Eνισχύω τη γνώση μέσα από τη Φυσική Αγωγή

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Παρουσίαση του PowerPoint:

ΕΝΙΣΧΥΩ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ : ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΣΑΠΑΤΟΡΗ ΕΛΕΝΗ : ΠΕ 11 ΚΙΤΣΙΟΥ ΒΙΛΛΗ : ΠΕ 32

Παρουσίαση του PowerPoint:

E νισχύω τη γνώση μέσα από την Φυσική Αγωγή

Παρουσίαση του PowerPoint:

Σχολείο και Ζωή « Δεν έχουμε μια σειρά από χωριστούς κόσμους , ένας από τους οποίους είναι μαθηματικός, άλλος φυσικός, άλλος ιστορικός κ.λπ .   Ζούμε σ’ ένα κόσμο όπου όλες οι πλευρές συνδέονται . Όλες οι σπουδές προέρχονται από σχέσεις του ενός μεγάλου κοινού κόσμου . K αθώς το παιδί ζει σε μεταβαλλόμενη αλλά συγκεκριμένη και ενεργητική σχέση με αυτόν τον κοινό κόσμο, οι σπουδές του είναι φυσικά ενιαίες .

Παρουσίαση του PowerPoint:

John Dewey(1859-1952 , Φιλόσοφος ) Η σύνδεση των σπουδών δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα. Ο δάσκαλος δεν θα είναι υποχρεωμένος να προσφεύγει σε κάθε είδους τεχνάσματα και να συνυφαίνει λίγη αριθμητική με το μάθημα της ιστορίας. Συνδέστε το σχολείο με τη ζωή και όλες οι σπουδές θα συνδεθούν αναγκαστικά» (Dewey , 1890 ).

Παρουσίαση του PowerPoint:

Σκοπός Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι: α) να διδάξουμε διαθεματικά β) να ανακαλύψουμε καινοτόμους τρόπους μετάδοσης της γνώσης γ) να αναδείξουμε τη φυσική αγωγή μέσω της κιναισθητικής νοημοσύνης

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τι είναι διαθεματικότητα ; Διαθεματική προσέγγιση ορίζεται η πολύπλευρη διερεύνηση και μελέτη ενός θέματος που άπτεται πολλών γνωστικών αντικειμένων. «τι είναι το νερό δηλαδή, ποια τα συστατικά του;»  ( χημεία) ,  «πώς συμπεριφέρεται το νερό από φυσική άποψη ;»  (φυσική), «η σημασία του νερού για το περιβάλλον και τη ζωή στον πλανήτη;   (περιβάλλον)»,  «ποια έθιμα της ελληνικής παράδοσης σχετίζονται με το νερό;»  ( λαογραφία),  «ποια είναι η σχέση του νερού με τη φιλοσοφία  ή με τη  θρησκεία ;

Παρουσίαση του PowerPoint:

Πώς μπορεί όμως να εφαρμοστεί στην πράξη ένα διαθεματικό μάθημα; Η διαθεματικότητα δεν καταργεί την αυτοτελή διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων στο σχολείο. Ενδείκνυται η περιοδική εφαρμογή της, μετά από καλή προετοιμασία του εκπαιδευτικού ώστε τα αποτελέσματα να είναι πραγματικά ωφέλιμα για τους μαθητές . ‘ Οπου και όποτε όμως εφαρμόζεται  καλό είναι να εμπλέκει όσο το δυνατόν περισσότερους εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων , ώστε να καλύπτεται σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος και πλάτος το θέμα. Μ ’ αυτόν τον τρόπο,  αναπτύσσονται εκτός από διαμαθητικές, και διεκπαιδευτικές σχέσεις .

