S6_36 luyen tap II

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

KÍNH CHÀO CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ TOÁN LỚP 6C GV thực hiện: Nguyễn Công Hà Trường THCS An Thượng – Hoài Đức – Hà Nội

Slide 2: 

Câu 1: Phát biểu quy tắc tìm BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn 1? Câu 2: So sánh quy tắc tìm BCNN và ƯCLN của hai hay nhiều số lớn hơn 1? * Muốn tìm BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước sau: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố. Chọn ra các TSNT chung và riêng. Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó. Kiểm tra Trả lời câu 1

Slide 3: 

Trả lời câu 2

Slide 4: 

1. Bài 156 (SGK-T60) Tìm số tự nhiên x biết rằng x ┇ 12; x ┇ 21; x ┇ 28 và 150<x<300. Ta có: x┇12; x ┇ 21; x ┇ 28  x BC(12;21;28) BCNN(12;21;28) = 84 BC(12;21;28) = 0;84;168;252;336;… Mà 150<x<300  x168;252 Giải I. Chữa bài tập Tiết 36: Luyện tập II

Slide 5: 

2. Bài 193 (SBT) Tìm các BC có ba chữ số của 63; 35; 105 Lời giải Ta có: 63 = 32.7 35 = 5.7 105 = 3.5.7  BCNN(63;35;105) = 32.5.7 = 315 BC(63;35;105) = B(315) = {0; 315; 630; 945;…} Vậy: BC(63;35;105) có ba chữ số là:315; 630; 945

Slide 6: 

1. Bài 157 (SGK-T60) Bai bạn An và Bách cùng học một trường nhưng ở hai lớp khác nhau, An cứ 10 ngày lại trực nhật, Bách cứ 12 ngày lại trực nhật. Lần đầu cả hai bạn cùng trực nhật vào một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì hai bạn lại cùng trực nhật? Lời giải Gọi số ngày cần tìm là a (aN*) thì a = BCNN(10;12) 10 = 2.5 12 = 22.3  BCNN(10;12) = 22.3.5 = 60 Vậy: Sau ít nhất 60 ngày thì hai bạn lại cùng trực nhật. Ta có: II. Luyện tập

Slide 7: 

2. Bài 158 (SGK - T60) Hai đội công nhân nhận trồng một số cây như nhau, mỗi công nhân đội I phải trồng 8 cây, mỗi công nhân đội II phải trồng 9 cây. Tính số cây mỗi đội phải trồng biết rằng số cây đó trong khoảng từ 100 đến 200 Lời giải Gọi số cây mỗi đội phải trồng là a (aN*) ta có aBC(8;9) = B(72) = 0;72;144;216;… mà theo đề bài: 100 ≤ a ≤ 200  a = 144 Vậy: mỗi đội phải trồng 144 cây.

Slide 9: 

4. Bài 195 (SBT) Số đội viên của liên đội một trường tiểu học nếu xếp hàng hai, hàng ba, hàng bốn, hàng năm thì đều thừa một người. Tính số đội viên của liên đội đó; Biết rằng số đó trong khoảng từ 100 đến 150 Lời giải Gọi số đội viên của liên đội là a (100 ≤ a ≤ 150). Vì xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5 đều thừa một người nên ta có a-1┇2;3;4;5  a-1 BC(2;3;4;5) BCNN(2;3;4;5) = 60 BC(2;3;4;5) = B(60) = 0; 60; 120; 180; … Mà 100 ≤ a ≤ 150  99 ≤ a-1 ≤ 149 nên a-1 = 120  a = 121

Slide 10: 

III. Hướng dẫn về nhà Chuẩn bị ôn tập chương I: - Trả lời 10 câu hỏi ôn tập (SGK – T61) - Làm bài tập 159; 160; 161 (SGK) và 196; 197 (SBT)

Slide 11: 

CHÚC CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO SỨC KHOẺ HẠNH PHÚC

authorStream Live Help