Rutiga Familjen på Skoldatattekskonferens 2009

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Rutiga Familjen är ett mattespel kring de fyra räknesätten med positiva och negativa tal. Spelet introducerar ett annorlunda sätt att förstå grundläggande matematik utan att från början hantera siffror och symboler. Vi bygger upp en idévärld som är lättare att relatera till – en värld med lekgård, rutor och -lådor, en familj med barn som älskar att spela olika spel. Idévärlden har en direkt översättning till ”vanlig matte”: allt man gör betyder något riktigt i den vanliga matematiken. http://rutigafamiljen.se

Comments

Presentation Transcript

Lena Pareto forskare, spelutvecklare, Högskolan Väst Ylva Dahl, skolutvecklare, pedagog Forshällaskolan : 

1 Lena Pareto forskare, spelutvecklare, Högskolan Väst Ylva Dahl, skolutvecklare, pedagog Forshällaskolan UDDEVALLA KOMMUN Utveckla matematisk förståelse och kreativa resonemang med innovativt datorspel

Idé: matematik i ny förklädnad : 

2 Idé: matematik i ny förklädnad addition subtraktion multiplikation division positiva tal negativa tal decimal systemet beräkningar koncept: språk:

Rutiga Familjen – en mikrovärld : 

Lena Pareto, KLA100, 2009-11-23 3 Rutiga Familjen – en mikrovärld Sagor Spel Grafisk modell nytt matematiskt språk (färgade rutor, lägga till och ta bort rutor, packa och packa upp lådor

Rutiga Familjen – en mikrovärld : 

Lena Pareto, KLA100, 2009-11-23 4 Rutiga Familjen – en mikrovärld Sagor Spel Grafisk modell aritmetik

Leka till matematisk förståelse : 

Lena Pareto, KLA100, 2009-11-23 Leka till matematisk förståelse introduktions- och inspirationsfilmer

Utgångspunkt – elever med inlärningssvårigheter : 

Lena Pareto, KLA100, 2009-11-23 6 Utgångspunkt – elever med inlärningssvårigheter Misconception counting 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 ?? ??

Talförståelse – varför svårt? : 

Lena Pareto, KLA100, 2009-11-23 7 Talförståelse – varför svårt? symbol ord storhet Behöver alla tre representationerna och kunna översätta emellan för att utföra aritmetik uppgifter

Mer svårigheter : 

Lena Pareto, KLA100, 2009-11-23 8 Mer svårigheter Elever med inlärningssvårigheter har mycket svårt att abstrahera/generalisera utifrån egna erfarenheter. x+y = y+x generell regel generalisera till regel från exempel

Syfte: förstå koncept och upptäcka samband : 

9 Syfte: förstå koncept och upptäcka samband X – (-Y) = X + Y X/1 = X X·Y = Y·X

Lägga till och ta bort röda rutor : 

10 Lägga till och ta bort röda rutor

Lägga till och ta bort blå rutor : 

11 Lägga till och ta bort blå rutor

Lägga till röda rutor = ta bort blå rutor : 

12 Lägga till röda rutor = ta bort blå rutor

Lägga till röda rutor = ta bort blå rutor : 

13 Lägga till röda rutor = ta bort blå rutor X + Y = X – (-Y)

Bygga fyrkanter : 

14 Bygga fyrkanter Är det lika många rutor nu? X·Y = Y·X

strategi, prata, välja… : 

Lena Pareto, KLA100, 2009-11-23 Video strategi, prata, välja…

resonera, reflektera : 

Lena Pareto, KLA100, 2009-11-23 Video resonera, reflektera

Den grafiska modellen : 

Lena Pareto, KLA100, 2009-11-23 17 Den grafiska modellen

Grafisk modell - decimalsystemet : 

Lena Pareto, KLA100, 2009-11-23 18 nollinjen Grafisk modell - decimalsystemet

Grafiska tal : 

Lena Pareto, KLA100, 2009-11-23 19 Grafiska tal 446 Symbol Storhet ord

Grafisk modell - operationer : 

Lena Pareto, KLA100, 2009-11-23 20 Grafisk modell - operationer addition är att lägga till rutor till spelbrädet subtraktion är att ta bort rutor från spelbrädet multiplikation är upprepad addition division är upprepad subtraktion som går jämt upp

