H6 Tia Phan giac cua mot goc

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

GIÁO ÁN HÌNH 6 GV : LÊ CẬP NHẬT

Slide 2: 

y z x O 600 1200 KIỂM TRA BÀI CŨ a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Bài giải a) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, có: Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy.

Slide 3: 

TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC § 6. 1.Tia phân giác của một góc là gì? O x y z Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau Oz là tia phân giác Tia Oz nằm giữa tia Ox và Oy của góc xOy

Slide 4: 

O t A B Muốn quả cầu A khi được đẩy vào điểm O trên cạnh bàn khi bắn ra trúng quả cầu B thì phải xác định điểm O sao cho tia Ot (vuông góc với cạnh bàn tại O) là tia phân giác của góc AOB.

Slide 5: 

Dựa vào định nghĩa, cho biết tia nào là tia phân giác của góc trong các hình vẽ sau. Vì sao?

Slide 6: 

2.Cách vẽ tia phân giác của một góc: a) Dùng thước đo góc: Ví dụ: Vẽ phân giác Oz của góc xOy

Slide 7: 

2.Cách vẽ tia phân giác của một góc: a) Dùng thước đo góc: Ví dụ: Vẽ phân giác Oz của góc xOy b) Gấp giấy: Nhận xét: Mỗi góc (không phải là góc bẹt) chỉ có một tia phân giác. y x O z Oz là tia phân giác của góc xOy xOz = zOy =

Slide 8: 

3. Chú ý: O x y m n m n O x y Đường thẳng chứa tia phân giác của một góc là đường phân giác của góc đó.

Slide 9: 

Bt 32/87 Sgk: Khi nào ta kết luận được tia Ot là tia phân giác của góc xOy? Chọn câu đúng trong các câu sau: Ot là tia phân giác của góc xOy khi: Diễn tả tia phân giác của góc bằng các cách khác nhau? Oz là tia của xOy xOz = zOy = Oz nằm giữa Ox, Oy xOz = zOy phân giác

Slide 10: 

phân giác của góc xOy. Tính x’Ot. Bt 33/87/sgk: Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx’ biết xOy = 1300. Gọi Ot là tia Giải x' y t x O ? Ot là tia phân giác của góc xOy Vì Ot nằm giữa Ox, Oy nên

Slide 11: 

DẶN DÒ Học kỹ định nghĩa tia phân giác, đường phân giác của một góc. Bài tập về nhà: 30 , 34, 35 trang 87 Sgk

Slide 12: 

Chúc các em học tập tốt

authorStream Live Help