Презентація до теми 1 (Податковий контроль)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Презентация PowerPoint:

ема № 1 Т Масово-роз’яснювальна робота податкових органів 1

Презентация PowerPoint:

Мета оволодіти знаннями щодо масово-роз’яснювальної роботи податкових органів, засвоїти сутність діяльності ДФСУ щодо проведення масово-роз’яснювальної роботи із платниками податків, ознайомитись із розглядом звернень і листів платників податків.  лекції 2

Презентация PowerPoint:

План лекції 1.Поняття масово-роз’яснювальної роботи податкових органів. 2. Діяльність ДФСУ щодо проведення масово-роз’яснювальної роботи із платниками податків. 3. Розгляд звернень і листів платників податків.  3

Презентация PowerPoint:

Напрями масово-роз'яснювальної роботи здійснення заходів із метою посилення боротьби з тіньовим обігом підакцизних товарів здійснення заходів щодо боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом налагодження партнерських відносин із платниками податків висвітлення результатів роботи щодо протидії проявам економічної злочинності підвищення позитивного іміджу Державної фіскальної служби України 4

Презентация PowerPoint:

    роз'яснення щодо застосування законодавчих актів із питань оподаткування доходів фізичних осіб підвищення ефективності справляння ПДВ підвищення ефективності справляння ПДВ подання звітності в електронному вигляді роз'яснення нових законодавчих та нормативних актів з оподаткування, погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами розгляд актуальних проблемних питань щодо застосування чинного податкового законодавства Масово-роз'яснювальна робота включає   5

Презентация PowerPoint:

Форми організації роботи з платниками податків та громадськістю 6

Презентация PowerPoint:

Звернення це викладені в усній або письмовій формі про­позиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги Письмове звернення це викладені у письмовій формі про­позиції, заяви, скарги, надіслані поштою чи передані громадяни­ном особисто або через уповноважену ним особу, які оформлені відповідно до чинного законодавства Усні звернення це викладені в усній формі пропозиції, зая­ви, скарги, що записані посадовою особою органу державної податкової служби під час особистого прийому 7

Презентация PowerPoint:

Основні види звернень громадян        8 Вид звернення Визначення індивідуальне звернення, що подано окремою особою колективне звернення, оформлене групою осіб анонімне письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором, а також таке, авторство якого не­можливо встановити повторне викладені у письмовій формі пропозиції, заяви, скарги, зауваження винятково з тих питань, що вже порушува­лись у попередньому зверненні і на які органом держав­ної податкової служби надано відповідь по суті і при цьому відсутні нові дані чи факти, що потребують додаткової перевірки дублетне звернення з одного ж і того самого питання, що надісла­ні за адресами різним адресатам і надійшли на розгляд за належністю до органів державної податкової служби від державних органів, ЗМІ, установ, організацій для вирі­шення їх по суті, якщо останніми уже отримані звернен­ня відповідного змісту

Презентация PowerPoint:

 2  4  3  1 У зверненні має бути зазначено суть порушеного питання, прохання чи підпис фізичної особи або уповноваженої на те особи, а для юридичної особи — підпис керівника або представника юрдичної особи прізвище, ім'я, по-батькові, місце проживання фізичної особи, а для юридичної особи — її повна назва та місцезнаход­ження . назва органу державної податкової служби, яким видано по­даткове повідомлення або рішення, що оскаржується Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідним роз'ясненням не пізніше як через десять днів від дня його надходження. Копія даного звернення залишається у впровадженні того органу, до якого звернувся заявник. 9

Презентация PowerPoint:

Thanks 11 for Watching

authorStream Live Help