T8 Giai bai toan bang cach lap phuong trinh

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

CHÚC CÁC EM HỌC SINH LỚP 8B HỌC TỐT GIÁO VIÊN: LÊ THỊ THU HÀ TRƯỜNG: THCS SƠN CẨM I

Slide 2: 

KIỂM TRA BÀI CŨ Giải phương trình: 4x + 2(36-x) = 100

Slide 3: 

Tiết 50: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

Slide 4: 

5x (km)

Slide 5: 

?1. Giả sử hàng ngày bạn Tiến dành x phút để tập chạy. Hãy viết biểu thức với biến x biểu thị: Quãng đường Tiến chạy được trong x phút, nếu chạy với vận tốc trung bình là 180 m/ph b) Vận tốc trung bình của Tiến (tính theo km/h), nếu trong x phút Tiến chạy được quãng đường là 4500m. x phút vận tốc trung bình là 180 m/ph (tính theo km/h) 180x (m) Đổi: 4500m = ? Km x phút = ? h  Vận tốc trung bình là: ………. 4,5 km

Slide 6: 

?2. Gọi x là số tự nhiên có hai chữ số. Hãy lập biểu thức biểu thị số tự nhiên có được bằng cách: Viết thêm chữ số 5 vào bên trái số x. Viết thêm chữ số 5 vào bên phải số x Giải a) Viết thêm chữ số 5 vào bên trái số x, ta được số mới bằng:………………………… b) Viết thêm chữ số 5 vào bên phải số x, ta được số mới bằng:…………………………… 500+x 10x + 5

Slide 7: 

* Tóm tắt: Số gà + số chó = 36 con Số chân gà + số chân chó = 100 chân Tính số gà? số chó? 2. Ví dụ về giải bài toán bằng cách lập phương trình

Slide 8: 

CÁC BƯỚC GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH Bước 1: Lập phương trình Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng. Bước 2: Giải phương trình Bước 3: Trả lời: Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thoả mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không rồi kết luận. Chọn ẩn và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số. Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.

Slide 9: 

* Cách 2: Gọi số gà là x (con) ĐK: x nguyên dương, x < 36 Khi đó: Số chân gà là: 2x (chân) Số chó là : 36 – x (con) Số chân chó là: 4(36-x) (chân) Theo bài ra ta có phương trình: 2x + 4(36-x) = 100  2x + 144 – 4x =100  44 = 2x  x = 22 x = 22 thoả mãn các điều kiện của ẩn. Vậy: Số gà là 22 con Số chó là: 36 – 22 = 14 con

Slide 10: 

Bài 34 (SGK-T25) * Tóm tắt: Mẫu số = Tử số + 3

Slide 11: 

* Tóm tắt: Số học sinh giỏi của: = 20% số học sinh cả lớp Tính số học sinh lớp 8A?

Slide 12: 

Giải

Slide 13: 

VỀ NHÀ Nắm chắc các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình. Bài tập về nhà: 35, 36, 37 (SGK- T25+26) SBT: 43, 44 (T11) Đọc mục “Có thể em chưa biết” – SGK-T26

authorStream Live Help