Opdracht 4: eindpresentatie - Laura Martens & Ruwayda Said Salem

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Laura Martens en Ruwayda Said Salem studenten 3de bachelor pedagogische wetenschappen UGent – FPPW E lmmarten.martens@UGent.be E RuwaydaSaidSalem@UGent.be www.ugent.be :

EEN STEM VOOR KINDEREN IN armoede Laura Martens & Ruwayda Said Salem – 8/5/2017 Een onderzoek in het basisonderwijs

Laura Martens en Ruwayda Said Salem studenten 3de bachelor pedagogische wetenschappen UGent – FPPW E lmmarten.martens@UGent.be E RuwaydaSaidSalem@UGent.be www.ugent.be :

armoede in het basisonderwijs 2 Laura Martens en Ruwayda Said Salem

Laura Martens en Ruwayda Said Salem studenten 3de bachelor pedagogische wetenschappen UGent – FPPW E lmmarten.martens@UGent.be E RuwaydaSaidSalem@UGent.be www.ugent.be :

Inhoudsopgave 3 Laura Martens en Ruwayda Said Salem   

Laura Martens en Ruwayda Said Salem studenten 3de bachelor pedagogische wetenschappen UGent – FPPW E lmmarten.martens@UGent.be E RuwaydaSaidSalem@UGent.be www.ugent.be :

Literatuurstudie 4 Laura Martens en Ruwayda Said Salem

Laura Martens en Ruwayda Said Salem studenten 3de bachelor pedagogische wetenschappen UGent – FPPW E lmmarten.martens@UGent.be E RuwaydaSaidSalem@UGent.be www.ugent.be :

Literatuurstudie 5 Vlaams onderwijs : sociale ongelijkheid verband tussen de prestaties van leerlingen en hun sociale afkomst Laura Martens en Ruwayda Said Salem

Laura Martens en Ruwayda Said Salem studenten 3de bachelor pedagogische wetenschappen UGent – FPPW E lmmarten.martens@UGent.be E RuwaydaSaidSalem@UGent.be www.ugent.be :

Literatuurstudie 6 v aardigheden s ociale en culturele ontwikkeling s truikelblokken Laura Martens en Ruwayda Said Salem

Laura Martens en Ruwayda Said Salem studenten 3de bachelor pedagogische wetenschappen UGent – FPPW E lmmarten.martens@UGent.be E RuwaydaSaidSalem@UGent.be www.ugent.be :

Literatuurstudie 7 stigmatisering percepties Laura Martens en Ruwayda Said Salem

Laura Martens en Ruwayda Said Salem studenten 3de bachelor pedagogische wetenschappen UGent – FPPW E lmmarten.martens@UGent.be E RuwaydaSaidSalem@UGent.be www.ugent.be :

Literatuurstudie 8 d ialoog leerervaring r elatie leerkracht en leerling Laura Martens en Ruwayda Said Salem

Laura Martens en Ruwayda Said Salem studenten 3de bachelor pedagogische wetenschappen UGent – FPPW E lmmarten.martens@UGent.be E RuwaydaSaidSalem@UGent.be www.ugent.be :

Literatuurstudie 9 s tem van kinderen k inderen als “social agents” Laura Martens en Ruwayda Said Salem

Laura Martens en Ruwayda Said Salem studenten 3de bachelor pedagogische wetenschappen UGent – FPPW E lmmarten.martens@UGent.be E RuwaydaSaidSalem@UGent.be www.ugent.be :

Inhoudsopgave 10 Laura Martens en Ruwayda Said Salem   

Laura Martens en Ruwayda Said Salem studenten 3de bachelor pedagogische wetenschappen UGent – FPPW E lmmarten.martens@UGent.be E RuwaydaSaidSalem@UGent.be www.ugent.be :

onderzoeksvraag 11 Hoe kan de stem van kinderen in armoede binnen onderwijs bijdragen tot positievere schoolervaringen voor deze kinderen ? Laura Martens en Ruwayda Said Salem

