Enegia eta Lana- Sara eta Laura

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Batxi 1 en egindako fisikako taldeko lana

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

ENERGIA ETA LANA

slide 2:

Zer da energia ● Energia gorputzen propietate bat da. ● Naturan hainbat aldaketa nabari dira. Hauetako aldaketa bakoitzak energia bat behar du objetu baten posizioa aldatzeko higikari bat mugiarazteko bizidun batek bizitzeko beharrezkoak diren jarduerak egiteko gorputz bateko tenperatura igotzeko mugikor bat piztu ahal izateko edo mezu bat bidali ahal izateko… ● Energia gorputz batek beste batengan aldaketak egiteko duen ahalmena da. ● Ez da aldaketen kausa aldaketen kausak elkarrekintzak dira eta ondorioak berriz energi-transferentzia.

slide 3:

Energia motak

slide 4:

ENERGIA MEKANIKOA BI MOTA 1. ZINETIKOA 2. POTENTZIALA

slide 5:

ZINETIKOA Gorputzek mugitzen egoteagaitik duten energia. Energia zinetikoa jouletan neurtzen da. Bere balioak masa m eta abiaduraren v araberakoa da masa kg-tan neurtzen da eta abiadura berriz m/sg-tan Energia mota hau energia mekanikako mota bat da.Gorputz batek duen ahalmena beste bat aldatzeko ahalmena.

slide 6:

Adibidez

slide 7:

Indar erresultantea eginiko lana Gorputzak indar desberdinen eragina jasaten dute aldi berean. Kasu horretan indar guztiak batu bektoriala indar erresultantea da eta indar desberdinek eginiko lanen batura indar erresultante horrek buruturiko lanaren berdina da.

slide 8:

Adibidez

slide 9:

ENERGIA POTENTZIAL GRABITATORIOA POTENTZIALA Altuera jakin batera egoteagaitik gorputza duen energia da. Bere balioa grabitateareng gainazalaren araberako altueraren R eta gorputzaren masaren araberakoa izango dam. Jouletan neurtzen da masa kg-tan neurtzen da grabitatearen azelerazioa m/sg altuera metrotan naurtzen da.

slide 10:

Adibidez

slide 11:

ENERGIA MEKANIKOAREN KONTZERBAZIO PRINTZIPIOA Ikusi dugunez gorputz baten gainean lan mekanikoa burutzean gorputzak nolabaiteko energia bereganatzen du: energia zinetikoa energia potentzial grabitatorioa… Hain zuzen energia mota hauen baturari energia mekanikoa deritzo. EmEz+Ep

slide 12:

Adibidez

slide 13:

ENERGIA NUKLEARRA Nukleo atomikotik datorrena. Atomoak beraien nukleoa hautsi fisio energia edo batzean fusio energia igortzen duten energia da.

slide 14:

ENERGIA TERMIKOA Tenperaturari esker gorputzek duten energia da bi gorputz kontaktuan jartzean sortzen den energia.

slide 15:

ENERGIA KIMIKOA Atomoen arteko lotura indarrei zor zaion energia. Sustantzia bat osatzen duten atomo eta gainontzeko partikulen artean sortzen diren loturei esker ematen den energia. Adb: hidrogeno zubiak ester loturak loturak...

slide 16:

ERRADIAZIO ENERGIA Erradiazio elektromagnetikoak duena da. Eguzki-energia da garrantzitsuena Lurrean dugun energia gehiena Eguzkitik baitator.

slide 17:

Lana indarra da Lana eta indarra ez da berdina. Lana egiteko indarra eta desplazamentu bat egon behar da baina indarrak aldiz ez du beste objetu edo gorputz bat desplazatzeko beharrik LanaIndarra

slide 18:

Zer da lana Lana desplazamendu batek eragiten duen indar baten eraginez gorputz batetik beste batera igortzen den energia da. Sistema internazionaletan Julioetan neurtzen daJ

slide 19:

Lan mekanikoa Fisikan bereizi egiten ditugu bi kontzeptu horiek: indar bat ezartzen dugunean esfortzu bat egiten dugu eta lan bat egiten dugu indar batek aldaketa ekartzen badu berarekin. "Lan bat burutu" dela diogunean gorputz batean indar bat bere aplikazio-puntuaren desplazamenduaz eragin dela esan nahi da. Ekintza horren ondorioz gorputz batetik beste batera energi kantitate bat transferitzeko modu bat da lana.

slide 20:

Adibidez

slide 21:

Lana eta energiaren erlazioa Indar batek desplazamentu bat eragiten duenean gorputzek energia aldaketa bat egiten dute. Horregaitik gorputz batengan lan bat egiten bada bere energia mekanikoa aldatuko da. Indarra erabiltzeko energia behar da eta indar horrekin lana egiten da.

slide 22:

Laura Gonzalez eta Sara Aranzabal

authorStream Live Help