cuong do dong dien

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Chào mừng các thầy cô về dự giờ học Môn: Vật Lý 7 Giáo viên : Đoàn Văn Tâm Trường THCS An Dương Vương

Kiểm tra bài cũ: Nêu các tác dụng của dòng điện ? : 

Kiểm tra bài cũ: Nêu các tác dụng của dòng điện ? Tác dụng phát sáng Tác dụng hoá học Tác dụng từ Tác dụng sinh lý Tác dụng nhiệt

Slide 3: 

Tiết 29 : CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN I. Cường độ dũng điện : 1. Thớ nghiệm : Nhận xét độ sáng của đèn ứng với số chỉ của Ampekế ? * Nhận xét : … mạnh ( yếu ) … lớn ( nhỏ ) Khi đèn càng sáng thì số chỉ ampe kế càng lớn Hãy điền từ vào nhận xét ?

Slide 4: 

Tiết 29 : CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN I. Cường độ dũng điện : 1. Thớ nghiệm : 2.Cường độ dòng điện : * Nhận xét : …mạnh ( yếu ) …lớn ( nhỏ ) Số chỉ ampe kế cho biết gỡ ? Cường độ dòng điện kí hiệu là chữ gỡ ? Đơn vị của cường độ dòng điện là gỡ ? - Cường độ dòng điện kí hiệu là chữ I - Đơn vị của cường độ dòng điện là ampe kí hiệu là A hoặc miliampe kớ hiệu mA. 1mA = 0,001A ; 1A = 1000mA Đọc thụng tin sgk và trả lời cỏc cõu hỏi sau : Cường độ dòng điện I A ,mA

Slide 5: 

Tiết 29 : CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN I. Cường độ dũng điện : 1. Thớ nghiệm : 2.Cường độ dòng điện : * Nhận xét : …mạnh ( yếu ) …lớn ( nhỏ ) - Cường độ dòng điện kí hiệu là chữ I . - Đơn vị của cường độ dòng điện là ampe kí hiệu là A hoặc mili ampe kớ hiệu mA. 1mA = 0,001A ; 1A = 1000mA II. Am pe kế : Am pe kế dùng để làm gì ? Am pe kế dựng để đo cường độ dũng địờn

a. Hãy ghi giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của các ampe kế ở hình 24.2a và hình 24.2b và điền vào bảng 1. Bảng 1: Câu C1: 0,1 0,01 6 0,5 Tìm hiểu hình 24.2 ;24.3 và trả lời C1

C1. b. Hãy cho biết ampe kế nào trong hình 24.2 dùng kim chỉ thị và ampe kế nào hiện số : 

C1. b. Hãy cho biết ampe kế nào trong hình 24.2 dùng kim chỉ thị và ampe kế nào hiện số - Ampe kế dùng kim chỉ thị - Ampe kế hiện số a) b) c)

c/ ở các chốt nối dây dẫn của ampekế có ghi dấu gì? : 

c/ ở các chốt nối dây dẫn của ampekế có ghi dấu gì? + _

Slide 9: 

Trên thực tế mỗi Ampe kế có thể có nhiều thang đo, mỗi thang đo tương ứng với các chốt đo,khi đo trên chốt nào thì phải đọc kim chỉ trên thang đo tương ứng Chú ý: Thông thường chốt ghi dấu (-) là chốt mầu đen chốt ghi dấu (+) là chốt mầu đỏ

Slide 10: 

Tiết 29 : CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN I. Cường độ dũng điện : 1. Thớ nghiệm : 2.Cường độ dòng điện : * Nhận xét : …mạnh ( yếu ) …lớn ( nhỏ ) -Cường độ dòng điện kí hiệu là chữ I . -Đơn vị của cường độ dòng điện là ampe kí hiệu là A hoặc mili ampe kớ hiệu mA. 1mA = 0,001A ; 1A = 1000mA II. Am pe kế : Am pe kế dựng để đo cường độ dũng địờn III. Đo cường độ dòng điện:

Vẽ sơ đồ mạch điện hình 24.3 : 

Vẽ sơ đồ mạch điện hình 24.3 Trong sơ đồ mạch điện ampe kế được kí hiệu là

*Để đo cường độ dòng điện bằng ampe kế cần: : 

*Để đo cường độ dòng điện bằng ampe kế cần: Bảng 2 : Dựa vào bảng hóy cho biết ampe kế của nhúm em cú thể dựng để đo cường độ dũng điện qua dụng cụ nào ? Lựa chọn ampe kế có GHĐ và ĐCNN phù hợp với giá trị cường độ cần đo Ampe kế có GHĐ là 3A và ĐCNN là 0,05A ở các nhóm chỉ có thể đo cường độ của dụng cụ: -Bóng đèn dây tóc ( Đèn pin hoặc đèn xe máy) -Quạt điện

* Cách mắc ampe kế vào mạch điện để đo cường độ : 

* Cách mắc ampe kế vào mạch điện để đo cường độ - Điều chỉnh kim của ampe kế chỉ đúng vạch số 0 - M¾c ampe kÕ sao cho chèt + cña ampe kÕ nèi víi cùc d­¬ng cña nguån điện - §ãng c«ng tắc chê cho kim cña ampe kÕ dõng h¼n, đọc sè chØ ampe kÕ I = …A .Quan s¸t độ s¸ng cña đèn -Thay nguån điện hai pin 3V b»ng nguån điện 6V tiÕn hµnh t­¬ng tù, đọc sè chØ ampe kÕ I = A. Quan s¸t độ s¸ng cña đèn Nhận xét: Dòng điện chạy qua đèn càng … thì đèn càng ...

Slide 14: 

Tiết 29 : CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN I. Cường độ dũng điện : 1. Thớ nghiệm : 2.Cường độ dòng điện : * Nhận xét : …mạnh ( yếu ) …lớn ( nhỏ ) - Cường độ dũng điện kớ hiệu là chữ I Đơn vị của cường độ dũng điện là Ampe kớ hiệu là A hoặc miliampe kớ hiệu là mA 1mA = 0,001A 1A = 1000mA II. Am pe kế : Am pe kế dùng để đo cường độ dòng địên III. Đo cường độ dòng điện: (sgk ) IV. Vận dụng : C3: Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây a) 0,175A = ……. mA b) 0,38A =……… mA c) 1250mA = …… A d) 280mA =…… A 380 1,25 0,28 C3. a. 0,175 A = 175mA b. 0,380 A = 380 mA c. 1250 mA = 1,25 A d. 280mA = 0,28A 175 C2: Nhận xét: … lớn (nhỏ)…sáng (tối)

C4: Có bốn ampe kế có GHĐ như sau : 

C4: Có bốn ampe kế có GHĐ như sau 1) 2mA 2) 20mA 3) 250mA 4) 2A a)15mA b) 0,15A c) 1,2A Hãy cho biết ampe kế nào đã cho là phù hợp nhất để đo mỗi cường độ dòng điện sau đây:

Slide 16: 

Tiết 29 : CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN I. Cường độ dũng điện : 1. Thớ nghiệm : 2.Cường độ dòng điện : * Nhận xét : …mạnh ( yếu ) …lớn ( nhỏ ) -Cường độ dòng điện kí hiệu là chữ I . -Đơn vị của cường độ dòng điện là ampe kí hiệu là A hoặc mili ampe kớ hiệu mA. 1mA = 0,001A ; 1A = 1000mA II. Am pe kế : Am pe kế dựng để đo cường độ dũng địờn III. Đo cường độ dòng điện: (sgk ) IV. Vận dụng : C4: a - 2 ; b - 3 C - 4 C3. a. 0,175 A = 175mA b. 0,380 A = 380 mA c. 1250 mA = 1,25 A d. 280mA = 0,28A C2:Nhận xét: … lớn (nhỏ)…sáng (tối)

Slide 17: 

