S6 Phep nhan phan so

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

SLIDE 1 Chào mừng quý thầy cô cùng các em học sinh

Slide 2: 

SLIDE 2 PHÒNG GD - ĐT TP BẾN TRE * TRƯỜNG THCS SƠN ĐÔNG * * TỔ: TOÁN- TIN PHÒNG GD & ĐT TP BẾNTRE GIÁO VIÊN : NGUYỄN ĐỖ THANH NGUYÊN CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ MÔN TOÁN LỚP 6

*KIỂM TRA BÀI CŨ:Phát biểu quy tắc trừ phân số ? Viết công thức tổng quát? AD: Tính : 

*KIỂM TRA BÀI CŨ:Phát biểu quy tắc trừ phân số ? Viết công thức tổng quát? AD: Tính GIẢI CT: AD:

Slide 4: 

SLIDE 4 Hình vẽ sau thể hiện quy tắc gì?

Slide 5: 

SLIDE 5 TUẦN 28 -TIẾT 88 Bài10: PHÉP NHÂN PHÂN SỐ I/ Qui tắc ?1 a/ b/

TUẦN 28 -TIẾT 88 : 

SLIDE 6 TUẦN 28 -TIẾT 88 Bài: PHÉP NHÂN PHÂN SỐ QUI TẮC: Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau. Tổng quát: Ví dụ: I/ Qui tắc ?1 Với

Slide 7: 

SLIDE 7 TUẦN 28 –TIẾT 88 Bài: PHÉP NHÂN PHÂN SỐ I/ Qui tắc ?1 1-Qui tắc: 2-Ví dụ: a) b)

Slide 8: 

SLIDE 8 ?2

Hoạt động nhóm (5 phút) : 

SLIDE 9 Hoạt động nhóm (5 phút) (04 nhĩm hoạt động theo yêu cầu) ?3 Nhóm 1: Nhóm 2: Nhóm 3: Tính: Nhóm 4

Slide 10: 

SLIDE 10 Nhóm 1: Nhóm 2: Nhóm 3: Nhóm 4

Slide 11: 

SLIDE 11 TUẦN 28 –TIẾT 88 Bài: PHÉP NHÂN PHÂN SỐ I/ Qui tắc II/ Nhận xét Ví dụ: Thực hiện phép nhân

II/ Nhận xét: : 

SLIDE 12 II/ Nhận xét: Muoán nhaân moät soá nguyeân vôùi moät phaân soá (Hoaëc phaân soá vôùi soá nguyeân) ta nhaân soá nguyeân vôùi töû cuûa phaân soá vaø giöõ nguyeân maãu. Tổng quát: Với

Slide 13: 

SLIDE 13 ?4 Tính:

Slide 14: 

SLIDE 14 HÌNH THƯ GiẢN

Slide 15: 

SLIDE 15  CỦNG CỐ : TUẦN 28 –TIẾT 88 Bài: PHÉP NHÂN PHÂN SỐ -Phát biểu qui tắc nhân hai phân số? Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau. -Phát biểu qui tắc nhân số nguyên với phân số hoặc phân số với số nguyên Ta nhân số nguyên với tử và giữ nguyên mẫu

*Bài tập 69 (SGK trang 36) : Nhân các phân số (Chú ý rút gọn nếu có thể). : 

*Bài tập 69 (SGK trang 36) : Nhân các phân số (Chú ý rút gọn nếu có thể).  CỦNG CỐ : TUẦN 28 –TIẾT 88 Bài: PHÉP NHÂN PHÂN SỐ

Slide 17: 

SLIDE 17 Thực hiện phép tính : -20 - 80 - 16 - 4 . 4 : 5 : 5 . 4

Bài tập trắc nghiệm:Hãy điền vào chỗ trống trong các câu sau: : 

SLIDE 18 Bài tập trắc nghiệm:Hãy điền vào chỗ trống trong các câu sau: Khi nhân một số nguyên với phân số ta có thể: 1/Nhân số đó với . . . . . Rồi lấy kết quả chia cho mẫu hoặc 2/Chia số đó cho . . . . . . . . . Rồi lấy kết quả . . . . . . . . . . . tử mẫu Nhân với tử

*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:-Học thuộc hai quy tắc và công thức tổng quát của phép nhân phân số.- Giải bài tập 70,71 SGK trang 37 và bài tập 83 88 SBT trang 17,18. -Chuẩn bị bài mới tính chất cơ bản của phép nhân phân số. : 

*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:-Học thuộc hai quy tắc và công thức tổng quát của phép nhân phân số.- Giải bài tập 70,71 SGK trang 37 và bài tập 83 88 SBT trang 17,18. -Chuẩn bị bài mới tính chất cơ bản của phép nhân phân số. KÍNH CHÚC SỨC KHỎE QUÍ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH

Slide 20: 

SLIDE 20 Quý thầy cô và các em học sinh Xin chân thành cảm ơn

authorStream Live Help