Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười Trần trung Đạo

PowerPoint Presentation:

Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người Tiếng ai như tiếng lá thu rơi

PowerPoint Presentation:

Mười năm mẹ nhỉ mười năm lẻ Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi

PowerPoint Presentation:

Buổi ấy con đi chẳng hẹn thề Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê

PowerPoint Presentation:

Mười năm tóc mẹ màu tang trắng Trắng cả lòng con lúc nghĩ về

PowerPoint Presentation:

Mẹ vẫn ngồi đan một nỗi buồn Bên đời gió tạt với mưa tuôn

PowerPoint Presentation:

Con đi góp lá ngàn phương lại Đốt lên cho đời tan khói sương

PowerPoint Presentation:

Tiếng mẹ nghe như tiếng nghẹn ngào Tiếng Người hay chỉ tiếng chiêm bao

PowerPoint Presentation:

Mẹ xa xôi quá làm sao với Biết đến bao giờ trông thấy nhau

PowerPoint Presentation:

Mẹ ơi đừng khóc hãy ráng chờ Ngậm ngùi con sẽ dấu trong thơ

PowerPoint Presentation:

Đau thương con viết vào trong lá Hơi ấm con tìm trong giấc mơ

PowerPoint Presentation:

Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi

PowerPoint Presentation:

Ví mà tôi đổi thời gian được Đổi cả thiên thu tiếng Mẹ cười

PowerPoint Presentation:

Ví mà tôi đổi thời gian được Đổi cả thiên thu tiếng Mẹ cười

PowerPoint Presentation:

Doanhdoanh thực hiện Vu Lan 2007

authorStream Live Help