��m Bu?n

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Đêm BuồnTác giả: Văn PhụngĐêm qua ra đứng bờ aoTrông cá, cá lặn, trông sao, sao mờBuồn trông con nhện giăng tơNhện ơi, nhện hỡi, nhện chờ mối aiBuồn trông chênh chếch sao MaiSao ơi, sao hỡi, nhớ ai sao mờĐêm đêm tưởng giải Ngân HàNgôi sao Tinh Đẩu đã ba năm trònĐá mòn nhưng dạ chẳng mònTào Khê nước chảy vẫn còn trơ trơĐêm qua ra đứng bờ aoTrông cá, cá lặn trông sao, sao mờBuồn trông con nhện giăng tơNhện ơi, nhện hỡi, nhện chờ mối aiBuồn trông chênh chếch sao MaiSao ơi, sao hỡi nhớ ai sao mờ : 

Đêm BuồnTác giả: Văn PhụngĐêm qua ra đứng bờ aoTrông cá, cá lặn, trông sao, sao mờBuồn trông con nhện giăng tơNhện ơi, nhện hỡi, nhện chờ mối aiBuồn trông chênh chếch sao MaiSao ơi, sao hỡi, nhớ ai sao mờĐêm đêm tưởng giải Ngân HàNgôi sao Tinh Đẩu đã ba năm trònĐá mòn nhưng dạ chẳng mònTào Khê nước chảy vẫn còn trơ trơĐêm qua ra đứng bờ aoTrông cá, cá lặn trông sao, sao mờBuồn trông con nhện giăng tơNhện ơi, nhện hỡi, nhện chờ mối aiBuồn trông chênh chếch sao MaiSao ơi, sao hỡi nhớ ai sao mờ

authorStream Live Help