Mot so ung dung ve su no vi nhiet

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MINH KHAI Tổ : TỰ NHIÊN Tiết 24: Bài 21: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SỰ NỞ VÌ NHIỆT.

Slide 2: 

KIỂM TRA BÀI CŨ: Hãy nêu những kết luận về sự nở vì nhiệt của các chất RẮN,LỎNG,KHÍ ? So sánh về sự nở vì nhiệt của các chất? - Các chất RẮN ,LỎNG ,KHÍ đều nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi. - Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng ,chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn. Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít sau đây ,cách sắp xếp nào là đúng? A. Rắn ,lỏng ,khí. B. Rắn ,khí ,lỏng. C. Khí ,lỏng ,rắn. D. Khí ,rắn ,lỏng. C

Slide 3: 

Câu hỏi : Tại sao quả bóng bàn đang bị bẹp, khi nhúng vào nước nóng có thể phồng lên ? Trả lời : Khi cho quả bóng bàn vào chậu nước nóng, không khí trong quá bóng bàn bị nóng lên, nở ra làm cho quả bóng phồng lên như cũ.

Slide 5: 

ĐẶT VẤN ĐỀ Tại sao chỗ tiếp nối hai đầu thanh ray xe lửa phải có khe hở?

Slide 7: 

Tiết 24: Bài 21: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SỰ NỞ VÌ NHIỆT. I. Lực xuất hiện trong sự co dãn vì nhiệt: 1. Quan sát thí nghiệm:

Slide 8: 

Tiết 24: Bài 21: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SỰ NỞ VÌ NHIỆT. I. Lực xuất hiện trong sự co dãn vì nhiệt: 1. Quan sát thí nghiệm: 2. Trả lời câu hỏi: C1: Có hiện tượng gì xảy ra đối với thanh thép khi nó nóng lên ? C1: Thanh thép nở ra (dài ra ) C2: Hiện tượng xảy ra với chốt ngang chứng tỏ điều gì ? C2: Khi dãn nở vì nhiệt ,nếu bị ngăn cản thanh thép có thể gây ra lực rất lớn. C3: Bố trí thí nghiệm như hình vẽ ,rồi đốt nóng thanh thép . Sau đó vặn ốc để xiết chặt thanh thép lại . Nếu dùng một khăn tẩm nước lạnh phủ lên thanh thép thì chôt ngang cũng bị gãy . Từ đó rút ra kết luận gì ?

Slide 10: 

Tiết 24: Bài 21: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SỰ NỞ VÌ NHIỆT. I. Lực xuất hiện trong sự co dãn vì nhiệt: 1. Quan sát thí nghiệm: 2. Trả lời câu hỏi: C1: Thanh thép nở ra (dài ra ) C2: Khi dãn nở vì nhiệt ,nếu bị ngăn cản thanh thép có thể gây ra lực rất lớn. C3: Khi co lại vì nhiệt ,nếu bị ngăn cản thanh thép có thể gây ra lực rất lớn. 2. Rút ra kết luận:

Slide 11: 

Tiết 24: Bài 21: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SỰ NỞ VÌ NHIỆT. I. Lực xuất hiện trong sự co dãn vì nhiệt: 1. Quan sát thí nghiệm: 2. Trả lời câu hỏi: C1: Thanh thép nở ra (dài ra ) C2: Khi dãn nở vì nhiệt ,nếu bị ngăn cản thanh thép có thể gây ra lực rất lớn. C3: Khi co lại vì nhiệt ,nếu bị ngăn cản thanh thép có thể gây ra lực rất lớn. 2. Rút ra kết luận: C4: Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau: Khi thanh thép (1)…………. Vì nhiệt nó gây ra (2)……….. Rất lớn. Khi thanh thép co lại(3)…………… nó cũng gây ra (4)………..rất lớn Lực Vì nhiệt Nở ra Lực

Slide 12: 