Laura Martens en Ruwayda Said Salem studenten 3de bachelor pedagogische wetenschappen UGent – FPPW E lmmarten.martens@UGent.be E RuwaydaSaidSalem@UGent.be www.ugent.be :

onderzoeksvraag 12 Laura Martens en Ruwayda Said Salem stem van kinderen r elatie leerkracht-leerling positievere school-ervaringen

Laura Martens en Ruwayda Said Salem studenten 3de bachelor pedagogische wetenschappen UGent – FPPW E lmmarten.martens@UGent.be E RuwaydaSaidSalem@UGent.be www.ugent.be :

Inhoudsopgave 13 Laura Marten s en Ruwayda Said Salem   

Laura Martens en Ruwayda Said Salem studenten 3de bachelor pedagogische wetenschappen UGent – FPPW E lmmarten.martens@UGent.be E RuwaydaSaidSalem@UGent.be www.ugent.be :

METHODOLOGIE 14 Laura Martens en Ruwayda Said Salem k walitatief onderzoek n arratief onderzoek veldonderzoek t oegepast onderzoek

Laura Martens en Ruwayda Said Salem studenten 3de bachelor pedagogische wetenschappen UGent – FPPW E lmmarten.martens@UGent.be E RuwaydaSaidSalem@UGent.be www.ugent.be :

METHODOLOGIE 15 Laura Martens en Ruwayda Said Salem

Laura Martens en Ruwayda Said Salem studenten 3de bachelor pedagogische wetenschappen UGent – FPPW E lmmarten.martens@UGent.be E RuwaydaSaidSalem@UGent.be www.ugent.be :

METHODOLOGIE 16 Laura Martens en Ruwayda Said Salem dec jan feb maart april mei juni kennis-making interviews individuele gesprekken kring-gesprekken interviews

Laura Martens en Ruwayda Said Salem studenten 3de bachelor pedagogische wetenschappen UGent – FPPW E lmmarten.martens@UGent.be E RuwaydaSaidSalem@UGent.be www.ugent.be :

METHODOLOGIE 17 Laura Martens en Ruwayda Said Salem randvoorwaarden

Laura Martens en Ruwayda Said Salem studenten 3de bachelor pedagogische wetenschappen UGent – FPPW E lmmarten.martens@UGent.be E RuwaydaSaidSalem@UGent.be www.ugent.be :

Inhoudsopgave 18 Laura Martens en Ruwayda Said Salem   

Laura Martens en Ruwayda Said Salem studenten 3de bachelor pedagogische wetenschappen UGent – FPPW E lmmarten.martens@UGent.be E RuwaydaSaidSalem@UGent.be www.ugent.be :

Te verwachten resultaten 19 Laura Martens en Ruwayda Said Salem 1 2 3

Laura Martens en Ruwayda Said Salem studenten 3de bachelor pedagogische wetenschappen UGent – FPPW E lmmarten.martens@UGent.be E RuwaydaSaidSalem@UGent.be www.ugent.be :

conclusie 20 Laura Martens en Ruwayda Said Salem   

Laura Martens en Ruwayda Said Salem studenten 3de bachelor pedagogische wetenschappen UGent – FPPW E lmmarten.martens@UGent.be E RuwaydaSaidSalem@UGent.be www.ugent.be :

