Κεφ.12 Οι Φιλέλληνες και η συμβολή τους στην ελληνική επανάσταση

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄ Κεφ.12 Οι Φιλέλληνες και η συμβολή τους στην ελληνική επανάσταση

Comments

Presentation Transcript

Κεφ. 12 Οι Φιλέλληνες και η συμβολή τους στην ελληνική επανάσταση :

Κεφ . 1 2 Οι Φιλέλληνες και η συμβολ ή τους στην ελληνική επανάσταση

Slide2:

Από την αρχ ή της έκρηξής της η ε λληνική επανάσταση δ έχτηκε τη βοήθεια ενός δυναμικού ρεύματος υποστήριξης, που αναπτύχθηκε κυρ ίως στην Ευρώπη . Ο φ ιλλεληνισμό ς , όπως ονομάστηκε αυτό το ρεύμα, πρόσφερε σημαντική βοήθεια στην ελληνική επαν άσταση : Μ ε την αποστολή χρημάτων και εφοδίων. Α σκώντας πίεση στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ώστε να προχωρήσουν σε μια ευνοϊκή ρύθμιση για τους Έλληνες επαναστάτες. Σημαντικός αριθμός εθελοντών ήρθε στην επαναστατημένη Ελλάδα και πολέμησε για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου ελληνικού κράτους . Έρανος για τον Αγώνα των Ελλήνων, Γαλλία 1826

Slide3:

Ανάμεσά τους βρέθηκαν στρατιωτικοί της εποχής των Ναπολεόντειων πολέμων, φοιτητές, κυνηγημένοι επαναστάτες ακόμη και τυχοδιώκτες ή καιροσκόποι, για τους οποίους η ελληνική επανάσταση φάνταζε ως περιπέτεια και μάλιστα επικερδής.

Slide4:

Που οφε ίλεται η ανάπτυξη του Φιλελληνισμού; Η αν άπτυξη του Φιλελληνισμού οφείλεται σε δυο βασικούς λόγους: Α. Στο μεγ άλο ενδιαφέρον για την αρχαία Ελλάδα που αναπτ ύχθηκε στις αρχ ές του 19ου αιώνα. Η ιδέα της δημιουργίας ελληνικού κράτους στα εδάφη που άκμασε η ελληνική Αρχαιότητα φάνταζε τ ότε γοητευτική. Ο Ιταλός Φιλέλληνας Σανταρόζα (1783-1825) σκοτ ώθηκε στις 8 Μαΐου 1825 κατά την επίθεση του Ιμπραήμ εναντίον της Σφακτηρίας.

Slide5:

Β. Στην πολιτική κατάσταση της Ευρώπης μετά το τέλος των Ναπολεόντειων πολέμων (1815) . Η επικράτηση των υποστηρικτών της μοναρχίας και οι διώξεις εναντίον των οπαδών της γαλλικής επανάστασης δημιούργησαν ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τις φιλελεύθερες ιδέες. Στις συνθήκες αυτές η ελληνική επανάσταση αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και ελπίδων που κινητοποίησαν πολλούς υποστηριχτές των φιλελευθέρων ιδεών της γαλλικής επανάστασης. Ευρωπαίοι αξιωματικοί και Φιλέλληνες . Έ γχρωμη λιθογραφία, Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.

Slide6:

Οι πιο γνωστοί φιλέλληνες ήταν ο Γάλλος συγγραφέας Βίκτωρ Ουγκώ και ο Άγγλος ποιητής Λόρδος Μπάιρον . Ο Βίκτωρ Ουγκώ υποστήριξε την προσπάθεια των Ελλήνων να αποτινάξουν τον Οθωμανικό ζυγό. Οι πρώτες ποιητικές αναφορές του Ουγκώ στον απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων εμφανίζονται το 1826 με τη δημοσίευση του ποιήματος "Τα Κεφάλια του Σαραγιού» εμπνευσμένου από την ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου. Το 1827 συνθέτει τα ποιήματα " Ναβαρίνο» και " Ενθουσιασμός» και την επόμενη χρονιά τα " Κανάρης» " Λαζάρα » καθώς και το περίφημο " Ελληνόπουλο» στο οποίο αναφέρεται στην σφαγή της Χίου. Όλα τα παραπάνω ποιήματα περιελήφθησαν στη συλλογή "Τα Ανατολίτικα».

Slide7:

Ο Λόρδος Μ πάιρον ήταν Άγγλος ποιητής και από τους σημαντικότερους φιλέλληνες. Απεβίωσε στις 19 Απριλίου του 1824 στο Μεσολόγγι, ύστερα από πυρετό. ήταν τότε μόνο 37 ετών . Η συμβολή του στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας υπήρξε μεγάλη. Τόσο με το ποιητικό του έργο όσο και με την παρουσία του ενίσχυσε το φιλελληνικό ρεύμα. Δε ίτε ένα video για τον Μπάιρον

authorStream Live Help