C5:Ampe kế trong sơ đồ nào ở hình 24.4 được mắc đúng, vì sao? Đúng Sai Sai a) b) c)

Slide 18: 

Tiết 29 : CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN I. Cường độ dũng điện : 1. Thớ nghiệm : 2.Cường độ dòng điện : * Nhận xét : …mạnh ( yếu ) …lớn ( nhỏ ) -Cường độ dòng điện kí hiệu là chữ I . -Đơn vị của cường độ dòng điện là ampe kí hiệu là A hoặc mili ampe kớ hiệu mA. 1mA = 0,001A ; 1A = 1000mA II. Am pe kế : Am pe kế dựng để đo cường độ dũng địờn III. Đo cường độ dòng điện: (sgk ) IV. Vận dụng : C4: a - 2 ; b - 3 C - 4 C3. a. 0,175 A = 175mA b. 0,380 A = 380 mA c. 1250 mA = 1,25 A d. 280mA = 0,28A C5 Sơ đồ hỡnh a đỳng , vỡ chot dương của ampe kế nối với cực dương của nguồn địờn C2:Nhận xét … lớn (nhỏ)…sáng (tối)

Hãy tìm điều bí ẩn sau bông hoa bằng cách trả lời đúng các câu hỏi trên mỗi cánh hoa : 

Hãy tìm điều bí ẩn sau bông hoa bằng cách trả lời đúng các câu hỏi trên mỗi cánh hoa 3 2 4 1 6 5 1. Để đo cường độ dòng điện ta dùng dụng cụ gì ? 2.Vật bị nhiễm điện có khả năng gì? 3.Kí hiệu của cường độ dòng điện? 4. Đơn vị của cường độ dòng điện? 5. Cần chú ý điều gì khi chọn ampe kế để đo cường độ dòng điện ? 6.Đây là tên nhà bác học đã tìm ra dụng cụ đo cường độ dòng điện? Ampe kế Hút các vật nhẹ khác Kí hiệu là I A , mA Chọn ampe kế có GHĐ và ĐCNN phù hợp với vật cần đo Ampe Vônta Ampe

Slide 20: 

Tiết 29 : CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN I. Cường độ dũng điện : 1. Thớ nghiệm : 2.Cường độ dòng điện : * Nhận xét : …mạnh ( yếu ) …lớn ( nhỏ ) -Cường độ dòng điện kí hiệu là chữ I . -Đơn vị của cường độ dòng điện là ampe kí hiệu là A hoặc mili ampe kớ hiệu mA. 1mA = 0,001A ; 1A = 1000mA II. Am pe kế : Am pe kế dựng để đo cường độ dũng địờn III. Đo cường độ dòng điện: (sgk ) IV. Vận dụng : C4: a - 2 ; b - 3 C - 4 C3. a. 0,175 A = 175mA b. 0,380 A = 380 mA c. 1250 mA = 1,25 A d. 280mA = 0,28A C5 đỳng vỡ chot dương của ampe kế nối với cực dương của nguồn địờn * Củng cố và hướng dẫn về nhà : a.Bài vừa học :Dßng ®iÖn cµng m¹nh th× c­êng ®é dßng ®iÖn cµng lín. §o c­êng ®é dßng ®iÖn b»ng ampe kÕ. §¬n vÞ cña c­êng ®é dßng ®iÖn lµ ampe (A). C¸ch m¾c ampe kÕ vµo m¹ch ®iÖn ®Ó ®o. Bµi tËp vÒ nhµ: bµi24.1, 24.2, 24.3, 24.4/SBT - Đọc phần em chưa biết b.Bài sắp học : bài 25 - Đọc bài - Hiệu điện thế là gì ? Đơn vị ?Dụng cụ đo ? C2:Nhận xét … lớn (nhỏ)…sáng (tối)

Slide 21: 

Kính chúc quý thầY cô sức khoẻ và hạnh phúc Chúc các em chăm ngoan học giỏi, đạt nhiều thành tích cao trong học tập

authorStream Live Help