H7 Quan he giua goc va canh doi dien trong tam giac

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH Người dạy: Đặng Đức Hiệp Giáo viên Trường TH&THCS Đồng Lâm – Hoành Bồ §1. QUAN HỆ GIỮA GÓC VÀ CẠNH ĐỐI DIỆN TRONG TAM GIÁC.

Slide 2: 

Với thước đo góc, có thể so sánh các cạnh của một tam giác hay không? Và liệu với một thước kẻ có thể so sánh được các góc của một tam giác hay không?

Slide 3: 

Tam giác ABC có : A B C AC = AB A B C Tam giác ABC có : AB = AC  thì ABC cân tại A 

Slide 4: 

A B C trong tam giác ABC, AB = AC  A B C Nếu AB < AC thì quan hệ với nhau như thế nào? Và nếu thì AB, AC quan hệ với nhau như thế nào?

Slide 5: 

A B C Vẽ tam giác ABC với AC > AB. Quan sát và dự đoán xem ta có trường hợp nào trong các trường hợp sau: ?1

Slide 6: 

A B C B’ ABC AC>AB GT KL Định lí 1 Trong một tam giác góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn Hướng dẫn chứng minh + So sánh 2 tam giác ABM và AB’M: M + So sánh góc AB’M với góc C: + So sánh góc B với góc AB’M:

Slide 7: 

Vẽ tam giác ABC với . Quan sát và dự đoán xem ta có trường hợp nào trong các trường hợp sau: 1) AC = AB 2) AC < AB 3) AC > AB ?3 Định lí 2 Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn + Nếu AC = AB thì (trái GT) +Nếu AC < AB thì + Do đó ta có trường hợp thứ ba là AC >AB theo định lí 1 ta có : (trái GT)

Slide 8: 

A B C ABC AC>AB GT KL Định lí 1 Định lí 2 AC>AB GT KL ABC

Slide 9: 

Cạnh NP lớn nhất Trong tam giác ABC vuông tại A.Cạnh nào lớn nhất? tại sao? Trong tam giác tù MNP với góc M tù, cạnh nào lớn nhất? tại sao? M N P Bài tập Cạnh BC lớn nhất

Slide 10: 

Bạn An Với thước đo góc, có thể so sánh các cạnh của một tam giác hay không? Em hãy trả lời thắc mắc của bạn An. Bạn An Với thước đo góc, có thể so sánh các cạnh của một tam giác bằng cách dùng định lí 2 Với một tam giác bình thường, để so sánh được ba cạnh ta cần biết ít nhất mấy góc của nó ? * Ngược lại : Với thước đo độ dài , có thể so sánh được các góc của một tam giác hay không ?

Slide 11: 

Bài 1 : So sánh các cạnh của tam giác ABC biết rằng: Bài tập ABC có : (Định lí tổng ba góc của tam giác ) Giải  BC>AB>AC (vì ) 550

Hướng dẫn về nhà. : 

Hướng dẫn về nhà. Học thuộc và nắm vững định lý 1 và định lý 2 và cách CM định lý 1 Làm bài tập 1, 3, 4, 5 ,6, 7 (Tr. 36 SGK )

authorStream Live Help