Hien tuong khuc xa anh sang

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Tiết 44 : BÀI 40 HiỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

Slide 2: 

-Đặt mắt nhìn dọc theo một chiếc đũa thẳng từ đầu trín (H. 40.1a) ta không nhìn thấy đầu dưới của đũa. Hình.40.1 b) -Giữ nguyín vị trí đặt mắt,đổ nước văo bât (H.40.1b), liệu có nhìn thấy đầu đuôi của đũa hay không? M M

Slide 3: 

Các em chú ý quan sát H.4.2 (SGK) đồng thời xem trên màn hình và nêu nhận xét về đường truyền của tia sáng: Từ S đến I (trong không khí). b) Từ I đến K ( trong nước). c) Từ S đến mặt phân cách rồi đến K. I- Hiên tượng khúc xạ ánh sáng 1.Quan sât: Tiết 44 : BÀI 40 HiỆN TƯỢNGKHÚC XẠ ÁNH SÁNG

I- Hiên tượng khúc xạ ánh sáng : 

I S N N’ K I- Hiên tượng khúc xạ ánh sáng 1. Quan sât: Mặt phân cách P Q

I- Hiên tượng khúc xạ ánh sáng : 

I S N N’ K I- Hiên tượng khúc xạ ánh sáng 1. Quan sát: Mặt phđn câch P Q Đổi vị trí của S và quan sát đường truyền của tia sáng

I- Hiên tượng khúc xạ ánh sáng : 

I S N N’ K I- Hiên tượng khúc xạ ánh sáng 1.Quan sât: Mặt phđn câch P Q

Thế năo gọi lă hiện tượng khúc ânh sâng ? : 

Thế năo gọi lă hiện tượng khúc ânh sâng ? Khi nào thì có hiện tượng khúc xạ? Khi ánh sáng chiếu từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác Khi hiện tương khúc xạ xảy ra thì tia sáng có hiện tượng gì? Tia sáng bị gãy khúc (đột ngột đổi hướng) ở mặt phân cách hai môi trường trong suốt. 2. Kết luận: Tia sâng truyền từ không khí sang nước( tức lă truyền từ môi trường trong suốt năy sang môi trường trong suốt khâc) thì bị gêy khúc tại mặt phđn câch giữa hai môi trường. Hiện tượng đó gọi lă hiện tượng khúc xạ ânh sâng. I- Hiên tượng khúc xạ ánh sáng

3.Một số khõi niệm : 

3.Một số khõi niệm I S N N’ K SI: Tia tới IK:Tia khúc xạ Góc SIN:lă góc tới kí hiệu lă i Góc KIN’lă góc khúc xạ kí hiệu r Mặt phân cách I Là điểm tới Mạt phẳng chứa tia tới SI và pháp tuyến NN’ là mặt phẳng tới I- Hiên tượng khúc xạ ánh sáng P Q

Slide 9: 

 C1Hêy cho biết:  Tia khúc xạ có nằm trong mặt phăíng tới không?  Góc tới vă góc khúc xạ, góc năo lớn hơn? Thí nghiệm I- Hiên tượng khúc xạ ánh sáng

Khi tia sâng truyền từ không khí sang nước sẽ như thế năo ? : 

Khi tia sâng truyền từ không khí sang nước sẽ như thế năo ? 5.Kết Luận: Khi tia sâng truyền từ không khí sang nước thì: Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới.  Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. I- Hiên tượng khúc xạ ánh sáng

Slide 11: 

5.Kết Luận: C3 N N’ S K S’ K’ S’’ K’’ I Mặt phân cách

II- Sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ nước sang không khí. : 

II- Sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ nước sang không khí. C4. Kết luận trên còn đúng trong trường hợp tia sáng truyền từ nước sang không khí hay không? Đề xuất một phương án thí nghiệm để kiểm tra dự đoán đó. 1. Hãy chọn 1 trong 2 phương án TN sau: Chiếu tia sáng từ nước sang không khí bằng cách đặt nguồn sáng ở đáy bình nước. 2. Để đáy bình lệch ra khỏi mặt bàn đặt nguồn sáng ở ngoài bình, chiếu một tia sáng qua đáy bình vào nước rồi sang không khí.

II- Sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ nước sang không khí. : 

II- Sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ nước sang không khí. 1. TN kiểm tra C5

Slide 14: 

. . A B . C Mặt phân cách C5

Slide 15: 

. A B . C Mặt phđn câch C5

Slide 16: 

C6. Nhận xét đường truyền của tia sáng, chỉ ra điểm tới, tia tới,vẽ pháp tuyến tại điểm tới, so sánh độ lớn góc khúc xạ và góc tới. II- Sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ nước sang không khí. 1. TN Kiểm tra A B N N’ C Mặt phân cách B là điểm tới. AB là tia tới. Góc tới: i i Góc Khúc xạr r i < r

Slide 17: 

Khi tia sâng truyền từ nước sang không khí thì:  Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới.  Góc khúc xạ lớn hơn góc tới. II- Sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ nước sang không khí. 1. Kết luận

Slide 18: 

Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường, được gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng Khi tia sáng truyền từ không khí sang nước, góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. Khi tia sáng truyền từ nước sang không khí, góc khúc xạ lớn hơn góc tới. Ghi nhớ

III-Vận dụng : 

III-Vận dụng C7. Phđn biít câc hiện tượng khúc xạ vă phản xạ ânh sâng. C7

III-Vận dụng : 

Giải thích hiện tượng nêu ra ở phần mở bài. III-Vận dụng C8 I I’ Thay vì thấy điểm A thì ta lại nhìn thấy điểm A’

Tia nào sau đây là tia khúc xạ? Vì sao? : 

P Q Mạt phân cách S N’ N I A a) Tia IA? B b) Tia IB? C c) Tia IC? D d) Tia ID? Tia chọn lă : tia IB vì khi ânh sâng tuyền từ không khí văo nước góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. Nước Không khí Tia nào sau đây là tia khúc xạ? Vì sao?

Tia năo sau đđy lă tia khúc xạ? Vì sao? : 

Tia năo sau đđy lă tia khúc xạ? Vì sao? P Q Mặt phân cách S N’ N I A a) Tia IA? B b) Tia IB? C c) Tia IC? D d) Tia ID? Tia chọn lă : tia IC vì khi ânh sâng tuyền từ nước sang không khí góc khúc xạ lớn hơn góc tới. Nước Không khí

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ : 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Học thuộc phần ghi nhớ trong SGK Xem lại các câu vận dụng đã làm trên lớp. Làm các bài tập ở sách BT: 40-41.1 vă câc băi tập sau:

Slide 24: 

TIẾT HỌC KẾT THÚC Kính chúc thầy cô sức khỏe và thành đạt Chúc các em chăm ngoan học giỏi

authorStream Live Help