Dễ và khó

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

DỄ & KHÓ

PowerPoint Presentation:

Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người, nhưng khó là khi bạn có được một chỗ trong trái tim người đó.

PowerPoint Presentation:

Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình.

PowerPoint Presentation:

Dễ là khi nói mà không suy nghĩ, nhưng khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình.

PowerPoint Presentation:

Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương, nhưng khó là khi hàn gắn lại vết thương đó.

PowerPoint Presentation:

Dễ là khi tha thứ cho người khác, nhưng khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình.

PowerPoint Presentation:

Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc, nhưng khó là khi làm theo chúng.

PowerPoint Presentation:

Dễ là khi nằm mơ hàng đêm , nhưng khó là khi phấn đấu vì một ước mơ.

PowerPoint Presentation:

Dễ là khi thể hiện chiến thắng, nhưng khó là khi nhìn nhận một thất bại.

PowerPoint Presentation:

Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã, nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp.

PowerPoint Presentation:

Dễ là khi hứa một điều gì với ai đó, nhưng khó là khi thực hiện lời hứa đó của mình.

PowerPoint Presentation:

Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương, nhưng khó là khi chúng ta làm cho người khác cảm nhận được như thế hàng ngày.

PowerPoint Presentation:

Dễ là khi phê bình người khác, nhưng khó là khi cải thiện được chính bản thân mình.

PowerPoint Presentation:

Dễ là khi để xảy ra sai lầm, nhưng khó là khi học được những điều từ những sai lầm đó.

PowerPoint Presentation:

Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi, nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất nó.

PowerPoint Presentation:

Dễ là khi nghĩ về một việc, nhưng khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động.

PowerPoint Presentation:

Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, nhưng khó là khi cho họ niềm tin.

PowerPoint Presentation:

Dễ là khi nhận, nhưng khó là khi cho.

PowerPoint Presentation:

Dễ là khi đọc những điều này, nhưng khó là khi bạn thực hiện chúng.

PowerPoint Presentation:

Nếu cơ hội mãi không gõ cửa, bạn phải xem lại mình đã gắn một cánh cửa hay chưa ? tanphuocdat@gmail.com

authorStream Live Help