T8 phep chia cac phan thuc

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

ĐẠI SỐ Giáo viên thực hiện: Voõ Thò Bích Thuûy PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO CHỢ GẠO TRƯỜNG THCS TỊNH HÀ CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ LỚP 8 2

Slide 2: 

KIỂM TRA BÀI CŨ 1. Phát biểu quy tắc nhân hai phân thức đại số? Viết công thức tổng quát? (4đ) 2. Tính: KIỂM TRA BÀI CŨ CÂU HỎI 2. a) Ta có: (4đ) (2đ) TRẢ LỜI 1. Muốn nhân hai phân thức, ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau. Công thức tổng quát: 2. b) Ta có:

Slide 3: 

TIẾT 33 §8. PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Slide 4: 

Hai phân thức này gọi là nghịch đảo của nhau Thế nào là hai phân thức nghịch đảo? TIẾT 33 §8. PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 1. Phân thức nghịch đảo:

Slide 5: 

Hai phân thức gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1 TIẾT 33 §8. PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 1. Phân thức nghịch đảo: Ví dụ: Phân thức là phân thức nghịch đảo của và hay là hai phân thức nghịch đảo của nhau. Những phân thức nào thì có phân thức nghịch đảo?

Slide 6: 

Hai phân thức gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1 TIẾT 33 §8. PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 1. Phân thức nghịch đảo: Ví dụ: Phân thức là phân thức nghịch đảo của Tổng quát: Nếu thì là phân thức nghịch đảo của phân thức là phân thức nghịch đảo của phân thức và là hai phân thức nghịch đảo của nhau. Muốn tìm phân thức nghịch đảo của một phân thức ta làm thế nào?

Slide 7: 

Hai phân thức gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1 TIẾT 33 §8. PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 1. Phân thức nghịch đảo: Ví dụ: Tổng quát: Nếu , là phân thức nghịch đảo của phân thức ?2 Tìm phân thức nghịch đảo của các phân thức sau Lưu ý: 3x + 2  0

Slide 8: 

TIẾT 33 §8. PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 2. Phép chia: Cho hai phân thức: Tương tự như phép chia phân số, em hãy thực hiện phép chia hai phân thức. Giải Ví dụ: Thực hiện phép chia HOẠT ĐỘNG NHÓM

Slide 9: 

TIẾT 33 §8. PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 2. Phép chia: Quy tắc: Muốn chia phân thức cho phân thức khác 0, ta nhân với phân thức nghịch đảo của Thực chất phép chia cũng chính là phép nhân

Slide 10: 

TIẾT 33 §8. PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 2. Phép chia: Quy tắc: Muốn chia phân thức cho phân thức khác 0, ta nhân với phân thức nghịch đảo của Áp dụng: ?3 Làm tính chia: (x2 + 1) : (x + 2) = (x2 + 1)

Slide 11: 

TIẾT 33 §8. PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 2. Phép chia: Áp dụng: ?4 Làm tính chia: Cách khác:

Slide 12: 

TIẾT 33 §8. PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 2. Phép chia: Chú ý: Đối với phép chia nhiều phân thức ta có thể thực hiện như sau: Khi làm bài tập ta có thể áp dụng các công thức về dấu:

Slide 13: 

TIẾT 33 §8. PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 2. Phép chia: Bài tập: Bài 42 trang 54 SGK Làm tính chia:

Slide 14: 

TIẾT 33 §8. PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 2. Phép chia: Bài tập: Bài 43 trang 54 SGK Làm tính chia:

Slide 15: 

* Học khái niệm về phân thức nghịch đảo, quy tắc chia phân thức. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ * Xem và làm lại các bài tập đã làm. * Làm bài tập 42b; 43b, c; 44 trang 54 SGK. * Đọc trước bài “Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức”.

Slide 16: 

Bài 44 trang 54 SGK HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Tìm biểu thức Q, biết:

Slide 17: 

CẢM ƠN THẦY, CÔ ĐẾN DỰ Thực hiện 11.2010 CẢM ƠN THẦY, CÔ ĐẾN DỰ

authorStream Live Help