Παρουσίαση του PowerPoint:

Γιατί διαθεματικά; Μπορεί να εξετάσει σ τοιχεία της καθημερινής ζωής  της εποχής, της  τέχνης , της  επιστήμης , της  γλώσσας , της λογοτεχνίας, του αθλητισμού  κ.λ.π. ώστε μέσα από μια συνθετική διαδικασία να οικοδομήσει κριτικά την εικόνα μιας ιστορικής εποχής, αλλά ταυτόχρονα να δει και με μια άλλη ματιά την δική του εποχή στην οποία ζει (ακόμα και σε πολιτικό επίπεδο). Σ’ αυτή την διαδικασία, σημαντική συμβολή μπορεί να έχουν οι ειδικοί επιστήμονες ή οι σχετικοί με το θέμα εκπαιδευτικοί, που πιθανόν να κληθούν να δώσουν τα φώτα τους για κάθε επιμέρους θέμα. ‘Ετσι, καλλιεργείται στο σχολείο η διεπιστημονική συνεργασία και ένα περιβάλλον μάθησης που ελκύει τον μαθητή, δίνοντάς του, άλλου είδους βιώματα και ερεθίσματα.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τα οφέλη Η   διαθεματικότητα  μας οδηγεί σε μια νέα ολιστική προσέγγιση της γνώσης  και ταυτόχρονα οδηγεί τον μαθητή να την συνδέσει με την ίδια την ζωή , μέσα από μια συνθετική και βιωματική διαδικασία η οποία ενοποιείται στην ψυχή και το μυαλό των μαθητών. οι μαθητές μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν , ασκούνται στη συνεργασία για την επίτευξη ενός κοινού στόχου, γίνονται πιο κοινωνικοί και αποκτούν συναισθηματικές δεξιότητες , όπως η υπομονή, η συνεργατικότητα, η κατανόηση κ.ά .. Η ενοποίηση της γνώσης και των επιστημονικών θεωριών είναι  ένα αίτημα της εποχής μας που τίθεται ολοένα και με μεγαλύτερη ένταση, γι’ αυτό και ο προσανατολισμός της εκπαίδευσης γίνεται μέσα σ’ αυτό το πνεύμα.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Πολλαπλότητα της νοημοσύνης Haward Gardner (1943 , Ψυχολόγος ) Έχει αποδειχθεί ότι η φύση της ανθρώπινης νοημοσύνης είναι πολυμερής, πολύπλοκη και συνιστά ένα πολυδιάστατο φάσμα ικανοτήτων. Έτσι , μιλάμε πλέον για την πολλαπλότητα των ικανοτήτων που χαρακτηρίζουν ένα άτομο .

Παρουσίαση του PowerPoint:

Multiple intelligence theory Ο Gardner καταπιάστηκε με την πολυσχιδή έννοια της νοημοσύνης και υπέθεσε ότι το άτομο κατέχει ένα ενοποιημένο μίγμα από οκτώ , τουλάχιστον, είδη νοημοσύνης. Οι τύποι νοημοσύνης είναι ευδιάκριτοι μέσα στον εγκέφαλο, αλλά στην πράξη αναπόφευκτα διαπλέκεται ένα μείγμα από τύπους. Ως εκ τούτου, η κάθε νοημοσύνη δεν λειτουργεί απόλυτα μόνη, αλλά μαθαίνουμε, επικοινωνούμε , λύνουμε προβλήματα κτλ. με οχτώ, τουλάχιστον, τρόπους .

Παρουσίαση του PowerPoint:

Οι οκτώ τύποι της νοημοσύνης

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τ ι σημαίνει αυτό; Ο μαθητής αντιμετωπίζεται πλέον ως ένα πολυδύναμο άτομο χωρίς να ιεραρχείται ο βαθμός εξυπνάδας του . Η διδακτική προσέγγιση επικεντρώνεται πλέον στα δυνατά σημεία του μαθητή, δηλαδή στη/στις νοημοσύνη/νες που ο μαθητής έχει συνηθίσει να χρησιμοποιεί περισσότερο . E πιτυγχάνει έτσι την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης του και στη συνέχεια την ασφαλή πορεία του προς τα αδύνατα σημεία του, δηλαδή προς τις περιοχές της « αποκοιμισμένης» νοημοσύνης.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Στόχος των μαθησιακών πρακτικών να ανακαλύψει το παιδί τις δυνάμεις του , να εντοπίσει τυχόν αδυναμίες του και να εργαστεί πάνω σε αυτές, να ενεργοποιήσει όλους τους τύπους νοημοσύνης του ώστε να αναπτύξει μια σωστή αντίληψη για το ατομικό του προφίλ. Αυτό επιτυγχάνεται όταν το σχολείο βοηθά τον μαθητή να προσεγγίσει τα γνωστικά αντικείμενα μέσα από το κατάλληλο προσωπικό του κανάλι . Επιπλέον, εντοπίζοντας τις δυνάμεις και τις τυχόν αδυναμίες του, ο μαθητής αναπτύσσει θετική αυτοαντίληψη και αυτοσυναίσθημα, κατάσταση που θα τον οδηγήσει σε κατάλληλες επιλογές σε σημαντικά θέματα στη ζωή του.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Η μη ενεργοποίησή τους οφείλεται: στο άμεσο περιβάλλον οικογενειακό, πολιτισμικό και φυσικά στο εκπαιδευτικό σύστημα (σχολείο, αναλυτικά προγράμματα, διδασκαλία, αξιολόγηση..). Από εδώ απορρέει το νέο ερώτημα : « Πώς είμαι έξυπνος»; « Σε τι είμαι έξυπνος»; και επομένως η νέα παιδαγωγική αναζήτηση : «πώς μαθαίνω;».

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τ ρόποι μάθησης Συναισθηματικός, περιβαλλοντικός και βιολογικός . Συναισθηματικοί τρόποι: τα κίνητρα, η επιμονή , η υπευθυνότητα, η συνέπεια, η αποφασιστικότητα , η εμμονή, η πειθαρχία κ.ά . Περιβαλλοντικοί παράγοντες: το θερμό ή ψυχρό περιβάλλον , στο οποίο προτιμά κανείς να διαβάζει, ο τόπος (κρεβάτι, γραφείο, πάτωμα ). Στους βιολογικούς παράγοντες πρέπει επίσης να συγκαταλέξουμε τις αισθήσεις που επιστρατεύονται για την επίτευξη της μάθησης: την ακοή, την όραση και την αφή.

Παρουσίαση του PowerPoint:

ακουστικοί-οπτικοί Οι ακουστικοί μαθητές έχουν την τάση να μαθαίνουν κάτι μόνο αν το ακούσουν δυνατά , μελετούν διαβάζοντας δυνατά ,μαγνητοφωνούν τις διαλέξεις. Οι οπτικοί μαθητές , αντίθετα, προτιμούν τα οπτικά μέσα, κ άνουν υπογραμμίσεις, χρησιμοποιούν χάρτες και διαγράμματα, μελετούν απομονωμένοι μακριά από λεκτικές ενοχλήσεις, π ροτιμούν να οπτικοποιούν τις πληροφορίες προκειμένου να τις απομνημονεύσουν .

Παρουσίαση του PowerPoint:

κιναισθητικοί Οι κιναισθητικοί επιθυμούν να βρίσκονται διαρκώς σε κίνηση και είναι οι πιο δύσκολοι μαθητές , καθώς είναι εξαιρετικά επίπονο γι’ αυτούς να κάθονται αδρανείς στο θρανίο και να παρακολουθούν το διδάσκοντα. Δουλεύουν σε όρθια στάση , μασάνε τσίχλα ή κινούνται και κάνουν συχνά διαλείμματα στη μελέτη τους . Εννοείται, βέβαια, ότι ο προσωπικός τρόπος μάθησης του καθενός μαθητή αποτελεί συνδυασμό των παραπάνω τύπων . Έτσι, το μαθησιακό στυλ ενός τυπικού μαθητή μπορεί να είναι 34% ακουστικό, 36% κιναισθητικό και 30% οπτικό. Η διδασκαλία πρέπει να επιστρατεύει κάθε φορά και τα ανάλογα διδακτικά μέσα.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Κιναισθητική νοημοσύνη Σωματική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να χρησιμοποιείς εξαίρετα και συνδυασμένα τις κινητικές δεξιότητες στα αθλήματα (εκτέλεση και επινόηση). να υποκινεί το σώμα να λύνει προβλήματα , να επινοεί νέες καταστάσεις, να μεταβιβάζει ιδέες και συναισθήματα... Είναι ορατή σε παιδιά που απολαμβάνουν τα παιγνίδια στην τάξη και τους σχολικούς χορούς , που προτιμούν να παρουσιάζουν τις εργασίες τους με μοντέλα παρά με κείμενο και που ρίχνουν με επιτυχία το τσαλακωμένο τους χαρτί μέσα στο καλάθι των αχρήστων πετώντας το πάνω από τα κεφάλια των συμμαθητών τους.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Έτσι μου αρέσει! Γιατί μασάς τσίχλα ;

