cho các chỗ trống sau: Vật này Chuyển động

Slide 12: 

Bài 1 : CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC I.Làm thế nào để nhận biết một vật chuyển động hay đứng yên. Khi vị trí của vật so với vật mốc thay đổi theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc. Chuyển động này được gọi là chuyển động cơ học I.Tính tương đối của chuyển động. Các em hãy cho biết người đàn ông đang đứng với vật nào và đang chuyển động với vật nào? Đang chuyển động với những đám mây và đứng yên so với máy bay Ta nói : chuyển động hay đứng yên có tính tương đối C7: Hãy tìm ví dụ minh họa nhận xét trên?

Slide 13: 

Bài 1 : CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC I.Làm thế nào để nhận biết một vật chuyển động hay đứng yên. Khi vị trí của vật so với vật mốc thay đổi theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc. Chuyển động này được gọi là chuyển động cơ học II.Tính tương đối của chuyển động. Ta nói : chuyển động hay đứng yên có tính tương đối III.Một số chuyển động thường gặp: Đường mà vật chuyển động vạch ra gọi là của chuyển động Tùy theo hình dạng của quỹ đạo ta có chuyển động: Chuyển động thẳng của máy bay

Slide 14: 

Bài 1 : CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC I.Làm thế nào để nhận biết một vật chuyển động hay đứng yên. Khi vị trí của vật so với vật mốc thay đổi theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc. Chuyển động này được gọi là chuyển động cơ học I.Tính tương đối của chuyển động. Ta nói : chuyển động hay đứng yên có tính tương đối C8: hãy trả lời câu hỏi đã nêu ở đầu bài Mặt trời thay đổi vị trí so với một điểm mốc gắn với Trái Đất , vì vậy có thể coi Mặt Trời chuyển động khi lấy mốc làTrái Đất Đông Tây

Slide 15: 

Bài 1 : CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC I.Làm thế nào để nhận biết một vật chuyển động hay đứng yên. Khi vị trí của vật so với vật mốc thay đổi theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc. Chuyển động này được gọi là chuyển động cơ học II.Tính tương đối của chuyển động. Ta nói : chuyển động hay đứng yên có tính tương đối III.Một số chuyển động thường gặp: Đường mà vật chuyển động vạch ra gọi là của chuyển động Tùy theo hình dạng của quỹ đạo ta có chuyển động: Chuyển động cong của quả bóng

Slide 16: 

Bài 1 : CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC I.Làm thế nào để nhận biết một vật chuyển động hay đứng yên. Khi vị trí của vật so với vật mốc thay đổi theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc. Chuyển động này được gọi là chuyển động cơ học II.Tính tương đối của chuyển động. Ta nói : chuyển động hay đứng yên có tính tương đối III.Một số chuyển động thường gặp: Đường mà vật chuyển động vạch ra gọi là của chuyển động Tùy theo hình dạng của quỹ đạo ta có chuyển động: Chuyển động tròn của đầu kim đồng hồ Các chuyển động thường gặp là : chuyển động thẳng, chuyển động cong, chuyển động tròn

Slide 17: 

Bài 1 : CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC I.Làm thế nào để nhận biết một vật chuyển động hay đứng yên. Khi vị trí của vật so với vật mốc thay đổi theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc. Chuyển động này được gọi là chuyển động cơ học II.Tính tương đối của chuyển động. Ta nói : chuyển động hay đứng yên có tính tương đối III.Một số chuyển động thường gặp: C9 : Hãy tìm ví dụ về chuyển động thẳng, chuyển động cong chuyển động tròn trường gặp. Chuyển động thẳng, chuyển động cong và chuyển động tròn IVVận dụng:

Slide 18: 

Bài 1 : CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC I.Làm thế nào để nhận biết một vật chuyển động hay đứng yên. Khi vị trí của vật so với vật mốc thay đổi theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc. Chuyển động này được gọi là chuyển động cơ học II.Tính tương đối của chuyển động. Ta nói : chuyển động hay đứng yên có tính tương đối III.Một số chuyển động thường gặp: C10 : Mỗi vật đang chuyển động trên hình 1.4 chuyển động so với vật nào, đứng yên so với vật nào? Chuyển động thẳng, chuyển động cong và chuyển động tròn IVVận dụng: Người lái xe: Đứng yên so với ô tô, chuyển động so với người bên đường và cột điện Ô tô : đứng yên so với người lái. Chuyển động so với người đứng ở bên đường Cột điện : Đứng yên so với người đứng bên đường, chuyển động so với người lái xe

Slide 19: 

Bài 1 : CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC I.Làm thế nào để nhận biết một vật chuyển động hay đứng yên. Khi vị trí của vật so với vật mốc thay đổi theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc. Chuyển động này được gọi là chuyển động cơ học II.Tính tương đối của chuyển động. Ta nói : chuyển động hay đứng yên có tính tương đối III.Một số chuyển động thường gặp: C11 : Có người nói : “Khoảng cách từ vật tới vật mốc không thay đổi thay đổi thì vật đứng yên yên so với vật mốc.”Theo em, nói như thế có thể lúc nào cũng đúng không? Hãy tìm VD minh họa cho lập luận của mình Chuyển động thẳng, chuyển động cong và chuyển động tròn IVVận dụng: Khoảng cách từ vật đến vật mốc không thay đổi thì vật đứng yên, nói như vậy không phải lúc nào cũng đúng. Có trường hợp sai, ví dụ như vật chuyển động tròn quanh vật mốc.

Slide 20: 

Bài 1 : CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC Củng cố Chuyển động cơ học là gì? Tính tương đối của chuyển động là gì? Các dạng chuyển động thường gặp? 1.Sự thay đổi vị trí một vật theo thời gian so vật với khác gọi là chuyển động cơ học. 2.Chuyển động và đứng yên có tính tương đối tùy thuộc vào vật làm mốc. Người ta thường chọn những vật gắn liền với mặt đất làm vật mốc. 3.Các dạng chuyển động cơ học thường gặp là chuyển động thẳng và chuyển động cong Ghi nhớ

Slide 21: 

Bài 1 : CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC Dặn dò - Học thuộc phần ghi nhớ - Đọc có thể em chưa biết -Làm lại các câu hỏi C - Làm bài tập sách BT - Chuẩn bị mới : Bài 2 : Vận tốc

authorStream Live Help