Tiết 24: Bài 21: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SỰ NỞ VÌ NHIỆT. I. Lực xuất hiện trong sự co dãn vì nhiệt: 1. Quan sát thí nghiệm: 2. Trả lời câu hỏi: C1: Thanh thép nở ra (dài ra ) C2: Khi dãn nở vì nhiệt ,nếu bị ngăn cản thanh thép có thể gây ra lực rất lớn. C3: Khi co lại vì nhiệt ,nếu bị ngăn cản thanh thép có thể gây ra lực rất lớn. 3. Rút ra kết luận: C4: (1): nở ra ; (2) : lực ; (3): vì nhiệt ; (4): lực 4. Vận dụng: C5: Hình 21.2 là ảnh chụp chỗ tiếp nối hai đầu thanh ray xe lửa . Em có nhận xét gì? Tại sao người ta phải làm như thế?

Slide 14: 

Tiết 24: Bài 21: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SỰ NỞ VÌ NHIỆT. I. Lực xuất hiện trong sự co dãn vì nhiệt: 1. Quan sát thí nghiệm: 2. Trả lời câu hỏi: C1: Thanh thép nở ra (dài ra ) C2: Khi dãn nở vì nhiệt ,nếu bị ngăn cản thanh thép có thể gây ra lực rất lớn. C3: Khi co lại vì nhiệt ,nếu bị ngăn cản thanh thép có thể gây ra lực rất lớn. 3. Rút ra kết luận: C4: (1): nở ra ; (2) : lực ; (3): vì nhiệt ; (4): lực 4. Vận dụng: C5: Có để một khe hở. Khi trời nóng ,đường ray dài ra do đó nếu không để khe hở ,sự nở vì nhiệt của đường ray bị ngăn cản ,gây ra lực rất lớn làm cong đường ray.

Slide 15: 

Chỗ đường ray bị cong lên do chỗ tiếp nối 2 thanh ray không có khe hở

Slide 16: 

C6: Hình 21.3 vẽ gối đỡ ở hai đầu cầu của một số cầu thép .Hai gối đỡ có cấu tạo giống nhau không ? Tại sao một gối đõe phải đặt trên các con lăn?

- Có khoảng cách giữa các nhịp cầu : 

- Có khoảng cách giữa các nhịp cầu

Slide 18: 

Tiết 24: Bài 21: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SỰ NỞ VÌ NHIỆT. I. Lực xuất hiện trong sự co dãn vì nhiệt: 1. Quan sát thí nghiệm: 2. Trả lời câu hỏi: C1: Thanh thép nở ra (dài ra ) C2: Khi dãn nở vì nhiệt ,nếu bị ngăn cản thanh thép có thể gây ra lực rất lớn. C3: Khi co lại vì nhiệt ,nếu bị ngăn cản thanh thép có thể gây ra lực rất lớn. 3. Rút ra kết luận: C4: (1): nở ra ; (2) : lực ; (3): vì nhiệt ; (4): lực 4. Vận dụng: C5: Có để một khe hở. Khi trời nóng ,đường ray dài ra do đó nếu không để khe hở ,sự nở vì nhiệt của đường ray bị ngăn cản ,gây ra lực rất lớn làm cong đường ray. C6: Không giống nhau .Một đầu được đặt lên gối các con lăn ,tạo điều kiện cho cầu dài ra khi nóng lên mà không bị ngăn cản. II. Băng kép: 1. Quan sát thí nghiệm:

Slide 20: 