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τα χαρακτηριστικά της Μαθαίνουν καλύτερα μέσα από τη σωματική δραστηριότητα χρησιμοποιούν τη σωματική μνήμη, δηλαδή θυμούνται πράγματα μέσω του σώματός τους παρά μέσω λέξεων (λεκτική μνήμη) ή εικόνων (οπτική μνήμη). ο αβίαστος έλεγχος των κινήσεων , ο έλεγχος προσχεδιασμένων κινήσεων η επέκταση της γνώσης μέσω του σώματος , η αρμονία σώματος και εγκεφάλου οι μιμητικές ικανότητες και η βελτίωση των λειτουργιών του σώματος.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ο κύριος «ένοχος » για την άνιση μεταξύ τους ανάπτυξη θεωρείται το  σχολείο το οποίο επικεντρώνεται στην καλλιέργεια δύο µόνο ευφυϊών - γλωσσικής και λογικομαθηματικής  - αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τις υπόλοιπες.   Nureyev , Μάρκος Παγδατής, Μπαρίσνικοφ, Μάικλ Τζόρνταν, Ντέιβιντ Κόπερφιλντ, Χάρυ Χουντίνι, Τσάρλι Τσάπλιν. Ο Gardner τονίζει

Παρουσίαση του PowerPoint:

Φυσική Αγωγή και Ξένη Γλώσσα Math & Movement in 3rd Grade Part 2  

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τα σύνορα της γνώσης Φτάνοντας στο τέλος της εισήγησης και παραφράζοντας τον τίτλο του βιβλίου του Haward Gardner “Frames of mind”( τα σύνορα της σκέψης),σε «στα σύνορα της γνώσης» η γνώση δεν έχει σύνορα…και είμαστε εδώ όλοι σήμερα συγκεντρωμένοι προσπαθώντας να ανακαλύψουμε: Νέους τρόπους διδασκαλίας, Μετάδοσης, Απορρόφησης της γνώσης με τη μέθοδο “guiding discovery” .Κλείνοντας θα ήμουν……αν ήξερα ότι μπόρεσα να δώσω την ελάχιστη γνώση….παίζοντας μαζί μου και εξασκώντας το σώμα και το μυαλό ταυτόχρονα στο μάθημα της φυσικής αγωγής.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Βιβλιογραφία https://el.wikipedia.org/wiki/ Θεωρία_της_πολλαπλής_νοημοσύνης # . PE Lesson Math Game PE Games - Math In Action PE Lesson Math Game Math & Movement Holistic Education Through Physical Education Moving Through Math" on CBS News   Marcia Daft Geometry In Motion : The Arts & Technology Academy 2011-2012     https://www.youtube.com/watch?v=re3zCkKYtso Literacy in Physical Education: Word Wall Intro to Supporting Literacy through Physical Education   Physical Education, Teaching Juggling Skills Physical Education Lesson Balance Jumps    https://www.youtube.com/watch?v=0FcFatKgSfg https://www.youtube.com/watch?v=kE4qwoMK8m8 https://www.youtube.com/watch?v=9HdDRh0Ohvk http://epapanis.blogspot.gr/2007/09/blog-post_1992.html

Παρουσίαση του PowerPoint:

Σας ευχαριστώ πολύ! Ελένη Τσαπατόρη ( ΠΕ11 MSc in Physical Education)

authorStream Live Help