D9_10 luyen tap

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 2: 

Viết các biểu thức sau dưới dạng tích rồi đưa thừa số ra ngoài dấu căn: a, b, c, d, e, KIỂM TRA BÀI CŨ

Slide 3: 

KIỂM TRA BÀI CŨ Với hai biểu thức A, B mà B 0, ta có: Nếu A  0 và B 0 thì Nếu A < 0 và B  0 thì A B 2 = A B A B 2 = A B A B 2 = A B –

Slide 4: 

II .ĐƯA THỪA SỐ VÀO TRONG DẤU CĂN Với A  0 và B  0 ta có: A B =

Slide 5: 

ĐƯA THỪA SỐ VÀO TRONG DẤU CĂN Với A< 0 và B  0 ta có A B = –

Bài 46 (sgk) Rút gọn các biểu thức sau với : 

Bài 46 (sgk) Rút gọn các biểu thức sau với TIẾT 10: LUYÊN TẬP Bài 47(sgk) Rút gọn

HS1: Bài 46 (sgk) Rút gọn các biểu thức sau với : 

HS1: Bài 46 (sgk) Rút gọn các biểu thức sau với TIẾT 10: LUYỆN TẬP

HS2: Bài 47(sgk) Rút gọn : 

HS2: Bài 47(sgk) Rút gọn TIẾT10: LUYỆN TẬP

TIẾT 10: LUYỆN TẬP : 

Bài 28 trang 12 SBT TIẾT 10: LUYỆN TẬP 1.Dạng 1: Rút gọn biểu thức Với bài này dùng kiến thức nào để rút gọn?

TIẾT 10: LUYỆN TẬP : 

TIẾT 10: LUYỆN TẬP Bài 60 trang 12/ SBT 1.Dạng 1: Rút gọn biểu thức

TIẾT 10: LUYỆN TẬP : 

TIẾT 10: LUYỆN TẬP 1.Dạng 1: Rút gọn biểu thức Bài 55/30SGK Các em hoạt động theo nhóm làm BT trên? 2.Dạng 2: Phân tích thành nhân tử

TIẾT 10: LUYỆN TẬP : 

TIẾT 10: LUYỆN TẬP 1.Dạng 1: Rút gọn biểu thức 3.Dạng3: So sánh 2.Dạng 2: Phân tích thành nhân tử Bài 56/30SGK Sắp xếp theo thứ tự tăng dần Làm thế nào để sắp xếp theo thứ tự tăng dần ?

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ : 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Học thuộc hai phép biến đổi đưa ra ngoài dấu căn và đưa vào trong dấu căn. -Xem lại các bài tập đã chửa. - Bài tập về nhà : làm các bài tập còn lại

Slide 14: 

GIỜ HỌC ĐÃ KẾT THÚC XIN KÍNH CHÚC CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO CÙNG TOÀN THỂ CÁC EM MẠNH KHOẺ VÀ THÀNH ĐẠT

authorStream Live Help