Exempel spel : 

Lena Pareto, KLA100, 2009-11-23 21 Exempel spel

Nuvarande forskningsprojekt:”Talking and Seeing Math in Games” : 

Lena Pareto, KLA100, 2009-11-23 22 Nuvarande forskningsprojekt:”Talking and Seeing Math in Games” Lärande agenter Rutiga Familjen Liknande mål: inre motivation förståelse meta kognition Rutiga Familjen med lärande agenter Stanford Högskolan Väst WGLN-finansierat samarbete: http://www.wgln.org/projects/

Fortsättning WGLN-projket:Talking and Seeing Math in Games : 

23 Fortsättning WGLN-projket:Talking and Seeing Math in Games Stanford, CA, USA Lund Universitet Högskolan Väst, Thn Forshälla + Udd skolor Hawes Elementary School Backaskolan Lovisaskolan (årskurs F-5) Digitala whiteboard användning i ordinarie undervisning årskurs 1,3 och 5 lärarledd integration många lärare inblandade PC hembaserad intressestyrd PC i undervisning forskarstyrd integration

Lärande Agenter – grundidé : 

Lena Pareto, KLA100, 2009-11-23 24 Lärande Agenter – grundidé Att lära ut är ett bra sätt att lära sig själv Användaren är ”experten”, inte agenten (som i vanliga datoragenter som wizards) barnen lär upp sin agent  spegla sin egen förståelse i agenten och gör den explicit och observerbar agenten blir deras lärling  emotionell relation (motiverar till engagemang i agenten prestation) agenten presterar – inte eleven  separerar kunskapen från jaget (agenten som kan/inte kan)

Lärande Agenter i Rutiga Familjen : 

Lena Pareto, KLA100, 2009-11-23 25 Lärande Agenter i Rutiga Familjen Eleverna lär en agent att spela spelet Lär ut genom guidning:

Lära ut genom guidning : 

Lena Pareto, KLA100, 2009-11-23 26 Lära ut genom guidning Fördelar Agenten formulerar förklaringar som flervals frågor Agenten hjälper eleven att bli medveten om sitt eget handlande Hjälper eleven att ta stegen från att “spela bra”  “känna igen regler”  “förstå regler”. Agentens frågor i 4 svårighetsnivåer: erkänna bra drag; förklara ett bra drag (efter utfört) förutse ett drags resultat innan utfört som 3), men en mer detaljerad förklaring

Studier runt spelet : 

27 Studier runt spelet

Resultat hittills : 

28 Resultat hittills Kontrollklass Spelklass

I klass/lärardriven (special undervisning) : 

29 I klass/lärardriven (special undervisning) Studie med 6 elever som fick specialundervisning i matematik, årskurs 5-7. Examensarbete: Lärsituationens komplexitet för elever som upplever svårigheter i matematik – Rutiga Familjen i ny lärmiljö Vann nationellt pris för bästa IT-relaterade uppsats ! http://www.jusek.se/templates/JK_SimplePage.aspx?id=54371

Resultat från studie : 

30 Resultat från studie trots bara 6 elever hade alla väldigt olika elevprofiler gällande attityd, självvärdering och matematikkunnande

Vår tolkning av studieresultaten : 

31 Vår tolkning av studieresultaten om eleverna utmanar sig själva I spelet, så lär de sig mycket varierande om de utmanar sig själva fungerar bättre för äldre elever barn förstår spelet mycket bättre än vuxna strukturerade lärsituationer med uttalade utmaningar fungerar bättre mindre grupper fungerar bättre forskardrivna studier verkar fungera bättre

Vad vi gör nu : 

32 Vad vi gör nu Förbättrar motivationselement i spelet poängsystem, bättre feedback explicit mål struktur (nivåindelning, topplistor,…) Utforskar olika lärmodeller hur kan spelet integreras effektivt i undervisningen? Skapar lärarstöd framstegsrapporter front-of-class display Introducerar nya klasser och lärare

Veta mer om Rutiga Familjen? : 

33 Veta mer om Rutiga Familjen? Finns lite information och webbaserad prototyp att titta på http://rutigafamiljen.se (kräver att java 1.6 är installerad) Kontakt: lena.pareto@hv.se ylva.dahl@uddevalla.se

authorStream Live Help