T8 phep nhan cac phan thuc dai do

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Chào mừng Các thầy cô giáo VỀ DỰ GIỜ CHUYÊN ĐỀ CỤM MÔN ĐẠI SỐ 8 GV thực hiện: đặng Thị Nhinh Trường THCS Tây Ninh

Slide 2: 

KIỂM TRA BÀI CŨ

Slide 3: 

*Muốn nhân hai phân thức, ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau. Kết quả của phép nhân hai phân thức được gọi là tích. Ta thường viết các tích này dưới dạng rút gọn. BÀI 7: PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Slide 4: 

*Muốn nhân hai phân thức, ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau. Kết quả của phép nhân hai phân thức được gọi là tích. Ta thường viết các tích này dưới dạng rút gọn. BÀI 7: PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Giải Ví dụ: Thực hiện phép nhân phân thức

Slide 5: 

*Muốn nhân hai phân thức, ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau. BÀI 7: PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Slide 6: 

*Muốn nhân hai phân thức, ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau. BÀI 7: PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ * Phát biểu tính chất của phép nhân phân số ? Chú ý: Phép nhân phân thức cũng có các tính chất

Slide 7: 

*Muốn nhân hai phân thức, ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau. BÀI 7: PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Chú ý: Phép nhân phân thức cũng có các tính chất ?4: Tính nhanh

Slide 8: 

*Muốn nhân hai phân thức, ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau. BÀI 7: PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Chú ý: Phép nhân phân thức cũng có các tính chất Tính nhanh

Slide 9: 

O. a *Muốn nhân hai phân thức, ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Slide 10: 

BÀI 7: PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ ÁP DỤNG

Slide 11: 

BÀI 7: PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ HOẠT ĐỘNG NHÓM

Slide 12: 

T C U H N Â H P TRÒ CHƠI

Slide 13: 

Muốn nhân hai phân thức ta …………………………………………………………….. nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau

Slide 14: 

? Hãy điền vào chỗ trống của phép nhân dưới đây nhưng phân thức có mẫu thức bằng tử thức cộng với 1

Slide 16: 

Phép nhân phân thức có các tính chất …………….phép nhân các phân số giống

Slide 17: 

Kết quả của phép tính sau đúng hay sai? SAI

Slide 18: 

Bạn rất may mắn Xin chúc mừng

Slide 19: 

Hãy điền một phân thức vào chỗ trống trong đẳng thức sau:

Slide 20: 

Phép nhân phân thức có nhưng tính chất nào?

Slide 22: 

*Muốn nhân hai phân thức, ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau. BÀI 7: PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Chú ý: Phép nhân phân thức cũng có các tính chất HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ HỌC THUỘC QUY TẮC NHÂN HAI PHÂN THỨC VÀ TÍNH CHẤT CỦA PHÉP NHÂN PHÂN THỨC. LÀM BÀI TẬP 38,39,40 ( SGK), BÀI 29,30,31 ( SBT) CHUẨN BỊ TRƯỚC BÀI PHÉP CHIA PHÂN THỨC

authorStream Live Help