T8 phep cong phan thuc dai so

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ, THĂM LỚP. CHÚC CÁC EM HỌC SINH CÓ MỘT TIẾT HỌC BỔ ÍCH Giỏo viờn: Phan Văn Quốc Tuấn Trường THCS Gio Hải

Slide 2: 

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 2: Phát biểu quy tắc phép cộng hai phân số? Câu1: Quy đồng mẫu thức các phân thức sau: Giải Ta có: Vậy:

Slide 3: 

PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Tiết 28

Slide 4: 

TIẾT 28: PHÉP CỘNG PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 1. Cộng hai phân thức cùng mẫu a, Quy tắc Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức, ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức. b, Ví dụ Ví dụ 1: Thực hiện phép cộng: Ví dụ 2: Thực hiện phép cộng: Giải

Slide 5: 

2. Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau TIẾT 28: PHÉP CỘNG PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 1. Cộng hai phân thức cùng mẫu a, Quy tắc Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được. b, Ví dụ Ví dụ 1: Thực hiện phép cộng: Ví dụ 2: Thực hiện phép cộng: Giải

Slide 6: 

TIẾT 28: PHÉP CỘNG PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 1. Cộng hai phân thức cùng mẫu 2. Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau c, Chú ý Phép cộng các phân thức cũng có các tính chất: 1, Giao hoán: 2, Kết hợp: Ví dụ: Áp dụng các tính chất của phép cộng phân thức để thực hiện phép tính sau:

Slide 7: 

CỦNG CỐ Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức, ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức. Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được. Quy tắc cộng hai phân thức cùng mẫu thức: Quy tắc cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau:

Slide 8: 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Bài tập: Thực hiện phép tính -Học thuộc quy tắc cộng hai phân thức cùng mẫu thức, cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau, tính chất của phép cộng hai phân thức. -Làm các bài tập: 21; 22; 23; 24 SGK-T46

authorStream Live Help