dong co dien 1 chieu

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ VỚI LỚP 9D1 MÔN:VẬT LÍ 9

Slide 2: 

KIấ̉M TRA BÀI CŨ * Ph¸t biĨu quy t¾c bµn tay tr¸i? * VËn dơng quy t¾c bµn tay tr¸i x¸c ®Þnh chiỊu lùc tõ t¸c dơng lªn ®o¹n d©y dÉn AB, CD ë h×nh vÏ sau. S N F2 F1

Slide 3: 

BÀI 28 ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU 2. Động cơ điện một chiều trong kỹ thuật. 3.Phát hiện sự biến đổi năng lượng trong động cơ điện. 1.Mô tả được các bộ phận chính và hoạt động của động cơ điện một chiều.

Slide 4: 

I/ NGUYÊN TẮC CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU: 1. Các bộ phận chính của động cơ điện một chiều: Động cơ điện một chiều gồm hai bộ phận chính là: Nam châm và Khung dây dẫn Ngoài ra, để khung dây có thể quay liên tục còn phải có bộ góp điện, trong đó các thanh quét C1, C2 đưa dòng điện từ nguồn vào khung dây. Góp điện

Slide 5: 

2. Hoạt động của động cơ điện một chiều: C1 BiÓu diÔn lùc ®iÖn tõ t¸c dông lªn ®o¹n AB vµ CD cña khung d©y dÉn nh­ h×nh 28.1 F1 F2 Lực điện từ tác dụng lên đoạn AB và CD được biểu diễn như hình vẽ bên. C2 Dự đoán xem có hiện tượng gì xảy ra với khung dây khi đó. Khung dây sẽ quay do tác dụng của hai lực F1,F2.

Slide 6: 

S N A B D C K C3 Hãy làm TN kiểm tra dự đoán trên bằng cách bật công tắc cho dòng điện đi vào khung dây của mô hình (MH tương tự)

Slide 7: 

ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU BÀI 28 2. Hoạt động của động cơ điện một chiều: I.Nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của động cơ điện một chiều: 1 Các bộ phận chính của động cơ điện một chiều: 2. Hoạt động của động cơ điện một chiều: + Khung dây dẫn có dòng điện chạy qua. + Nam châm để tạo ra từ trường. Động cơ điện một chiều hoạt động dựa trên tác dụng của từ trường lên khung dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường. dựa trên tác dụng của từ trường lên khung dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường.

Slide 8: 

ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU BÀI 28 2. Hoạt động của động cơ điện một chiều: I.Nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của động cơ điện một chiều: 1 Các bộ phận chính của động cơ điện một chiều: 3. Kết luận: Động cơ điện một chiều có hai bộ phận chính: - Nam châm tạo ra từ trường (bộ phận đứng yên). - Khung dây dẫn có dòng điện chạy qua (bộ phận quay). 3. Kết luận: Hoạt động: Khi đặt khung dây dẫn ABCD trong từ trường và cho dòng điện chạy qua khung thì dưới tác dụng của lực điện từ, khung dây sẽ quay. Stato Rôto

Slide 9: 

ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU BÀI 28 2. Hoạt động của động cơ điện một chiều: I.Nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của động cơ điện một chiều: 1 Các bộ phận chính của động cơ điện một chiều: 3. Kết luận: II. Động cơ điện một chiều trong kỹ thuật: 1.Cấu tạo của động cơ điện một chiều trong kỹ thuật: II. Động cơ điện một chiều trong kỹ thuật: 1.Cấu tạo của động cơ điện một chiều trong kỹ thuật Nam châm điện Hình 28.2 Cuộn dây Stato Rôto Động cơ điện một chiều trong kỹ thuật có hai bộ phận chính: - Nam châm điện (Stato). - Cuộn dây (Rôto). - Nam châm điện (Stato). - Cuộn dây (Rôto). C4.Nhận xét về sự khác nhau của hai bộ phận chính của nó so với mô hình động cơ điện mà em vừa mới tìm hiểu.

Slide 10: 

ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU BÀI 28 2. Hoạt động của động cơ điện một chiều: I.Nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của động cơ điện một chiều: 1 Các bộ phận chính của động cơ điện một chiều: 3. Kết luận: II. Động cơ điện một chiều trong kỹ thuật: 1.Cấu tạo của động cơ điện một chiều trong kỹ thuật: II. Động cơ điện một chiều trong kỹ thuật: 1.Cấu tạo của động cơ điện một chiều trong kỹ thuật 2. Kết luận: Trong động cơ điện kỹ thuật: a/ Bộ phận tạo ra từ trường: Nam châm điện. b/ Bộ phận quay: Gồm nhiều cuộn dây đặt lệch nhau và song song với trục của một khối trụ làm bằng các lá thép kỹ thuật ghép lại. 2. Kết luận: * Ngoài động cơ điện một chiều còn có động cơ điện xoay chiều.

