Introduktion skolverkets matematiksatsning ht2011

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Rutiga Familjen är ett mattespel kring de fyra räknesätten med positiva och negativa tal. Spelet introducerar ett annorlunda sätt att förstå grundläggande matematik utan att från början hantera siffror och symboler. Vi bygger upp en idévärld som är lättare att relatera till – en värld med lekgård, rutor och -lådor, en familj med barn som älskar att spela olika spel. Idévärlden har en direkt översättning till ”vanlig matte”: allt man gör betyder något riktigt i den vanliga matematiken. Rutiga familjen: http://rutigafamiljen.se Om Skolverkets satsning: http://rutigafamiljen.se/2011/09/01/finansiering-skolverket-satsar-pa-matematik-i-uddevalla/ Projektet i media: http://bohuslaningen.se/nyheter/uddevalla/1.1173951-uddevalla-kammar-hem-mattemiljoner

Comments

Presentation Transcript

Rutiga Familjeni Skolverkets Matematiksatsning : 

1 UDDEVALLA Kommun Rutiga Familjeni Skolverkets Matematiksatsning

Vad fascinerar en matematiker? : 

Vad fascinerar en matematiker? 2 se mönster generalisera lösa problem tänka strategiskt upptäcka nya regler känna igen situationer hitta på nya sätt att räkna …

Kan barn fascineras som matematiker? : 

Kan barn fascineras som matematiker? 3 Upptäcka hur tal och räknesätt beter sig Tänka strategisk, reflektera och resonera Agera i rollen som expert Rutiga Familjen: en animerad mikrovärld Spela strategiska spel som använder mikrovärlden Lära en datoragent spela 1 2 3

1. Rutiga Familjen – en mikrovärld : 

1. Rutiga Familjen – en mikrovärld Video

Lägga till och ta bort röda rutor : 

5 Lägga till och ta bort röda rutor 0 + 6 = 6 6 − 2 = 4

Lägga till och ta bort blå rutor : 

6 Lägga till och ta bort blå rutor 4 + (-2) = 2 2 − (- 4) = 6

Lägga till röda rutor = ta bort blå rutor : 

7 Lägga till röda rutor = ta bort blå rutor 4 − (-2) = 6 4 + 2 = 6

Decimalsystemet i Rutiga Familjen : 

Lena Pareto, KLA100, 2009-11-23 8 nollinjen Decimalsystemet i Rutiga Familjen

Talförståelse : 

Lena Pareto, KLA100, 2009-11-23 9 Talförståelse 446 Matematisk Tal- förståelse

Räkneoperationer i Rutiga Familjen : 

Lena Pareto, KLA100, 2009-11-23 10 Räkneoperationer i Rutiga Familjen addition är att lägga till rutor till spelbrädet subtraktion är att ta bort rutor från spelbrädet multiplikation är upprepad addition division är upprepad subtraktion som går jämt upp

Räkneregler är inbyggda i Rutiga Familjen : 

11 Räkneregler är inbyggda i Rutiga Familjen 2–7= 246 3+16= 12 ⁄ 4= 832 5·4= 99 4+5-12+(-3)= tal  Upptäcka hur tal och räknesätt beter sig

2. Spela strategiska spel : 

12 2. Spela strategiska spel

Multiplikation – bygga fyrkant : 

13 Multiplikation – bygga fyrkant

Division – dela fyrkant : 

14 Division – dela fyrkant

Bygga fyrkanter : 

15 Bygga fyrkanter Är det lika många rutor nu? X·Y = Y·X

Vad lär sig eleverna? : 

Vad lär sig eleverna? Att spela bra kräver att förutsäga (=räkna i huvudet) resultatet av ett kort (=tal) med sin spelare (=räknesätt) (för att bedöma kort) och logiskt resonemang och strategi (för att välja smarta kort) Video

Slide 17: 

17  Tänka strategiskt, resonera, reflektera Video

3. Lära en datoragent spela spelet : 

3. Lära en datoragent spela spelet 18 Video

Forskningsresultat hittills : 

Forskningsresultat hittills De allra flesta tycker det roligt! Agenten är mer motiverande och ger mer läreffekt (än bara spelet) Eleverna spelar bättre när de tränar agenten! Elever årskurs 1-6 lär sig mer om spelar spelet mest i förståelse svagaste eleverna förbättrar sig mest Elevernas tilltro till sin egen förmåga ökar Elever med speciella behov: Motiverat elever som “hatar” matte Elev med autism har börjat kommunicera spontant

Men… vi ser också : 

Men… vi ser också att resultaten varierar mycket mellan olika elever och olika klasser att det är långt ifrån självklart hur Rutiga Familjen kan användas praktiskt och effektivt i klassrumsundervisning att om eleverna utmanar sig själva och verkligen försöker spela bra så lär de sig, men att bara sitta och klicka på kort ger inte mycket… 20

Så utmaningen i det här projektet är : 

Så utmaningen i det här projektet är att tillsammans komma på hur spelet kan användas produktivt i undervisningen man kan få eleverna motiverade att anstränga sig när de spelar förståelse från spelet bättre kan överföras till den “vanliga” matematiken genom att tillsammans komma på, planera, testa, utvärdera och diskutera olika konkreta användningssätt m.h.a. learning studies

Learning studies : 

Learning studies Sätter pedagogiken i fokus (igen) Är en arbetsmetod Med syftet att förbättra elevernas lärande genom att bilda kunskap om vad som är avgörande (kritiskt) för att eleverna skall lära sig det som avsetts. Dokumentera kunskapen så att den kan kommuniceras och ”övertas” av andra lärare. Sätta det som skall läras i fokus (förmågor, kunnande, värderingar, insikter) Innebär en systematisk, undersökande och kollektiv process med bas i det egna klassrumsarbetet 22

Slide 23: 

Frågor? E-post: lena.pareto@hv.se Webbsida: http://rutigafamiljen.se 23 Reaktioner?

authorStream Live Help