Tiết 24: Bài 21: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SỰ NỞ VÌ NHIỆT. I. Lực xuất hiện trong sự co dãn vì nhiệt: 1. Quan sát thí nghiệm: 2. Trả lời câu hỏi: C1: Thanh thép nở ra (dài ra ) C2: Khi dãn nở vì nhiệt ,nếu bị ngăn cản thanh thép có thể gây ra lực rất lớn. C3: Khi co lại vì nhiệt ,nếu bị ngăn cản thanh thép có thể gây ra lực rất lớn. 3. Rút ra kết luận: C4: (1): nở ra ; (2) : lực ; (3): vì nhiệt ; (4): lực 4. Vận dụng: C5: Có để một khe hở. Khi trời nóng ,đường ray dài ra do đó nếu không để khe hở ,sự nở vì nhiệt của đường ray bị ngăn cản ,gây ra lực rất lớn làm cong đường ray. C6: Không giống nhau .Một đầu được đặt lên gối các con lăn ,tạo điều kiện cho cầu dài ra khi nóng lên mà không bị ngăn cản. II. Băng kép: 1. Quan sát thí nghiệm: 2. Trả lời câu hỏi: C7: Đồng và Thép nở vì nhiệt như nhau hay khác nhau? C7: Khác nhau C8: Khi bị hơ nóng ,băng kép luôn luôn cong về phía thanh nào?Tại sao C8: Cong về phía thanh đồng. Do đồng dãn nở vì nhiệt nhiều hơn thép nên thanh đồng dài hơn và nằm phía ngoài vòng cung

Slide 21: 

C9: Băng kép đang thẳng. Nếu làm cho lạnh đi thì nó có bị cong không ?Nếu có ,thì cong về phía thanh thép hay thanh đồng? Tại sao ?

Slide 22: 

Tiết 24: Bài 21: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SỰ NỞ VÌ NHIỆT. I. Lực xuất hiện trong sự co dãn vì nhiệt: 1. Quan sát thí nghiệm: 2. Trả lời câu hỏi: C1: Thanh thép nở ra (dài ra ) C2: Khi dãn nở vì nhiệt ,nếu bị ngăn cản thanh thép có thể gây ra lực rất lớn. C3: Khi co lại vì nhiệt ,nếu bị ngăn cản thanh thép có thể gây ra lực rất lớn. 3. Rút ra kết luận: C4: (1): nở ra ; (2) : lực ; (3): vì nhiệt ; (4): lực 4. Vận dụng: C5: Có để một khe hở. Khi trời nóng ,đường ray dài ra do đó nếu không để khe hở ,sự nở vì nhiệt của đường ray bị ngăn cản ,gây ra lực rất lớn làm cong đường ray. C6: Không giống nhau .Một đầu được đặt lên gối các con lăn ,tạo điều kiện cho cầu dài ra khi nóng lên mà không bị ngăn cản. II. Băng kép: 1. Quan sát thí nghiệm: 2. Trả lời câu hỏi: C7: Khác nhau C8: Cong về phía thanh đồng. Do đồng dãn nở vì nhiệt nhiều hơn thép nên thanh đồng dài hơn và nằm phía ngoài vòng cung C9:Có và cong về phía thanh thép. Do đồng co lại vì nhiệt nhiều hơn thép nên thanh đồng ngắn hơn,thanh thép dài hơn và nằm phía ngoài vòng cung

Slide 23: 

3. Vận dụng: C10: Tại sao Bàn là điện lại tự động tắt khi đã đủ nóng?Thanh đồng của Băng kép ở thiết bị đóng ngắt của bàn là này nắm ở phía trên hay dưới? Chốt Băng kép Tiếp điểm

Slide 24: 

Tiếp điểm Lá đồng Lá thép Băng kộp Đèn báo ®iện

Slide 25: 

Đèn báo điện Tiếp điểm Băng kộp Lá đồng Lá thép

Slide 26: 

C10: Khi đủ nóng ,băng kép cong lại về phía thanh đồng làm ngắt mạch điện . Thanh đồng nằm trên.

Slide 27: 

