T8 Nhung hang dang thuc dang nho(tt)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN ĐẠI SỐ 8 Tiết 6: Những hằng đẳng thức đáng nhớ(tiếp) GV: Đinh Hường Trường THCS Bắc Sơn

Slide 2: 

Bài làm HĐT: Lập phương của một tổng

Slide 3: 

4. Lập phương của một tổng Với A, B là các biểu thức tùy ý ta cũng có: Phát biểu hằng đẳng thức (4) thành lời Bài làm Áp dụng hằng đẳng thức (4) ta có:

Slide 4: 

5. Lập phương của một tổng. Bài làm. Áp dụng hằng đẳng thức (4) ta có: Với A, B là các biểu thức tùy ý ta cũng có:  

Slide 5: 

5. Lập phương của một tổng. Áp dụng. a, Tính b, Tính c, Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Slide 6: 

5. Lập phương của một tổng. Bài làm. c, Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? Đ Đ S S S

Slide 7: 

Bài tập tại lớp Bài 26 tr 14 SGK: Tính: Bài làm. Ta có:

Slide 8: 

Bài tập tại lớp Bài 27a tr 14 SGK: Viết các biểu thức sau dưới dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu: Giải Biến đổi biểu thức đã cho như sau:

Slide 9: 

Bài tập tại lớp Hãy viết mỗi biểu thức sau dưới dạng bình phương hoặc lập phương của một tổng hoặc một hiệu, rồi điền chữ cùng dòng với biểu thức đó vào bảng cho thích hợp. Sau khi thêm dấu, em sẽ tìm ra một trong những đức tính quý báu của con người. Bài 29 tr 14 SGK Đố. Đức tính đáng quý.

Slide 10: 

Củng cố. Hãy nêu các hằng đẳng thức đã học?

Slide 11: 

HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ Học thuộc 5 hằng đẳng thức đã học. Làm các bài tập: 27b;28 SGK tr 14 và 16b,c; 18 tr 5 SBT. Xem trước §5 Những hằng đẳng thức đáng nhớ tr 14 SGK

authorStream Live Help