L9 tu truong cua ong day mang dong dien

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

TẬP THỂ LỚP 9B CHÚC MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ

KIỂM TRA BÀI CŨ : 

KIỂM TRA BÀI CŨ Nêu quy ước chiều đường sức từ, vận dụng làm bài tập: S N D E C Bài tập 23.2. Hình 23.2 cho biết một số đường sức từ của thanh nam châm thẳng. Hãy dùng mũi tên chỉ chiều đường sức từ tại các điểm C, D, E và ghi tên các từ cực của nam châm. Chiều quy ước của đường sức từ: là chiều từ cực Nam đến cực Bắc xuyên dọc kim nam châm được đặt cân bằng trên đường sức đó. →đối với thanh nam châm: ở bên ngoài thanh nam châm, đường sức từ có chiều đi ra từ cực Bắc, đi vào cực Nam của nam châm.

Slide 3: 

Tiết 26 - Bài 24: TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA I. TỪ PHỔ, ĐƯỜNG SỨC TỪ CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA 1) Thí nghiệm

Slide 4: 

a.Quan sát từ phổ được tạo thành bên trong và bên ngoài ống dây. Gõ nhẹ Có dòng điện chạy qua các vòng dây. 1) Thí nghiệm

Slide 5: 

C1: So sánh với từ phổ của thanh nam châm và cho biết chúng có gì giống nhau, khác nhau? Từ phổ của ống dây. Từ phổ của thanh nam châm * Giống nhau: Phần từ phổ ở bên ngoài ống dây có dòng điện chạy qua và bên ngoài thanh nam châm giống nhau * Khác nhau: Trong lòng ống dây cũng có các đường mạt sắt được sắp xếp gần như song song.

Slide 6: 

Đường sức từ ở trong và ngoài ống dây tạo thành những đường cong khép kín. C2: Nhận xét về hình dạng của các đường sức từ? b.Dựa vào các đường mạt sắt, hãy vẽ một vài đường sức từ của ống dây ngay trên tấm nhựa Có dòng điện chạy qua các vòng dây.

c.Đặt các kim nam châm nối tiếp nhau trên một trong các đường sức từ vừa vẽ được .Vẽ mũi tên chỉ chiều của đường sức từ. : 

c.Đặt các kim nam châm nối tiếp nhau trên một trong các đường sức từ vừa vẽ được .Vẽ mũi tên chỉ chiều của đường sức từ. C3: Cho nhận xét về chiều của đường sức từ ở hai đầu ống dây so với chiều các đường sức từ ở hai cực của thanh nam châm? Giống như thanh nam châm, tại 2 đầu ống dây, các đường sức từ cùng đi vào 1 đầu và cùng đi ra ở đầu kia.

Slide 8: 

I. TỪ PHỔ, ĐƯỜNG SỨC TỪ CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA 1) Thí nghiệm 2) Kết luận : a)Phần từ phổ bên ngoài ống dây có dòng điện chạy qua rất giống phần từ phổ bên ngoài thanh nam châm. Trong lòng ống dây cũng có các đường sức từ, được sắp xếp gần như song song với nhau. b)Đường sức từ của ống dây là những đường cong khép kín. c)Giống như thanh nam châm, tại hai đầu ống dây,các đường sức từ có chiều cùng đi vào một đầu và cùng đi ra ở đầu kia.

Slide 9: 

I. TỪ PHỔ, ĐƯỜNG SỨC TỪ CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA II. QUY TẮC NẮM TAY PHẢI 1) Chiều đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua phụ thuộc vào yếu tố nào? a.Dự đoán: Khi đổi chiều đường dòng điện qua ống dây thì chiều đường sức từ của ống dây có thay đổi. b.Làm thí nghiệm kiểm tra dự đoán: Tiết 26 - Bài 24: TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA

Slide 10: 

c.Kết luận: Chiều đường sức từ của ống dây phụ thuộc vào chiều của dòng điện chạy qua các vòng dây.

2) Quy tắc nắm bàn tay phải : 

2) Quy tắc nắm bàn tay phải Nắm bàn tay phải, rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều các đường sức từ trong lòng ống dây

Áp dụng quy tắc nắm tay phải để xác định chiều đường sức từ trong lòng ống dây khi đổi chiều dòng điện chạy qua các vòng dây. : 

Áp dụng quy tắc nắm tay phải để xác định chiều đường sức từ trong lòng ống dây khi đổi chiều dòng điện chạy qua các vòng dây.

Slide 13: 

C4: Cho ống dây AB có dòng điện chạy qua. Một nam châm thử đặt ở đầu B của ống dây, khi đứng yên nằm định hướng như hình 24.4 .Xác định tên các từ cực của ống dây. A B S N III. VẬN DỤNG

Slide 14: 

C5:Trên hình 24.5 có một kim nam châm bị vẽ sai chiều .Hãy chỉ ra đó là kim nam châm nào và vẽ lại cho đúng .Dùng quy tắc nắm tay phải xác định chiều dòng điện chạy qua các vòng dây. S N 2 4 5 1 3 C4: III. VẬN DỤNG

Slide 15: 

C6: Hình 24.6 cho biết chiều dòng điện chạy qua các vòng dây. Hãy dùng quy tắc nắm tay phải để xác định tên các từ cực của ống dây. S N

Slide 16: 

DẶN DÒ Học thuộc phần ghi nhớ SGK. Bài tập: -HS trung bình: 24.1a,c; 24.2 - HS khá giỏi : 24.3;24.4; 24.5 Chuẩn bị bài 25: sự nhiễn từ của sắt, thép – Nam châm điện. Lưu ý vì sao người ta dùng lõi sắt non để chế tạo nam châm điện.

Slide 17: 

1.Hãy ghép nối các câu sau sao cho đúng: A.Từ phổ là B. Chỗ nào đường sức từ dày thì C.Hai đầu ống dây có dòng điện chạy qua. D.Chiều đường sức từ của ống dây. 1.phụ thuộc vào chiều dòng điện chạy qua các vòng dây. 2.từ trường mạnh ,chỗ nào thưa thì từ trường yếu. 3.hình ảnh cụ thể về từ trường. 4.cũng là hai từ cực. Luyện tập

Slide 18: 

2.Chọn câu sai A.Hai đầu của ống dây có dòng điện cũng là hai từ cực B. Đường sức từ của ống dây là những đường cong không khép kín. C.Trong lòng ống dây cũng có các đường sức từ được sắp xếp gần như song song với nhau. D.Tại hai đầu ống dây các đường sức từ có chiều cùng đi vào một đầu và cùng đi ra ở đầu kia. Luyện tập

TËp thÓ líp 9B c¶m ¬n c¸cthÇy c« gi¸o ®· tíi dù giê, th¨m líp : 

TËp thÓ líp 9B c¶m ¬n c¸cthÇy c« gi¸o ®· tíi dù giê, th¨m líp M¹nh khoÎ, h¹nh phóc An Khang ThÞnh V­îng KÝnh chóc c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o

authorStream Live Help