Tiết 24: Bài 21: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SỰ NỞ VÌ NHIỆT. I. Lực xuất hiện trong sự co dãn vì nhiệt: 1. Quan sát thí nghiệm: 2. Trả lời câu hỏi: C1: Thanh thép nở ra (dài ra ) C2: Khi dãn nở vì nhiệt ,nếu bị ngăn cản thanh thép có thể gây ra lực rất lớn. C3: Khi co lại vì nhiệt ,nếu bị ngăn cản thanh thép có thể gây ra lực rất lớn. 3. Rút ra kết luận: C4: (1): nở ra ; (2) : lực ; (3): vì nhiệt ; (4): lực 4. Vận dụng: C5: Có để một khe hở. Khi trời nóng ,đường ray dài ra do đó nếu không để khe hở ,sự nở vì nhiệt của đường ray bị ngăn cản ,gây ra lực rất lớn làm cong đường ray. II. Băng kép: 1. Quan sát thí nghiệm: 2. Trả lời câu hỏi: C7: Khác nhau C8: Cong về phía thanh đồng. Do đồng dãn nở vì nhiệt nhiều hơn thép nên thanh đồng dài hơn và nằm phía ngoài vòng cung C9:Có và cong về phía thanh thép. Do đồng co lại vì nhiệt nhiều hơn thép nên thanh đồng ngắn hơn,thanh thép dài hơn và nằm phía ngoài vòng cung C6: Không giống nhau .Một đầu được đặt lên gối các con lăn ,tạo điều kiện cho cầu dài ra khi nóng lên mà không bị ngăn cản. C10:Khi đủ nóng,băng kép cong về phía thanh đồng làm ngắt mạch điện . Thanh Đồng nằm trên

Slide 28: 

Tại sao mái tôn lại có hình lượn sóng?

Slide 29: 

Sự co dãn vì nhiệt khi bị ngăn cản có thể gây ra những lực rất lớn. Băng kép khi bị đốt nóng hoặc làm lạnh đều cong lại . Người ta ứng dụng tính chất này của Băng kép vào việc đóng –ngắt Tự động mạch điện Ghi nhớ:

Hướng dẫn về nhà: : 

Hướng dẫn về nhà: Học thuộc phần ghi nhớ ở trang 67 SGK. Làm bài tập: 21.1 ; 21.2 và 21.4 trang 26 SBT. 1. Bài vừa học 2. Bài sắp học: Tiết 12: NHIỆT KẾ -NHIỆT GIAI Kẻ bảng 22.1 ở trang 69 SGK. Đọc trước phần Nhiệt kế.

- Các ống kim loại dẫn hơi nóng hoặc nước nóng phải có đoạn uốn cong. : 

- Các ống kim loại dẫn hơi nóng hoặc nước nóng phải có đoạn uốn cong. Để khi ống bị nở dài thì đoạn cong này chỉ biến dạng mà không bị gãy.

Trong thực tế sự nở vỡ nhiệt của chất rắn có rất nhiều ứng dụng trong đời sống và kĩ thuật. : 

Trong thực tế sự nở vỡ nhiệt của chất rắn có rất nhiều ứng dụng trong đời sống và kĩ thuật. ứng dụng trong lắp đặt đường ray ứng dụng trong xây dựng cầu ứng dụng trong thiết bị điện tự động

Slide 33: 

Các nha sĩ khuyên không nên ăn thức ăn quá nóng.Vì sao ? Vì men răng dễ bị rạn nứt. Vì sao bóng đèn điện tròn đang sáng, nếu bị nước mưa hắt vào thì dễ bị vỡ ngay? Vì bóng đang dãn nở, gặp lạnh co lại đột ngột nên bị vỡ. Vì sao khi đỗ nước nóng vào cốc thủy tinh dày thì cốc dễ bị vỡ ? Do cốc dãn nở không đều ở mặt trong và mặt ngoài . Tại sao khi lợp nhà bằng tôn người ta chỉ đóng đinh ở một đầu còn đầu kia phải để tự do? Để tôn khi gặp nóng dãn nỡ sẽ không bị vênh. SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN VẬT LÍ - THẾ GIỚI QUANH TA 1 2 6 5 Tại sao khi đặt đường ray xe lửa, người ta không đặt các thanh ray sát khít nhau, mà phải để có khe hở giữa chúng? Để khi gặp nóng các đường ray có khoảng trống dãn nở, làm đường ray không bị cong lên, dễ gây ra tai nạn. Tại sao khi xây đúc nhà lớn người ta phải dùng thép và bê tông (hỗn hợp gồm xi măng, cát - sỏi, nước)? Vì thép và bê tông nở vì nhiệt gần như nhau, nên làm cho nhà đúc sẽ bền vững hơn. 4 3

authorStream Live Help