referenties De Standaard. (2008, 20 maart). Armste Gemeenten. De Standaard. Geraadpleegd op 4 mei 2017, van http:// www.standaard.be / cnt /dmf20032008_144   Greig , A. & Taylor, J. (1999). Doing research with children . Gateshead : Athenaeum Press.   FOD. (2011). Armoederisico stagneert, maar kinderen in armoede bijzonder kwetsbaar . Algemene directie statistiek en economische informatie: persbericht 14 oktober 2011. Geraadpleegd op 23 maart 2017, van http://statbel.fgov.be/nl/binaries/silc2010_nl_tcm325-149476.pdf McDonald , C. (2009). Children and Poverty . Why their experience of their lives matter for policy. Australian Journal of Social Issues, 44(3), 5-21. Gedownload op 15 oktober 2016, van https :// researchbank.rmit.edu.au /view/rmit:7935   Noppe , J., Vergeynst , T. & Jacques, A. (2016). Vlaamse Armoedemonitor. D/2016/3241/185. Studiedienst Vlaamse Regering: Ruebens , M. Phiri , D. T., & Abebe , T. (2016). Suffering and thriving : Children’s perspectives and interpretations of poverty and well- being in rural Zambia. Childhood , 23(3), 378-393. doi : 10.1177/0907568216637654   PWO ( z.d ). Verkennend onderzoek naar ( inter ) levensbeschouwelijk spreken met kinderen. Geraadpleegd op 5 april 2017, van http://pwolbszaaifonds.weebly.com/onderzoeksmethode.html   Roets , G. (2016, 4 november). Hoorcollege Narratief Onderzoek [PowerPoint]. Geraadpleegd op 5 april 2017, van Minerva.   21 Laura Martens en Ruwayda Said Salem

Laura Martens en Ruwayda Said Salem studenten 3de bachelor pedagogische wetenschappen UGent – FPPW E lmmarten.martens@UGent.be E RuwaydaSaidSalem@UGent.be www.ugent.be :

referenties Roets , G., Roose, R., & Bouverne -De Bie M. (2009). Ouders en kinderen in armoede en onderwijs: slechts kinderspel? Tijdsschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid. 443.   Roets , G., Roose, R., & Bouverne -De Bie, M. (2013). Researching child poverty : Towards a lifeworld orientation . Childhood , 20(4), 535 - 549. doi : 10.1177/0907568212475101. Roose, I., Pulinx , R., & Van Avermaet , P. (2014). Kleine kinderen, grote kansen: Hoe kleuterleraars leren omgaan met armoede en ongelijkheid. Rapport. Kortrijk: Jo Vandenbulcke BVBA. Roose, I. & Van Avermaet , P. (2014). Kinderarmoede & onderwijs: Schets van de problematiek en krijtlijnen om de hefboomfunctie van onderwijs te realiseren . 26:5, 06. Schiettecat , T., Roets , G., & Vandenbroeck M. (2014). Paradigmatische verschuivingen en methodologische discussies in ( kinder )armoedeonderzoek. Geraadpleegd op 25 maart 2017, van https://biblio.ugent.be/publication/5804760/file/5804763 22

Laura Martens en Ruwayda Said Salem studenten 3de bachelor pedagogische wetenschappen UGent – FPPW E lmmarten.martens@UGent.be E RuwaydaSaidSalem@UGent.be www.ugent.be :

referenties Scribbr ( z.d ). Overzicht van onderzoeksmethoden. Geraadpleegd op 25 maart 2017, van https://www.scribbr.nl/category/onderzoeksmethoden/ Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. ( z.d. ). Feiten en cijfers. Geraadpleeg op 23 maart 2017, van http://www.armoedebestrijding.be/cijfers_aantal_armen.htm Vindevoghel , H. (2015). De perceptie, het engagement en de ondersteuning van leerkrachten uit de eerste graad lager onderwijs ten aanzien van kinderen in armoede: Een exploratief onderzoek in Ronse (Masterproef II). Universiteit Gent, Gent. Vlaamse Overheid.(2016). Vlaamse Armoedemonitor. Geraadpleegd op 23 maart 2017, van file:///C:/Users/Martie/Downloads/Armoedemonitor_2016.pdf 23

Laura Martens en Ruwayda Said Salem studenten 3de bachelor pedagogische wetenschappen UGent – FPPW E lmmarten.martens@UGent.be E RuwaydaSaidSalem@UGent.be www.ugent.be :

Ghent University @ ugent Ghent University Laura Martens en Ruwayda Said Salem studenten 3 de bachelor pedagogische wetenschappen UGent – FPPW E lmmarten.martens@UGent.be E RuwaydaSaidSalem@UGent.be www.ugent.be

authorStream Live Help