Slide 11: 

ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU BÀI 28 2. Hoạt động của động cơ điện một chiều: I.Nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của động cơ điện một chiều: 1 Các bộ phận chính của động cơ điện một chiều: 3. Kết luận: II. Động cơ điện một chiều trong kỹ thuật: 1.Cấu tạo của động cơ điện một chiều trong kỹ thuật: 2. Kết luận: III. Sự biến đổi năng lượng trong động cơ điện: III. Sự biến đổi năng lượng trong động cơ điện: Khi hoạt động, động cơ điện chuyển hoá năng lượng từ dạng nào sang dạng nào? Khi động cơ điện hoạt động, điện năng được chuyển hoá thành cơ năng

Trong các thiết bị sau, thiết bị nào là động cơ điện ? : 

Trong các thiết bị sau, thiết bị nào là động cơ điện ?

Slide 13: 

ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU BÀI 28 2. Hoạt động của động cơ điện một chiều: I.Nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của động cơ điện một chiều: 1 Các bộ phận chính của động cơ điện một chiều: 3. Kết luận: II. Động cơ điện một chiều trong kỹ thuật: 1.Cấu tạo của động cơ điện một chiều trong kỹ thuật: 2. Kết luận: III. Sự biến đổi năng lượng trong động cơ điện: IV. Vận dụng: C5: Khung dây trong hình 28.3 quay theo chiều nào? IV. Vận dụng: Trả lời: Khung dây quay theo chiều ngược chiều kim đồng hồ. C6: Tại sao khi chế tạo động cơ điện có công suất lớn, người ta không dùng nam châm vĩnh cửu để tạo ra từ trường? Trả lời: Vì nam châm vĩnh cửu không tạo ra từ trường mạnh như nam châm điện. C7: Kể một số ứng dụng của động cơ điện mà em biết?

Slide 14: 

Các em học thuộc phần ghi nhớ . Đọc phần có thể em chưa biết Làm bài tập 22.1 đến 22.4 Đọc trước bài 29:

- Động cơ điện một chiều có hai phận chính là nam chõm tạo ra từ trường và khung dõy dõ̃n có dòng điện chạy qua.- Động cơ điện một chiều hoạt động dựa trên tác dụng của từ trường lên khung dõy dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường.- Khi động cơ điện một chiều hoạt động, điện năng được chuyển hoỏ thành cơ năng. : 

- Động cơ điện một chiều có hai phận chính là nam chõm tạo ra từ trường và khung dõy dõ̃n có dòng điện chạy qua.- Động cơ điện một chiều hoạt động dựa trên tác dụng của từ trường lên khung dõy dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường.- Khi động cơ điện một chiều hoạt động, điện năng được chuyển hoỏ thành cơ năng. Hướng dẫn về nhà: Học bài phần ghi nhớ hoặc kết luận trong bài đọc phần cú thể em chưa biết Quan sát động cơ điện trong thực tế. Xem trước cỏc bài tập trong bài 30 SGK Hoàn thành các bài tập 28.3 và 28.4 (Sách bài tập).

Slide 16: 

C1: Biểu diễn lực điện từ tác dụng lên đoạn AB,CD của dây dẫn khi có dòng điện chạy qua (như hình 28.1). C2: Dù ®o¸n xem cã hiÖn t­îng g× x¶y ra víi khung d©y khi ®ã? C3: Hãy làm thí nghiệm kiểm tra dự đoán của em bằng cách bật công tắc cho dòng điện đi vào khung dây của mô hình

Slide 17: 

Hoạt động của động cơ điện một chiều

Slide 18: 

Hình 28.2 Nam châm điện Cuộn dây

Slide 19: 

Mô hình động cơ điện một chiêu Động cơ điện một chiều trong KT

Slide 20: 

Trả lời C7 : Một số ứng dụng của động cơ điện là: Động cơ điện dùng trong quạt điện, máy sấy tóc, máy say sinh tố… Động cơ điện dùng trong máy bơm, máy tuốt lúa, máy sát gạo… Có thể nói, không một xưởng máy nào không dùng động cơ điện. Động cơ điện dùng trong ô tô điện, tầu điện, xe đạp điện…

Slide 21: 

CHÚ QUÝ THẦY CÔ SỨC KHỎE CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI

authorStream Live Help