D9_11 Bien doi don gian bieu thuc

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

KÍNH CHÀO QÚY THẦY - CÔ GIÁO! Đến dự giờ với lớp 9A

Slide 2: 

. KIỂM TRA BÀI CŨ Để rút gọn được biểu thức trên em đã vận dụng phép biến đổi đưa một thừa số ra ngoài dấu căn. Bài Giải Để rút gọn được biểu thức trên em đã áp dụng phép biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai nào ? Bài 1. Bài 2. Vì Để so sánh 2 số trênem đã vận dụng phép biến đổi đưa một thừa số vào trong dấu căn. Để so sánh 2 số trên em đã áp dụng phép biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai nào ?

Slide 3: 

Trong tiết học trước chúng ta đã học hai phép biến đổi đơn giản là đưa thừa số ra ngoài dấu căn, đưa thừa số vào trong dấu căn. Hôm nay ta tiếp tục học hai phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai, đó là khử mẫu của biểu thức lấy căn và trục căn thức ở mẫu:

Slide 4: 

BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI TIẾT 11: ĐẠI SỐ 9 (Tiếp theo) 1.Khử mẫu của biểu thức lấy căn: Ví dụ 1: Khử mẫu của biểu thức lấy căn: Với ab >0 Bài giải ? Hãy nêu cách làm để khử mẫu của biểu thức lấy căn ? Để khử mẫu của biểu thức lấy căn ta phải biến đổi biểu thức sao cho mẫu đó trở thành bình phương của một số hoặc một biểu thức rồi khai phương mẫu và đưa ra ngoài dấu căn Tổng quát: Với các biểu thức A, B mà

Slide 5: 

BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI TIẾT 11: ĐẠI SỐ 9 (Tiếp theo) 1.Khử mẫu của biểu thức lấy căn: Tổng quát: Với các biểu thức A, B mà Khử mẫu của biểu thức lấy căn: ?1

Slide 6: 

BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI TIẾT 11: ĐẠI SỐ 9 (Tiếp theo) 1.Khử mẫu của biểu thức lấy căn: Tổng quát: Với các biểu thức A, B mà Ví dụ 2: Trục căn thức ở mẫu : Bài giải là biểu thức liên hợp của Chú ý và là hai biểu thức liên hợp của nhau (Với ) 2.Trục căn thức ở mẫu :

Slide 7: 

BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI TIẾT 11: ĐẠI SỐ 9 (Tiếp theo) 1.Khử mẫu của biểu thức lấy căn: Tổng quát: Với các biểu thức A, B mà 2.Trục căn thức ở mẫu : Ví dụ 2:Trục căn thức ở mẫu Bài giải Chú ý Là hai biểu thức liên hợp của nhau Là hai biểu thức liên hợp của nhau (Với )

Slide 8: 

BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI TIẾT 11: ĐẠI SỐ 9 (Tiếp theo) 2.Trục căn thức ở mẫu : Tổng quát: b) Với các biểu thức A,B,C mà : Ta có: c) Với các biểu thức A,B,C mà A  0, B  0 và A  B, ta có a) Với các biểu thức A,B mà B > 0, ta có : _ _ + + + _ _ + + +

Slide 9: 

BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI TIẾT 11: ĐẠI SỐ 9 (Tiếp theo) 1.Khử mẫu của biểu thức lấy căn: Tổng quát: Với các biểu thức A, B mà 2.Trục căn thức ở mẫu : Tổng quát: a) Với các biểu thức A,B mà B > 0, ta có : b) Với các biểu thức A,B,C mà : Ta có: c) Với các biểu thức A,B,C mà: Ta có: . Trục căn thức ở mẫu : ?2 Với b > 0 Với Với a > b > 0

Slide 10: 

BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI TIẾT 11: ĐẠI SỐ 9 (Tiếp theo) (Hoặc ) Với b > 0 . Trục căn thức ở mẫu : ?2 Với Với

Slide 11: 

BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI TIẾT 11: ĐẠI SỐ 9 (Tiếp theo) Bài 48: Khử mẫu biểu thức lấy căn Bài giải

Slide 12: 

BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI TIẾT 11: ĐẠI SỐ 9 (Tiếp theo) Bài 50: Trục căn thức ở mẫu (với giả thiết các biểu thức đều có nghĩa) Bài giải

Slide 13: 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Ôn lại các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai. Làm các bài tập : 48,49,50,51,52 (SGK/30). - Tiết sau luyện tập.

Slide 14: 

CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ TIẾT HỌC ! CHÚC CÁC EM TIẾN BỘ HƠN TRONG HỌC TẬP !

authorStream Live Help